Wymiana części Caliber Hcg 019qi

Wymiana części Caliber HCG 019QI jest prosta i szybka. Jest to jeden z najnowszych modeli pistoletów Caliber, który oferuje wydajność, trwałość i niezawodność. Jego zintegrowana konstrukcja zawiera wytrzymałe, wykonane z metalu części wymiennikowe, które są łatwe w czyszczeniu i wymianie. Wymienniki części są dostępne w szerokiej gamie stylów i dostosowane do potrzeb klienta. Części te są łatwe w instalacji i konserwacji, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla wielu strzelców.

Ostatnia aktualizacja: Wymiana części Caliber Hcg 019qi

All manuals and user guides at all-guides. com

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

r ozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 007. Liczby w „(... )" odnoszą się do przycisków i złączy

na urządzeniu i/lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• P odłączyć przewód zasilający do gniazdka 230~240 V AC.

• W łączy się elektroniczny zegar, a na wyświetlaczu zacznie migać godzina „0:00", wskazując, że czas nie

został jeszcze prawidłowo ustawiony.

• N acisnąć przycisk [◄ TUNING / HOUR] (2), aby ustawić godzinę.

• N acisnąć przycisk [TUNING ► / MINUTE] (3), aby ustawić minuty.

• P o ustawieniu prawidłowego czasu należy jeden raz nacisnąć przycisk [TIME] (1) lub odczekać 5 sekund.

• A by ustawienie godziny było możliwe, radio muszą być wyłączone. Aby je wyłączyć, nacisnąć przycisk

[RADIO] (8). Nacisnąć i przytrzymać przycisk [TIME] (1) przez 1 sek., aż wyświetlacz zacznie migać, a

następnie wykonać powyższe kroki, aby ustawić czas.

Ustawienie alarmu

Produkt zapewnia wygodną funkcję podwójnego budzika. Każdy alarm można ustawić niezależnie i wybrać

budzenie radiem lub budzikiem. Jeśli któryś z alarmów ustawiony jest na budzenie radiem, należy pamiętać,

aby wybrać żądane pasmo, stację i poziom głośności.

Aby ustawić alarm, radio musi być wyłączone. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk [RADIO] (8).

• P rzytrzymać wciśnięty przycisk [VOLUME - / AL1] (6), aby ustawić pierwszy alarm. Na ekranie zacznie migać

czas alarmu i zaświeci się również wskaźnik [

• N aciśnij przycisk [◄ TUNING / HOUR] (2), aby ustawić godzinę.

• N aciśnij przycisk [TUNING ► / MINUTE] (3), aby ustawić minuty.

• Wybierz budzenie za pomocą radia lub brzęczyka, naciskając kilka razy przycisk [VOLUME - / AL1] (6).

Wskaźniki 13 i 14 będą informować, która opcja jest aktywna.

Aby ustawić drugi alarm, należy wykonać powyższe kroki, a następnie nacisnąć przycisk [VOLUME + / AL2] (7).

Kiedy zabrzmi alarm, można:

• N acisnąć przycisk [RADIO] (8) jeden raz, aby wyłączyć budzik. Wskaźnik budzika wciąż będzie się świecić,

informując, że funkcja budzika wciąż jest włączona i że zabrzmi on następnego dnia.

• N acisnąć przycisk [SNOOZE] (1), aby wyłączyć alarm na 9 minut.

• J eśli po włączeniu się budzika nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm wyłączy się automatycznie

po 1 godzinie.

• A by całkowicie wyłączyć alarm, naciśnij i przytrzymaj przycisk [VOLUME - / AL1] (6) lub

[VOLUME + / AL2] (7), aż zacznie migać wyświetlany czas, a następnie krótko naciśnij ten sam przycisk

(6 lub 7) dwukrotnie a ich wskaźniki (radio lub brzęczyk) znikną z wyświetlacza.

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

] (13) lub [

] (14).

Wymiana Klocki Hamulcowe w DODGE CALIBER: instrukcje krok po kroku

Wymagany poradnik nie jest jeszcze dostępny. Możesz zadać pytanie dotyczące tej wymiany na naszymforum internetowym.

Przygotujemy poradnik specjalnie dla Ciebie!

Prześlij swoją prośbę. Jak tylko łączna liczba próśb użytkowników dotyczących tego poradnika osiągnie 100, stworzymy poradnik w formacie PDF oraz filmik instruktażowy i wyślemy Ci do nich linki na Twój e-mail.

Uniwersalne

Przydatne triki do DODGE CALIBER

Zobacz więcej

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

Wymiana Klocki Hamulcowe w swoim samochodzie

Inne instrukcje dotyczące wymiany

Darmowe wskazówki dotyczące naprawy samochodu

Wymiana Zestaw akcesoriów, klocki hamulcowe w DODGE CALIBER: instrukcje krok po kroku

Wymagany poradnik nie jest jeszcze dostępny. Możesz zadać pytanie dotyczące tej wymiany na naszymforum internetowym.

Przygotujemy poradnik specjalnie dla Ciebie!

Prześlij swoją prośbę. Jak tylko łączna liczba próśb użytkowników dotyczących tego poradnika osiągnie 100, stworzymy poradnik w formacie PDF oraz filmik instruktażowy i wyślemy Ci do nich linki na Twój e-mail.

Uniwersalne

Przydatne triki do DODGE CALIBER

Zobacz więcej

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

Wymiana Zestaw akcesoriów, klocki hamulcowe w swoim samochodzie

Inne instrukcje dotyczące wymiany

Darmowe wskazówki dotyczące naprawy samochodu

Wymiana części Caliber Hcg 019qi

Bezpośredni link do pobrania Wymiana części Caliber Hcg 019qi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wymiana części Caliber Hcg 019qi