Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c

Procedura uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c jest prosta i można ją wykonać samodzielnie. Najpierw należy włączyć lodówkę i ustawić temperaturę w zakresie od 0 do 8 stopni Celsjusza. Następnie należy przytrzymać przycisk ZATWIERDŹ przez pięć sekund, aż wskaźnik temperatury zacznie migać. Po tym, należy odczekać 15 minut i sprawdzić, czy temperatura została poprawnie skalibrowana. Jeśli tak się nie stanie, należy powtórzyć procedurę uruchamiania i kalibracji. Po pomyślnym wykonaniu procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c lodówka powinna działać sprawnie i wydajnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c

Maksymalna pojemność baterii z czasem spada. Aby poznać stan baterii, przetestuj i skalibruj baterię, jeśli jest to konieczne.

Z powodu zmiany pojemności baterii wskaźnik poziomu naładowania w systemie Windows może nie wyświetlać 100% poziomu naładowania.Aby poznać stan baterii, przetestuj i skalibruj baterię, jeśli jest to konieczne. Kalibracja baterii powoduje wyzerowaniewskaźnika naładowania baterii, dzięki czemu możliwe jest dokładne wyświetlenie w systemie Windows poziomu jej naładowania.Niniejszy dokument opisuje dwie metody testowania i kalibracji baterii. Opisana została również metoda ręcznej kalibracjibaterii.

Jeżeli bateria komputera przenośnego jest spuchnięta lub zniekształcona, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP - Spuchnięta lub zniekształcona bateria komputera przenośnego.

Przetestuj baterię za pomocą aplikacji HP Hardware Diagnostics w systemie Windows (metoda preferowana)

Firma HP udostępnia oprogramowanie diagnostyczne, którego można użyć do przetestowania składników sprzętowych komputera ipotwierdzenia usterek. Test baterii sprawdza system, aby upewnić się, czy działa prawidłowo.

W zależności od używanej wersji systemu Windows lub programu HP PC Hardware Diagnostics, informacje i ilustracje zawarte wtym dokumencie mogą się nieznacznie różnić.

 1. Włącz komputer.

 2. Wyszukaj i otwórz aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla Windows.

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze lub nie była w ostatnim czasie aktualizowana, pobierz najnowszą wersję.Więcej informacji zawiera Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows? .

  Kliknij polecenie Testy podzespołów w menu głównym.

  Na liście testów podzespołów kliknij Zasilanie.

  Wybierz narzędzie Battery Check, a następnie kliknij pozycję Uruchom raz.

 3. Poczekaj, aż test zostanie zakończony. Test baterii trwa około dwie minuty.

  Kliknij pozycję Zakończ na stronie Testy podzespołów.

  Wybierz opcję Dzienniki testu, aby wyświetlić wyniki testu baterii.

  Po zakończeniu testu przejrzyj dzienniku testu, w których znaleźć można informacje o stanie baterii.

   Jeśli test baterii został zakończony pozytywnie, kliknij pozycję Menu główne lub Szczegóły, aby uzyskać więcej informacji.

   Jeżeli test baterii zostanie zakończony niepowodzeniem, przejdź do kolejnych czynności.

  Sprawdź poniższe pod kątem sugerowanych działań, a następnie zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowajstan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Informacje podane w tabeli są także dostępne w części Dzienniki testu w menu głównym.
  Wyniki sprawdzania baterii

  Stan

  Komunikat

  Sugerowane działanie

  Pozytywny

  Bateria działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

  Odczytaj przypomnienie komunikatu, aby uzyskać więcej informacji.

  Słaba

  lub

  Bardzo słaba

  Bateria działa prawidłowo, ale w wyniku naturalnego procesu starzenia się czas jej pracy między kolejnymi ładowaniami jestobecnie znacznie krótszy niż wtedy, gdy była nowa.

  Ten komunikat o stanie jest wyświetlany w przypadku spadku pojemności baterii w miarę upływu czasu i wraz z użytkowaniem.Baterię należy wymienić, aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy.

  Wymień

  Bateria jest uszkodzona i należy ją jak najszybciej wymienić.

  Wymień baterię. Jeżeli komputer jest objęty gwarancją, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej HP w celu sprawdzenia, czy gwarancja dotyczy także baterii.

  Nieprawidłowy numer identyfikacyjny

  Bateria jest uszkodzona.

  Zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je podręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Brak baterii

  Bateria nie została wykryta przez narzędzie HP Battery Check.

