Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw

Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw jest wyjątkowym narzędziem, które pomaga użytkownikom szybko i łatwo zarządzać ich domem. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji Beko Cn147523gw, w tym instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i użytkowania. W podręczniku znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje dotyczące podłączania urządzeń i przestrzegania wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą korzystać z funkcji i zalet swojego domu w pełni.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw

Najwa�niejsze cechy produktu

A+, bia�e szk�o, NO FROST

Parametry techniczne

Wysoko��

191. 5 cm

Szeroko��

70 cm

G��boko��

71. 5 cm

Zamra�alnik

dolny

Klasa energ.

A+

Pojemn. ch�odz. php? kat=70&parametr=7" onclick="zobaczOpis(this. gif" alt="? "/>

320 l

Pojemn. zamra�. php? kat=70&parametr=8" onclick="zobaczOpis(this. gif" alt="? "/>

115 l

Auto. odszr. php? kat=70&parametr=22" onclick="zobaczOpis(this. gif" alt="? "/>

tak

Auto. php? kat=70&parametr=11" onclick="zobaczOpis(this. gif" alt="? "/>

tak

Szybkie zamra�anie

tak

Zamiana drzwi P/L

tak

G�o�no��

44 dB

Zu�ycie energii

394 kWh/rok

Czynnik ch�odniczy

R600a

Wy�wietlacz

tak

P�ki

szklane

Ilo�� szuflad w zamra�.

2 szt.

Zdolno�� utrzym. temp.

24 h

Zdolno�� zamra�ania

6 kg/24h

"Otwarte drzwi"

tak

Kostkarka

nie

Gwarancja

24 m-ce


Najwi�ksze zalety

Klasa energetyczna A+:
Produkty Beko posiadaj�ce klas� energetyczn� A+ nie tylko przyczyniaj� si� do podreperowania rodzinnego bud�etu, ale r�wnie� dbaj� o �rodowisko naturalne. Modele z klas� A+ zu�ywaj� jeszcze mniej energii ni� identyczne modele w klasie A.

Active Dual Cooling System:

To dwa niezale�ne parowniki i wentylatory w jednym urz�dzeniu. Aby zapewni� jak najlepsze warunki do przechowywania �ywno�ci, temperatura oraz poziom wilgotno�ci w cz�ci ch�odz�cej powinny by� inne ni� w cz�ci mro��cej. Warzywa i owoce powinny by� trzymane w warunkach podwy�szonej wilgotno�ci, jednak taka sytuacja nie jest korzystna dla produkt�w trzymanych w cz�ci mro��cej. Dlatego, by zoptymalizowa� warunki przechowywania, Beko stworzy�o zaawansowan� technologi� ch�odzenia - Active Dual Cooling System.

Aktywny Jonizator:
Aktywny jonizator neutralizuje bakterie, wirusy oraz inne czynniki odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu we wn�trzu ch�odziarki. Oczyszcza w ten spos�b kr���ce w komorze urz�dzenia powietrze, umo�liwiaj�c d�u�sze przechowywanie �ywno�ci.

Uszczelka antybakteryjna - ch�odzenie:
Uszczelki w drzwiach zwykle trudno utrzyma� w czysto�ci, co czyni z nich doskona�e �rodowisko dla rozwoju bakterii. Dzi�ki dodatkowi substancji antybakteryjnych, uszczelki nie tylko same pozostaj� wolne od drobnoustroj�w, ale tworz� antybakteryjn� barier� chroni�c� wn�trze ch�odziarki przed niepo��danymi mikroorganizmami.

Wy�wietlacz elektroniczny:
Nowy du�y wy�wietlacz w produktach BEKO daje mo�liwo�� wyboru wielu funkcji i lepsze zarz�dzanie produktem. Dodatkowo wy�wietlacz idealnie wpisuje si� w nowoczesn� estetyk� produktu.

No Frost:
System No Frost eliminuje powstawanie lodu na �ywno�ci oraz wewn�trz urz�dzenia, co oznacza, i� rozmra�anie nie jest ju� potrzebne. System ten nie tylko sprawia, �e lod�wka jest niek�opotliwa i �atwa w obs�udze, lecz r�wnie� zapewnia odpowiedni� temperatur�, by �ywno�� by�a lepiej przechowywana.

Szybkie Mro�enie:
Zapewnia szybkie zmra�anie nowo w�o�onego po�ywienia, w spos�b zdrowszy oraz nie wp�ywaj�cy na temperatur� wcze�niej przechowywanego jedzenia.