  Bateria nie jest zainstalowana lub nie wykryto jej w komorze baterii. Jeżeli bateria jest zainstalowana, wyjmij ją i sprawdźstyki pod kątem zanieczyszczeń i innego rodzaju substancje blokujące połączenie. Wsuń całkowicie baterię do komory baterii,jeżeli wcześniej tam się nie znajdowała, a chcesz przetestować baterię w komorze.

  Nieznana

  Narzędzie HP Battery Check nie może uzyskać dostępu do baterii.

  Wyjmij i włóż baterię ponownie. Być może konieczne będzie pobranie i zainstalowanie wszystkich aktualizacji z programu HPSupport Assistant.

Testowanie baterii za pomocą programu HP Support Assistant

HP Battery Check to narzędzie programu HP Support Assistant, które umożliwia przeprowadzenie prostego, ale dokładnego testustanu baterii w systemie Windows.

Aby użyć programu HP Support Assistant do sprawdzenia i skalibrowania baterii, wykonaj te instrukcje:

  W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant.

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

  Na karcie Mój pulpit kliknij przycisk Bateria. Zostanie wyświetlona strona baterii.

  Kliknij pozycję Uruchom test baterii.

  Poczekaj, aż zakończy się proces testu baterii.

  Program wyświetla stan baterii HP.

  Przejrzyj wyniki testu baterii w programie HP Support Assistant. Wyniki stanu, które mogą się pojawić:

  Wyniki testu baterii w programie HP Support Assistant

  Testowanie baterii przed uruchomieniem systemu Windows za pomocą narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

  Przed rozpoczęciem testowania baterii przed uruchomieniem systemu Windows HP zaleca całkowite naładowanie baterii.

   Odłącz zasilacz sieciowy.

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej pięć sekund, aby wyłączyć komputer.

   Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. jednosekundowych) klawisz esc. Po wyświetleniu Menu startowego naciśnij klawisz f2. Zostanie wyświetlone menu programu HP PC Hardware Diagnostics.

   Na liście testów zasilania kliknij Bateria.

   Na stronie Test baterii wybierz opcję Uruchom raz. Rozpoczyna się Test baterii.

   Test baterii trwa około dwie minuty. Kalibracja baterii, o ile jest potrzebna, zajmuje od 12 do 14 godzin. Możesz ją anulowaćw dowolnym momencie, naciskając klawisz esc.

   Poczekaj, aż zakończy się proces testu baterii.

   Po zakończeniu testu przejrzyj pierwszy wiersz strony Test baterii, w którym wyświetlany jest stan baterii.

    Jeśli test baterii został zakończony pozytywnie, kliknij pozycję Menu główne lub Szczegóły dotyczące baterii, aby uzyskać więcej informacji.

    Jeśli test baterii zostanie zakończony pozytywnie i wymagana będzie kalibracja, kliknij pozycję Kalibruj baterię.

    Jeśli test baterii zakończy się niepowodzeniem, sprawdź sugerowane działania w poniższej tabeli, a następnie zapisz stan bateriii identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktuz Centrum obsługi klienta HP.Wyniki testu baterii

    Bateria nie wymaga kalibracji. Odczytaj przypomnienie komunikatu, aby uzyskać więcej informacji.

    Kalibracja

    Bateria działa prawidłowo, lecz wymaga kalibracji.

    Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlanego na ekranie i wykonaj odpowiednie czynności. Jeżeli wyświetlona zostanie opcjaużycia funkcji automatycznej kalibracji baterii HP, należy ją traktować jako preferowaną. W przeciwnym razie kliknij opcję Dowiedz się, jak skalibrować baterię i sprawdź, jakie należy wykonać czynności, aby skalibrować baterię.

    Uwaga:

    Kalibracja baterii może zająć kilka godzin. Najlepiej wykonywać ją, gdy komputer nie jest przez dłuższy czas używany.

    Ręczne kalibrowanie baterii

    Ręcznie kalibrowanie baterii wymaga jej rozładowania lub wyczerpania i ponownego naładowania. Następujące instrukcje sprawdzająsię dla większości rodzajów baterii.

    Rozpocznij test baterii po jej skalibrowaniu. Kalibracja baterii poprawia dokładność oprogramowania wskaźnika naładowaniabaterii, dzięki czemu możliwe jest dokładniejsze wyświetlenie bieżącego poziomu jej naładowania.

    Uwaga:

    Przed kalibracją baterii nie trzeba ładować jej całkowicie. Włącz komputer i użyj narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI,aby rozładować baterię.