Przezroczyste Szuflady Zamra�alnika:
Przednia cz�� szuflady zamra�alnika zrobiona jest z prze�roczystego materia�u tak, �e doskonale wida�, jakie produkty znajduj� si� w �rodku szuflady bez konieczno�ci wysuwania jej.

Alarm otwartych drzwi:
Ch�odziarki Beko wyposa�one w,, Alarm otwartych drzwi" ostrzeg� Ci� przed pozostawieniem uchylonych lub niedomkni�tych drzwi.

Filtr Antyzapachowy:
Filtr oczyszcza sch�odzone powietrze kr���ce we wn�trzu ch�odziarki, eliminuj�c nieprzyjemne zapachy i bakterie, dzi�ki czemu przechowywana �ywno�� d�u�ej zachowuje �wie�o��.

P�ka na butelki:
Chromowana p�ka na butelki zapewnia idealn� przestrze� na ch�odz�ce si� butelki, a tym samym zwi�ksza wykorzystanie dost�pnej przestrzeni w ch�odziarce.

Komora Zero:
Komora Zero - pozwala d�u�ej przechowywa� �wie�e produkty w temperaturze oko�o 0�C.

O�wietlenie LED:
O�wietlenie LED jest bardziej energooszcz�dne i daje bardziej naturalne �wiat�o w por�wnaniu do zwyk�ego o�wietlenia. To kolejny krok do przodu w celu bardziej ekologicznych dzia�a�.

Dodatkowe funkcje

 • Kolor: bia�e szk�o
Wymiary
 • Wysoko��: 191, 5 cm
 • Szeroko��: 70 cm
 • G��boko��: 71, 5 cm
 • Waga netto: 103 kg
Pojemno��
 • Pojemno�� ca�kowita brutto: 475 l
 • Pojemno�� ch�odziarki netto: 320 l
 • Pojemno�� zamra�arki netto: 115 l
Parametry
 • Klasa efektywno�ci energetycznej: A+
 • Zu�ycie energii na dob� (kWh): 1, 08 kWh
 • Zu�ycie energii na rok (kWh): 394 kWh
 • Zdolno�� zamra�ania: 6 kg / 24godz.
 • Czas przechowywania bez zasilania: 24 godz.
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • System ch�odzenia: No Frost
 • Czynnik ch�odniczy: R600a
 • Poziom ha�asu [dB(A)]: 44 dB(A)
Specyfikacja
 • Mo�liwo�� prze�o�enia drzwi: Tak
 • Wy�wietlacz elektroniczny: Tak
 • Alarm otwartych drzwi: Tak
 • Dozownik wody: Nie
 • Mini bar: Nie
Specyfikacja - Ch�odziarka
 • O�wietlenie wn�trza: LED boczne
 • Komora 0�C: 20
 • Filtr antyzapachowy: Tak
 • Aktywny jonizator: Tak
 • Uszczelka antybakteryjna: Tak
 • Niebieskie �wiat�o (Active Fresh Blue Light): Nie
 • Pojemnik na warzywa i owoce: Standardowy
 • P�ki: Szklane / 3
 • Uchwyt na butelk�: Nie
 • Chromowana p�ka na butelki: Tak
 • P�ki na drzwiach: Pe�na szeroko�� / 4
 • Easy Boxes: Nie
 • Pojemnik na nabia�: -
 • Tacka na jajka: 1
 • Rozmra�anie: Automatyczne
Specyfikacja - Zamra�arka
 • Liczba pe�nych szuflad: 2
 • Liczba kom�r: 1
 • Kostki lodu: Twist & Serve
 • Komora Multi-Zone: Nie
 • Rozmra�anie: Automatyczne
 • Komora szybkiego mro�enia: Tak

Inspiracje

20 zdjęć dla "lodówko-zamrażarka beko"

Artykuły30 artykułów dla "lodówko-zamrażarka beko"

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy? Poznaj zalety obu rozwiązań!
Beko

beko - W przypadku marki Beko można tu wskazać na takie rozwiązania, jak **praktyczny, trzypoziomowy system standardowy, zajmujący dużo miejsca koszyk) czy wspomniane wcześniej **oświetlenie wnętrza** (zobacz model [Beko