    Zaktualizuj narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI do najnowszej wersji. Aby pobrać najnowszą wersję, przejdź do stronyinternetowej HP PC Hardware Diagnostics. Wybierz pozycję Diagnozuj problemy z komputerem poza systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

    Rozładowanie baterii

    Rozładuj baterię za pomocą programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

    Uwaga:

    Jeśli bateria komputera jest już rozładowana i nie można uruchomić komputera podczas wykonywania tej procedury, odczekaj conajmniej 5, 5 godziny, a następnie przejdź do Ładowanie baterii.

     Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz f2 (średnio co sekundę), aż pojawi się okno programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

     Uwaga:

     Celem testu jest rozładowanie baterii, a nie uzyskanie informacji o wynikach testu. Rozładowanie baterii i wyłączenie komputeranastąpi przed wyświetleniem wyników testu.

     Na liście podzespołów kliknij Bateria.

     Na stronie Test baterii wybierz opcję Uruchom raz. Rozpoczyna się Test baterii. Po pozytywnym zakończeniu testu baterii kliknij przycisk Kalibruj baterię.

     Na stronie Kalibracja baterii kliknij Rozpocznij kalibrację.

     Uwaga:

     Aby móc uruchomić kalibrację baterii, w systemie BIOS ustaw opcję Battery Health Manager na Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii. Jeśli opcja Battery Health Manager jest ustawiona inaczej, kliknij przycisk Kontynuuj, aby zmienić ustawienie po wyświetleniu monitu.

     Jeśli zasilacz sieciowy nadal jest podłączony, odłącz go, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować proces po wyświetleniu monitu.

     Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics rozładuje baterię i wyświetli szacowany czas zakończenia procesu. Po zakończeniu procesukalibracji podłącz zasilacz sieciowy i włącz komputer po wyświetleniu monitu na ekranie.

     Uwaga:

     Zaleca się podłączenie zasilacza i włączenie komputera zwykle po około sześciu godzinach po zakończeniu procesu kalibracji.

     Potem naładuj baterię.

     Ładowanie baterii

     Naładuj baterię do pełna, aby zakończyć kalibrowanie baterii.

     Uwaga:

     Uruchomienie narzędzia HP Battery Check przed całkowitym naładowaniem baterii może spowodować uzyskanie błędnego wyniku.

      Podłącz przewód zasilający, aby naładować baterię.

      Maksymalnie naładuj baterię (99-100%). Trwa to około czterech godzin.

      Uwaga:

      W przypadku komputerów przenośnych dla firm upewnij się, że w programie Battery Health Manager włączone jest ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii. Należy użyć tego ustawienia, aby w pełni naładować komputer przenośny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie narzędzia Battery Health Manager (tylko komputery przenośne HP dla firm).

      Uwaga:

      Ładowanie baterii będzie odbywało się bez względu na to, czy komputer jest włączony czy nie.

      Sprawdź poziom naładowania baterii. Włącz komputer i w normalny sposób uruchom system Windows. Na pulpicie ustaw wskaźnikmyszy na ikonie baterii na pasku systemowym, aby sprawdzić procent naładowania baterii. Upewnij się, że wartość procentowapoziomu naładowania baterii to 99% lub 100%.

      Uwaga:

      Jeśli program HP Battery Check zostanie uruchomiony bezpośrednio po podłączeniu zasilacza, można uzyskać błędne informacje,wykazujące, że bateria jest uszkodzona. Jeżeli bateria ma niski poziom naładowania (stan naładowania poniżej 3%), wyniki testurównież mogą być błędne.

      Odczekaj dwie godziny przed rozpoczęciem pracy z komputerem przenośnym.

      Używanie narzędzia Battery Health Manager (tylko komputery przenośne HP dla firm)

      Narzędzie w systemie BIOS udostępnia liczne ustawienia przeznaczone do poprawiania trwałości i czasu pracy na baterii wybranychkomputerów HP dla firm.

       Wyłącz komputer i upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do komputera.

       Włącz komputer i naciskaj kilkakrotnie klawisz Esc do momentu wyświetlenia ekranu Menu startowego.

       Naciśnij klawisz f10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

       Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycje.

       Kliknij menu rozwijane, aby wybrać ustawienie narzędzia Battery Health Manager.

        Maksymalizuj stan baterii: Użyj tego ustawienia, jeśli komputer przez większość czasu pozostaje podłączony do zasilacza. To ustawienie maksymalizujeżywotność baterii przez obniżenie maksymalnego poziomu naładowania do 80%.Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii: Użyj tego ustawienia, jeśli komputer jest regularnie odłączany od zasilacza i rozładowuje baterię albo gdy ma ponad rok.Funkcja ładowania automatycznie dostosuje ustawienia w celu zachowania równowagi między maksymalizowaniem żywotności bateriia wydłużaniem czasu jej pracy.

        Po wybraniu ustawienia kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij okno narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

        Często zadawane pytania dotyczące testowania i kalibracji akumulatora

        Przejrzyj poniższe często zadawane pytania dotyczące testowania i kalibracji akumulatora.

        Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows?

        Na niektórych komputerach może nie być narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows. Firma HP udostępnia oprogramowaniediagnostyczne, którego można użyć do przetestowania składników sprzętowych komputera.

        Aplikacja HP PC Hardware Diagnostics for Windows to narzędzie oparte na systemie Windows, które pozwala na przeprowadzenietestów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie pracuje w systemie Windows w celu zdiagnozowaniausterek sprzętu.

         Kliknij kartę W SYSTEMIE WINDOWS, a następnie kliknij przycisk Pobierz program HP Diagnostics Windows.

         Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windowsi zainstalować ją.

         Jak uruchomić aplikację HP PC Hardware Diagnostics, jeżeli nie można jej wczytać z dysku twardego?

         Aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows można też zainstalować na pustym napędzie USB z systemem plików FATlub FAT32, aby móc używać go w razie awarii głównego urządzenia pamięci masowej lub uszkodzenia plików UEFI.

          Podłącz sformatowany napęd USB do komputera.

          Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows.

          Po wyświetleniu w kreatorze konfiguracji monitu o wybór lokalizacji instalacji wybierz pozycję Napęd flash USB.

          Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dlasystemu Windows.

          Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma programu HP Support Assistant?

          Pobierz najnowszą wersję aplikacji HP Support Assistant.

          Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, przejdź do strony internetowej HP Support Assistant, kliknij przycisk Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

          Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Komputery HP - Używanie programu HP Support Assistant (Windows).

          Jak interpretować wyniki zaawansowanego raportu testu baterii?

          Przejrzyj poniższą listę, aby dowiedzieć się więcej o wynikach wyświetlanych w części Szczegóły baterii lub Zaawansowane informacje.

          Teraz wracamy do tego co mówiłem wcześniej o ustawieniu kroków ekstrudera. Musimy rozgrzać dyszę, w tym celu obok „Heat:” wpisujemy wartość 240 co oznacza 240 stopni Celsjusza i zatwierdzamy „Set”. W dolnej części programu możemy obserwować temperatury:

          • T: oznacza temperaturę głowicy
         1. B: oznacza temperaturę stołu
         2. W momencie gdy głowica będzie się rozgrzewać to my zaznaczy sobie na filamencie odcinek 30mm mierząc od wejścia filamentu ekstrudera w górę. Możemy zaznaczyć markerem, taśmą malarską, czymkolwiek.

          Po rozgrzaniu głowicy do zadanej temperatury w tabelce „Length:” wpisujemy wartość 30, a następnie klikamy „Extrude”. To co teraz zrobiliśmy spowoduje wciągnięcie przez ekstruder 30mm filamentu. Po wciągnięciu filamentu zauważycie że ekstruder wciągnął więcej niż 30mm. Jeżeli pobrał dokładnie 30mm i zaznaczone miejsce jest równe z wejściem do ekstrudera to możesz śmiało przejść do punktu 2. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0594-1024x768. jpg" alt="DSCN0594" width="665" height="499" srcset="http://feriar-lab. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0594-300x225. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0594-660x495. jpg 660w" sizes="(max-width: 665px) 100vw, 665px"/>

          Zakładam, że teraz myślicie „ale czemu? ”. Już odpowiadam. To co wcześniej policzyliśmy to teoretyczna ilość kroków na mm. W przypadku ekstrudera teoria nie równa się praktyce. Aby skorygować ilość kroków to teraz przy wejściu ekstrudera robimy kreskę na filamencie czy też taśmie malarskiej. Następnie wyciągamy filament z ekstrudera i mierzymy ile w nadmiarze ekstruder pobrał. W moim przypadku wynosi to 3. 63mm. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0596-1024x768. jpg" alt="DSCN0596" width="665" height="499" srcset="http://feriar-lab. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0596-300x225. pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0596-660x495. jpg 660w" sizes="(max-width: 665px) 100vw, 665px"/>

          Teraz w prosty sposób możemy policzyć ile kroków dokładnie powinien robić silnik. Aby to policzyć to musimy ilość aktualnych kroków pomnożyć przez 30mm:

          442. 7 * 30 = 13 281 kroków

          Skoro mamy policzone ile kroków robi silnik dla 30mm to teraz musimy tą wartość podzielić przez faktyczną długość pobraną przez ekstruder czyli 33. 63mm:

          13281 / 33. 63 = 394. 91 kroków

          Z naszych obliczeń wynika, że na 1mm silnik ekstrudera musi wykonać 394. 9 kroków. Tą wartość wpisujemy w firmware i wgrywamy ponownie.