Nowoczesna pralka – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

beko - Firma Beko znalazła idealną odpowiedź na obie te potrzeby, skoncentrowaną w **nowej linii pralek segmentu Nowe pralki Beko dysponują szeregiem unowocześnień, które wydatnie ułatwią nam obowiązek prania, a także **Pralki Beko z segmentu premium** to idealne połączenie walorów użytkowych oraz estetycznych, które Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na technologię **Air Therapy** (na przykład w modelu Beko [PWTV9744XWA Modele Beko [WTE9644XWD](https://www. beko. pl/produkt/1631/wte9644xwd) i [PWTV10744XWAD](https://www. pl

Piekarnik parowy – czy warto go mieć? Zobacz najważniejsze funkcje

Zobacz najważniejsze funkcje beko - Nowy piekarnik Beko usatysfakcjonuje również fanów idealnie przygotowanych jajek. Przykładowo, **nowy piekarnik Beko [BIDM15500XDS](https://www. pl/produkt/1447/bidm15500xds)** pomoże Poza tym, **piekarnik Beko [BIDM15500XDS](https://www. pl/produkt/1447/bidm15500xds)** ułatwi nam • **Topienie czekolady** – topienie czekolady bez przypalania to żadne wyzwanie dla piekarnika Beko Wystarczy wstawić je do parowego piekarnika Beko, ustawić odpowiedni program, a urządzenie parowo wysterylizuje

Odkurzacz bezprzewodowy, czyli sposób na szybkie sprzątanie. Zobacz, dlaczego warto mieć go w swoim domu!

beko - W pionowych odkurzaczach serii VRT od Beko znajdziemy jeszcze jedną, bardzo przydatną funkcję. Niektóre modele, takie jak na przykład **Beko VRT61814VR**, mają dodatkowo składaną rączkę, która jeszcze których naszego kota lokalizujemy tylko dzięki wystającemu ogonowi, to odkurzacz pionowy – taki jak **Beko

Odkurzacz bezprzewodowy handstick czy powerstick – który typ wybrać?

beko - Zasięg -- **Odkurzacze typu *handstick***, takie jak [Beko VRT61814VR](https://www. pl/produkt/ Moc -- W nowocześniejszej konstrukcji, jaką są **odkurzacze typu *powerstick*** (jak na przykład [Beko W przypadku *handsticków*, takich jak [Beko VRT61814VR](https://www. pl/produkt/1486/vrt61814vr), *Powersticki*, takie jak [Beko VRT82821BV](https://www. pl/produkt/1694/vrt82821bv), dzięki zestawowi Inne aspekty -- Oba typu odkurzaczy Beko wyposażone są w **akumulatory o pojemności 2000 mAh**, które

Suszarka automatyczna – czy warto w nią zainwestować?

beko - **Suszarka automatyczna, taka jak [BEKO MDH9544RX](https://www. pl/produkt/1666/mdh9544rx), szybko Zainstalowana, choćby w urządzeniu BEKO DH8644RX, pompa ciepła sprawi, że nasze ubrania wyschną szybko

Dlaczego potrzebujesz dużej zmywarki?

beko - Taką opcję oferuje m. in. szeroki model Beko DIN28431. Taką funkcję oferuje wspomniany już model Beko DIN28433. Zakładając, że „sześćdziesiątka” zużywa średnio 9, 5 litra wody na cykl – jak na przykład model Beko DIN28433

Piekarnik zainspirowany działaniem silnika lotniczego na zawsze zmieni Twoje gotowanie!

beko - **Zobacz, jakimi zaletami wyróżniają się piekarniki Beko! --- *Artykuł powstał we współpracy z marką Beko. * ### 3. Dlatego **piekarniki Beko Beyond zyskały nowe wzornictwo**! To wszystko kryje w sobie jeden model: piekarnik z serii Beko Beyond. ** ## Zalety piekarników Beko – z takim sprzętem będziesz piec codziennie! ### 1.

5 cech nowoczesnych zmywarek, o których nie miałeś pojęcia5 cech nowoczesnych zmywarek, o których nie miałeś pojęcia beko - Sprawdźcie model Beko [DIN28433](http://www. pl/produkt/1314/din28433). Coraz popularniejsze konstrukcje modułowe (np. w zmywarce Beko [DIN28431](http://www. pl/produkt/ Dzięki **ledowemu oświetleniu** wnętrza zmywarki (choćby w Beko [DIN39431](http://www. pl/produkt Technologia **AquaIntense** w zmywarkach Beko (sprawdźcie model [DIN28321](http://www. pl/produkt W istocie taka opcja jest już dostępna od dawna, a w nowych zmywarkach Beko (jak na przykład [DIN28421

6 zalet nowoczesnych lodówek do zabudowy – ostatnia Cię zaskoczy!