          Przed wgraniem nowego firmware’u do elektroniki rozłącz się z pronterface ponieważ będzie kolidować z Arduino oraz odłącz zasilanie 12V elektroniki aby niczego nie uszkodzić podczas wgrywania firmware’u

          . Po wgraniu na nowo firmware’u łączymy się z elektroniką, rozgrzewamy głowicę, zaznaczamy 30mm na filamencie i ponownie pobieramy 30mm. Po jego pobraniu zauważymy że zaznaczony fragment zatrzyma się dokładnie w wejściu wejścia do ekstrudera. Oznacza to że ekstruder pobiera dokładnie 30
          mm.

          W tym momencie nasz ekstruder jest już skalibrowany i gotowy do działania, ale musimy jeszcze wyregulować kontrolę grzania.

          Strony: 1 2 3

          1. Home
          2. Serwis i PomocWiedza praktycznaKalibracja, wzorcowanie, czy adiustacja?

          Kalibracja, wzorcowanie a adiustacja – co to jest, na czym polega i kto może to wykonać?
          Opierając się na „Międzynarodowym słowniku metrologii” PKN-ISO/IEC Guide 99, postaramy się wyjaśnić wątpliwości z tym związane.

          Wzorcowanie = kalibracja – to „działanie, które w określonych warunkach ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. ” A zatem, laboratorium wzorcujące podczas wzorcowania przyrządu pomiarowego, ustala zależność pomiędzy wartością rzeczywistą (wskazywaną lub odtwarzaną przez wzorzec odniesienia) a wartością mierzoną przez wzorcowany przyrząd pomiarowy. Wynik wzorcowania nie zawsze jest zgodny z deklarowaną przez producenta dokładnością, czyli wskazania przyrządu pomiarowego przekraczają błędy dopuszczalne. W takim przypadku, aby przyrząd mógł mierzyć z odpowiednia dokładnością, należy poddać go adiustacji.

          Wracając do przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 99:
          Adiustacja to „zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają odpowiednie wskazania. ”
          W tym miejscu należy wspomnieć, iż nie wszystkie laboratoria wzorcujące wykonują adiustację wzorcowanych przez siebie przyrządów. Wynika to z braku wymaganych do tych czynności narzędzi serwisowych, tj. specjalistycznego oprogramowania, interfejsów, itp. Dlatego też, najlepiej adiustację przeprowadzać w laboratorium wzorcującym lub serwisowym producenta. Taką możliwość posiadają przyrządy firmy Testo. Testo Sp. z o. o. posiada Laboratorium Pomiarowe z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dysponuje odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym wzorcowania, jak również, jeśli jest to konieczne, adiustację przyrządów pomiarowych. Wzorcowania przeprowadzane są na podstawie odpowiednich procedur pomiarowych, we właściwych, monitorowanych warunkach środowiskowych, a ich potwierdzeniem jest świadectwo wzorcowania, zawierające wartość wielkości odniesienia (wzorzec), wartość wielkości zmierzonej (przyrząd wzorcowany), błąd pomiaru lub poprawkę oraz niepewność pomiaru.

          Czasookres pomiędzy wzorcowaniami ustala użytkownik danego przyrządu pomiarowego, aczkolwiek najczęściej wynosi on 12 miesięcy.

          Generator wilgotności HUMINATOR II Testo

          Wielofunkcyjny kalibrator temperatury THERMATOR Testo
           


          Przykładowa aplikacja: wzorcowanie termometru elektrycznego w laboratorium pomiarowym

          Termometr elektryczny wzorcowany jest według odpowiedniej procedury pomiarowej. Sonda zanurzeniowa termometru wzorcowanego umieszczana jest w termostacie cieczowym na odpowiedniej głębokości w pobliżu sondy termometru wzorcowego (np. miernik testo 735 z sondą zanurzeniową). Po ustabilizowaniu się wskazań w zadanym punkcie pomiarowym, przystępuje się do pomiarów. Wartości wskazane przez przyrząd wzorcowany oraz wskazania wzorca zapisuje się w protokole wzorcowania i na ich podstawie obliczany jest błąd pomiaru oraz niepewność pomiaru.
          W przypadku, gdy błąd pomiaru przekracza wartość błędu dopuszczalnego określonego przez producenta, należy wykonać wcześniej wspomnianą adiustację.

          Po zakończeniu wzorcowania wystawiane jest świadectwo wzorcowania.
          Wzorcowanie przyrządów pomiarowych ma ogromne znaczenie, szczególnie w sektorze spożywczym i farmaceutycznym. Użycie przyrządu bez wcześniejszego sprawdzenia poprawności jego działania może doprowadzić np. do nieprawidłowości w procesie produkcji lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, a tym samym może narazić firmę na ogromne straty finansowe.


          Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Testo oferuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji:

          • Wzorcowanie termometrów
          • Wzorcowanie termometrów elektrycznych
          • Wzorcowanie higrometrów
          • Wzorcowanie termohigrometrów
          • Wzorcowanie rejestratorów temperatury i wilgotności

          Wzorcowanie przyrządów pomiarowych poza zakresem akredytacji:

          • Wzorcowanie pirometrów
          • Wzorcowanie kamer termowizyjnych
          • Wzorcowanie czujników do pomiaru temperatury powierzchni
          • Wzorcowanie termoanemometrów
          • Wzorcowanie anemometrów wiatraczkowych
          • Wzorcowanie wilgotnościomierzy
          • Sprawdzanie balometrów

          Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c

          Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c

          Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

          Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire 134454000c

          Objaśnienie

          Opis

          1

          HP PC Hardware Diagnostics UEFI

          2

          HP Support Assistant

           Ładowanie lub Rozładowanie: wartość procentowa przedstawia, jak blisko bateria jest do całkowitego naładowania. Stan Ładowanie jest wyświetlany, gdy przewód zasilający jest podłączony. Rozładowanie oznacza, że przewód zasilający jest odłączony.Bateria podstawowa: podsumowanie wyników testu baterii podstawowej.Typ gwarancji: opis gwarancji baterii.Liczba cykli: liczba dopuszczalnych cykli pełnego rozładowania baterii i jej ładowania. W tym przykładzie bateria została naładowana i rozładowana38 razy z 1000.Producent: kod wskazujący producenta baterii.Wiek baterii: liczba dni od wyprodukowania baterii.Numer seryjny: numer seryjny baterii.Temperatura: temperatura baterii.Pojemność obliczeniowa: projektowana pojemność baterii.Pełna pojemność baterii: pojemność baterii po całkowitym naładowaniu.Pozostała pojemność: pozostały poziom naładowania baterii wyrażony w mAh zamiast wartości procentowej.Prąd: prąd rozładowania wyrażony w miliamperach (mA). W przypadku używania zasilania sieciowego wyświetlany jest wartość prądu0 mA.Napięcie styków: napięcie wyjściowe na stykach baterii.Napięcie obliczeniowe: napięcie obliczeniowe baterii.Napięcie ogniwa (1-4): każda bateria może mieć do czterech ogniw. Napięcie ogniw reprezentuje pojemność poszczególnych ogniw. Jeżeli co najmniejjedna pozycja napięcia ogniwa pokazuje wartość 0 mV, oznacza to, że bateria zawiera trzy lub mniej ogniw.Stan: kod wskazujący dodatkowe informacje o stanie baterii dla pracowników serwisu.Zasilanie sieciowe: wyświetlany jest komunikat Tak, gdy podłączony jest przewód zasilający, lub Nie, gdy przewód zasilający jest odłączony od komputera.Numer CT: ten numer jest identyfikatorem wydrukowanym na kodzie kreskowym baterii.Bateria zapasowa: informacje o zainstalowaniu drugiej baterii.

           Dlaczego stan akumulatora wskazuje „naładowany”, kiedy akumulator nie jest naładowany w 100%?

           Aby chronić akumulator przed wieloma krótkimi ładowaniami po podłączeniu przewodu zasilającego, ładowanie akumulatora jesturuchamiane dopiero, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 94%.

           Jak optymalizować pojemność i okres eksploatacji akumulatora?

           Zalecenia dotyczące używania i przechowywania akumulatora zostały zawarte w podręcznikach użytkownika poszczególnych modelikomputerów HP. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi praktyk w zakresie dbania o akumulator.

            Akumulatory litowo-jonowe przechowuj w temperaturach między 20°C a 25°C, a ich poziom naładowania powinien wynosić od 30%do 50%.

            Nie rozkładaj, nie miażdż ani nie przebijaj akumulatora. Nie zwieraj zewnętrznych styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatorado ognia lub wody.

            Nie narażaj akumulatorów na wysokie temperatury przez długi czas. Długotrwałe narażenie baterii na działanie wysokiej temperatury(np. wewnątrz rozgrzanego samochodu) przyspiesza degradację ogniw litowo-jonowych.

            Wyjmij akumulator, jeżeli komputer przenośny będzie przechowywany (wyłączony i niepodłączony do zasilania sieciowego) przezokres dłuższy niż dwa tygodnie.

            Jeżeli komputer przenośny ma być stale podłączony do zasilania sieciowego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie (np. poprzezzasilacz lub stację dokowania), należy wyjąć akumulator z komputera.

            Użyj akumulatora o największej dostępnej pojemności (Ah), jeżeli komputer przenośny będzie używany do uruchamiania wymagającychaplikacji na zasilaniu z akumulatora.

            Kalibruj akumulator na podstawie modelu użycia. Przy normalnym użytkowaniu akumulator trzeba kalibrować przynajmniej raz natrzy miesiące. baterie, które są rzadko rozładowywane całkowicie, należy kalibrować mniej więcej raz na miesiąc.

            Akumulator przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

            Używaj tylko akumulatora dostarczonego z komputerem, akumulatora zamiennego dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego akumulatorazakupionego jako wyposażenie dodatkowe.

            Jak oszczędzać energię akumulatora?

            Można samodzielnie zmienić zużycie energii komputera przenośnego i oszczędzać energię akumulatora.

             Obniż poziom jasności ekranu do najniższego czytelnego poziomu. Dostosuj poziom jasności ekranu kombinacjami klawiszy fn i f7 lub f8.Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne. Zewnętrzne dyski twarde, napędy CD-ROM, dyski USB, karty PC Card i inne urządzenia peryferyjne zużywają energię akumulatoranawet wtedy, gdy nie są aktywnie użytkowane. Odłącz je po zakończeniu ich użytkowania.Zmniejsz prędkość procesora. Im szybsze działanie komputera, tym więcej zużywa energii akumulatora. Zmniejszając szybkość procesora, można wydłużyć czaspracy na akumulatorze. Sposób obniżania prędkości komputera przenośnego zależy od posiadanego modelu; więcej informacji naten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.Wyłącz bezprzewodową kartę sieciową, jeżeli nie jest używana. Jeżeli komputer przenośny ma taki przycisk, naciśnij go, aby wyłączyć wskaźnik.Sprawdź, jakie programy pracują w tle. Niektóre programy są instalowane z narzędziami szybkiego uruchamiania, które są uruchamiane wraz z systemem operacyjnymi działają w tle. Można zmniejszyć zużycie energii komputera, okresowo wyszukując i usuwając niepotrzebne programy.

             Co rozbić, jeżeli oryginalny akumulator ładuje się wolno, ale akumulator zamienny ładuje się normalnie?

             Jeżeli oryginalny akumulator ładuje się zbyt wolno, ale akumulator zamienny ładuje się, tak jak powinien, może to oznaczać,że akumulator nie jest uszkodzony. Przed wymianą akumulatora, który może być uszkodzony lub wyeksploatowany, wykonaj poniższeczynności, aby określić, czy akumulator trzeba wymienić.

              Wyszukaj i otwórz Menedżer urządzeń.

              Kliknij strzałkę obok pozycji Akumulatory, aby rozwinąć opcje akumulatora.

              W menu rozwijanym kliknij prawym przyciskiem każdą opcję ACPI, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.

              Ponownie uruchom komputer.

              Akumulator powinien się ładować poprawnie. W przeciwnym razie może być konieczna jej wymiana.

              Kiedy trzeba wymienić akumulator?

              Akumulator komputera przenośnego zazwyczaj wytrzymuje od trzech do pięciu lat zanim konieczna stanie się wymiana. Uruchomienietestów diagnostycznych opisanych przez HP w niniejszym dokumencie pomaga określić, kiedy należy wymienić akumulator.

              Po zakończeniu okresu użytkowania akumulator należy wymienić albo komputer przenośny, albo sam akumulator. Wymiana akumulatora,a nie komputera, oznacza przedłużenie jego żywotności, a tym samym zmniejszenie kosztu posiadania i ograniczenie odpadów.

              Firma HP zaleca zakup oryginalnych akumulatorów zamiennych HP za pośrednictwem dealerów i sprzedawców HP, aby uniknąć nielegalnychlub podrobionych produktów.

              Jak uzyskać akumulator zamienny?

              Różne modele komputerów przenośnych wymagają stosowania różnych akumulatorów. Aby określić numer katalogowy akumulatora zamiennego,przed jego zamówieniem trzeba znać numer produktu komputera przenośnego.