beko - [Beko](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? **[Beko](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? W propozycjach **[Beko](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? utm_source=homebook&utm_medium=contentmkt&utm_campaign=inbuilt&utm_term=beko&utm_content=artykul1)**

Czarna lodówka – jak wybrać najlepszą? Ranking czarnych lodówek 2022Homebook. plMarzy Ci się czarna lodówka, ale nie wiesz jaki model sprawdzi się najlepiej? W takim razie jesteś w odpowiednim miejscu! Wybraliśmy dla Ciebie TOP 5 modeli lodówek, których fronty wykonane są z czarnego szkła. Te lodówki nie tylko obłędnie wyglądają, ale też kryją w sobie wiele nowoczesnych udogodnień, które zadowolą każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Zobacz najlepsze czarne lodówki 2022.

Lodówka do 1000 zł – jaką wybrać? TOP 9 modeli polecanych w 2020 rokuLodówka do 1000 zł wcale nie musi być gorsza od droższych sprzętów. Jeśli szukasz dobrego urządzenia w przystępnej cenie, koniecznie zobacz nasz ranking lodówek polecanych w 2020 roku.

Jak przechowywać jedzenie, by jak najdłużej było świeże? Postaw na lodówkę Haier F+ HFF-750CGBJ z komorą próżniowąHaier GroupZastanawiasz się, co zrobić, by przechowywane w lodówce produkty zachowały świeżość na dłużej, a przy tym nie traciły swoich wartość odżywczych? Tlen jest jednym z czynników przyspieszających proces psucia się żywności – powoduje jełczenie tłuszczów, wpływa na zmianę zapachu i smaku, rozwój pleśni, a nawet utlenianie witamin C i E, beta-karotenu oraz niektórych aminokwasów. Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie próżniowe – czy da się to zrobić bez plastikowych torebek i poj...

Każdemu według potrzeb, czyli trudny wybór lodówkiKiedy urządzamy swoje wymarzone wnętrze, często na pytanie „jaką lodówkę wstawiasz? ” odpowiadamy „do zabudowy”. Z góry zakładamy, że w nowoczesnym mieszkaniu nie ma miejsca na „niemodną” lodówkę wolnostojącą, która swoim nieatrakcyjnym wyglądem będzie zaburzać naszą idealną kuchnię. Warto jednak mieć otwartą głowę i spojrzeć na inne opcje. Lodówki do zabudowy W przypadku lodówek do zabudowy trzeba stwierdzić jasno: poświęcamy część funkcjonalności na rzecz wyglądu. Poza nielicznymi, większość ur...

Pralka w kuchni czy w łazience? Dowiedz się gdzie najlepiej ustawić pralkę!

beko - Firma Beko ma swojej ofercie nowoczesne modele z linii Superia, które nie tylko porządnie wypiorą nasze Pralka w kuchni -- Zdejmowany blat w nowych pralkach z linii Beko Superia daje również opcję prostego ktoś pomyślałby, że te wszystkie usprawnienia obecne są tylko w największych i najdroższych modelach Beko

Praktyczny prezentownik AGD – 5 pomysłów na świąteczne upominkiPraktyczny prezentownik AGD – 5 pomysłów na świąteczne upominki beko - Model Beko STM4116B to podręczny (i ładny) gadżet, który szybko i sprawnie doprowadzi do porządku ulubione Blender próżniowy -- **Blender próżniowy** Beko TBV8106BX to świetny pomysł na prezent dla wielbicieli Pompa ciepła w modelu Beko EDH8634RXS zadba o najwyższą wydajność urządzenia oraz niskie zużycie energii Model Beko SGA83238B może pochwalić się aż 2800 W mocy, ciśnieniem pompy na poziomie 7, 2 bara oraz potężnym Model Beko VRT82821DV to mocny przedstawiciel swojej kategorii, który idealnie sprawdzi się w roli podręcznego

Płyty gazowe – modnie i… bezpieczniePłyty gazowe – modnie i… bezpiecznie beko - Warto sprawdzić np. model Beko HIAL75235SX. **Świetnym przykładem jest tu nowa linia płyt gazowych od Beko**. Na tym polu Beko może pochwalić się **zabezpieczeniem przeciwypływowym gazu**. Dzięki nowej konstrukcji, palniki Beko **oszczędzą do 17% zużywanego gazu, co przekłada się również na Modele Beko HILW64222S oraz HILW64225SW dysponują WOKiem o mocy nawet 5 kW, który znacznie skróci czas