              Aby znaleźć numer produktu, należy użyć programu HP Support Assistant lub zlokalizować numer produktu na etykiecie produktu.

              Uwaga:

              Firma HP stanowczo zaleca zakup oryginalnych akumulatorów zamiennych HP. Akumulatory HP są produkowane zgodnie z międzynarodowymistandardami bezpieczeństwa w przemyśle i są produkowane przez tych samych producentów, co oryginalne akumulatory sprzedawanew komputerach przenośnych. Firma HP zapewnia wydajności wszystkich produktów HP w przypadku korzystania z oryginalnych akumulatorówzamiennych HP.

               W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant. Po otwarciu programu HP Support Assistant zostanie wyświetlona nazwa produktu, numer produktu i numer seryjny wyświetlaczakomputera przenośnego.

               Uwaga:

               Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, przejdź do strony internetowej HP Support Assistant, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

               Aby znaleźć numer produktu komputera przenośnego, używając etykiety produktu, wyłącz komputer. Obróć go spodem do góry, a następnieznajdź etykietę produktu HP na spodzie komputera przenośnego. Na tej etykiecie wydrukowany jest numer produktu (P/N).

               Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Znajdź numery produktów i numery seryjne komputerów, drukarek i akcesoriów HP.

               Uwaga:

               W niektórych modelach etykieta produktu może być wewnątrz komory akumulatora lub za panelem dostępu.

               Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP – Kupowanie akumulatora zamiennego.

               Dlaczego w przypadku akumulatorów litowo-jonowych ważna jest kontrola jakości oraz bezpieczne projektowanie?

               Wysoka gęstość energii akumulatorów litowo-jonowych stanowi potencjalne zagrożenie, gdy nie są przestrzegane funkcje i cechybezpiecznego projektowania oraz kontrole jakości produktu.

               W mediach znaleźć można mnóstwo przykładów tego, jak wady akumulatorów litowo-jonowych powodowały awarie związane z ciepłemoraz wycofanie produktów. Firma HP wykorzystuje rygorystyczne kryteria na całym etapie opracowywania i tworzenia akumulatorów,co pozwala zminimalizować ryzyko awarii urządzenia. Firma HP zdecydowanie zachęca konsumentów do zakupu oryginalnych akumulatorówzamiennych firmy HP od autoryzowanych dealerów.

               UWAGA:

               Podrabiane akumulatory: Nieautoryzowane źródła mogą oferować akumulatory zamienne jako „oryginalne produkty HP” lub „prawdziwe produkty HP”, podczasgdy są one podrobione. Takie akumulatory są zazwyczaj oferowane po cenie niższej niż 45 USD, czyli mniej niż wynosi kosztprodukcji akumulatora firmy HP. Firma HP nie może kontrolować wydajności komputera przenośni HP, który korzysta z podrabianegoakumulatora.

               W tej części poradnika przedstawię jak skalibrować poprawnie ekstruder oraz jak ustawić podgrzewany stół aby wydruki się od niego nie odklejały. Zapraszam do lektury

               W tym poradniku również dokonam podziału na części aby się nie pogubić przy konfiguracji. Zatem:

               1. Poprawne ustawienie kroków ekstrudera
               2. Kalibracja PID
               3. Poziomowanie stołu

                

               1. Poprawne ustawienie kroków ekstrudera

               Pewnie teraz się zastanawiasz po co wracać do przeliczania kroków, skoro to zrobiliśmy w ostatnim poradniku? Już spieszę z tłumaczeniem. W pierwszej kolejności ściągnij najnowszą wersję programu Pronterface. Po uruchomieniu programu wybierz port COM oraz prędkość transmisji ze swoją elektroniką i kliknij „Connect”.

               Konfiguracja Pronterface

               Po poprawnym połączeniu się możemy wyzerować wszystkie osie po przez kliknięcie domku w lewym dolnym rogu. Jeżeli wszystkie osie zerują się poprawnie to dobrze, natomiast jak któraś z osi jedzie w przeciwnym kierunku względem przycisku to zamieniamy w Marlinie kierunek obrotu osi silnika. Po wyzerowaniu osi będzie słychać taki pisk wydobywający się z silników. Nie ma w tym nic złego, ale jeżeli chcesz to możesz ten pisk wyłączyć, gdy drukarka jest w „spoczynku” po przez kliknięcie „Motors off”

          Zerowanie osi drukarkiPrzy pomocy suwmiarki wyznaczam 30mmEkstruder pobrał więcej niż 30mmNadmiar pobranego filamentuSkalibrowany ekstruder