Zmywarka do małej kuchni – poznaj 5 zalet kompaktowego urządzenia!

beko - Po drugie – skuteczność -- Wąskie modele Beko zyskały również dodatkowe **ramię myjąca AquaIntense* Na szczęście, Beko ostatnio zmieniło ten stan rzeczy i wprowadziło do sprzedaży linię **45-centymetrowych Po trzecie – ekologia i oszczędność -- Najnowsze zmywarki 45-cm Beko to także **duża oszczędność oraz W nowych modelach Beko, jak choćby w DFS28123X, znajdziemy nie tylko **oświetlenie wnętrza** (przydatne Nowa gama **wąskich zmywarek Beko** to nie tylko cały wachlarz nowoczesnych technologii, ale także duża

Lodówka dopasowana do Twoich potrzeb – jaka powinna być? Sprawdź 6 funkcjiSprawdź 6 funkcji beko - Lodówki [BEKO](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? Lodówki [BEKO](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? Stąd projektanci [BEKO](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? Funkcja BEKO [HarvestFresh™](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/? Dźwięk ma znaczenie Lodówki [BEKO](https://www. pl/lodowki-zabudowa-new/?

3 kroki do idealnych ubrań. Jakie urządzenia AGD będą Ci potrzebne?

beko - wystarczy po prostu je odświeżyć, przykładowo korzystając z programu Codziennie szybkie w pralkach Beko Para wyzwalana podczas działania technologii Beko Steam Cure zmiękczy ciężkie zabrudzenia, jednocześnie Urządzenia takie jak Beko STM4116B pozwalają szybko i skutecznie uładzić elementy garderoby, które nie Beko ma w swojej ofercie choćby model SGA8328B, którego ceramiczna, pokryta tytanem stopa zminimalizuje

Jaki ekspres do kawy wybrać?

beko - Ich dużą zaletą jest to, że mogą być od razu wyposażone w młynek, tak jak ekspres Beko **CEG5301X**. Ekspresy kolbowe, takie jak Beko **CEP5152B** polecane są przede wszystkim smakoszom kawy, którzy lubią Tego typu urządzenia, takie jak choćby Beko **CFM6350I**, posiadają także systemy podtrzymywania temperatury Nieco droższe modele (sprawdźcie Beko **CFD6151W**) wyposażone są dodatkowo w różnorodne systemy ułatwiające

Przepis na idealną kuchnię: jak dopasować kolor AGD do wystroju wnętrza?

beko - Beko postanowiło zmierzyć się z tym problemem, dzięki czemu wybór sprzętów do Twojej kuchni nie musi Beko ma w swojej ofercie urządzenia w kolorze Crystal Beż, w tym na przykład płytę indukcyjną [HII64500FHTG

Obalamy 5 mitów na temat suszarki automatycznejObalamy 5 mitów na temat suszarki automatycznej beko - w użytkowaniu** -- Technika idzie do przodu, a **nowoczesne suszarki** automatyczne – jak choćby Beko

Kuchnia w stylu eko – dlaczego warto wybrać energooszczędne sprzęty AGDKuchnia w stylu eko – dlaczego warto wybrać energooszczędne sprzęty AGD beko - Lodówki Beko GN163120X oraz GN163130X nie różnią się od siebie praktycznie w ogóle.więcej artykułów »

Wybierz idealne urządzenie

Kuchnia

Stworzenie wymarzonej kuchni zwykle wymaga wysiłku. Ale dzięki Beko możesz z łatwością zaprojektować kuchnię swoich marzeń i spędzić czas z bliskimi, oferując produkty, które wspierają Cię w ochronie zdrowia i środowiska.

Utrzymywanie świeżości żywności w lodówce Beko

Pranie

Masz dość zajmowania się praniem? Beko wspiera ochronę zdrowia i środowiska, zapewniając jednocześnie wydajność potrzebną do zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z praniem dzięki innowacyjnym i praktycznym technologiom.

Ciesz się doskonałymi rezultatami prania za każdym razem

Zabudowa

Produkty do zabudowy Beko czerpią inspirację z natury i łączą harmonijny design z wydajnością, aby pomóc Tobie i naszej planecie żyć zdrowiej

Pełnowymiarowe zmywarki zapewniające łatwe zmywanie

Powietrze i sprzątanie

Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla swojego domu? Beko pomaga we wszystkich codziennych pracach dzięki łatwym w użyciu, wydajnym i przyjaznym dla środowiska produktom

Wielofunkcyjne odkurzacze posprzątają każdy zakamarek domu

Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw