Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200

Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200 oferuje użytkownikom szeroką gamę opcji i funkcji do wykorzystania. Jest to wysoce zaawansowany system, który zapewnia intuicyjną obsługę i łatwą nawigację. System jest przystosowany do wielu różnych zastosowań, od pracy biurowej do zastosowań sieciowych. Można go konfigurować i dostosowywać do własnych potrzeb, a także wykorzystywać w celu wydajnego przetwarzania danych. Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200 jest idealnym narzędziem dla osób, które chcą w pełni wykorzystać potencjał tego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PARROT 3200 LS-COLOR. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PARROT 3200 LS-COLOR będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PARROT 3200 LS-COLOR

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

PARROT 3200 LS-COLOR (2543 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PARROT 3200 LS-COLOR

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Upewnij si, e widzisz wywietlacz pod dobrym ktem i e nie ogranicza Ci on widocznoci podczas jazdy. po przeprowadzeniu montau zestawu glonomówicego i uruchomieniu go, moliwa jest regulacja jaskrawoci wywietlacza. Gniazdo mikrofonu moe zosta zainstalowane do wyboru w dwóch miejscach; bezporednio z boku wywietlacza lub do kabla podlczonego pod spodem wywietlacza. Mikrofon zostanie ustawiony po lewej stronie lusterka wstecznego w celu jak nejlepszej jakoci dwiku. [... ] W celu dojcia do ksiki telefonicznej i uzykania polczenia, przekr pokrtloo w celu uzyskania rubryki menu, a nastpnie wybierz,, Ksika telefoniczna". Wybieranie numeru Wybierz powysze menu w celu bezporedniego wybrania numeru z zestawu: w Przekr i nacinij na pokrtlo, aby wybra cyfr. Po dokonaniu wyboru kontaktu z listy (dojcie do menu Zarzdzania kontaktami), umoliwi Ci zarejestrowanie lub wymazanie próbki glosowej, wizualizacj lub wymazanie zdjcia, lub wymazanie kontaktu z ksiki telefonicznej. W celu otrzymania kontaktu ze zdjciem (w przypadku wystarczajcych parametrów telefonu), wybierz Przyjmij kontakt. W telefonie komórkowym wybierz kontakt, który ma by wyslany przez Bluetooth do zestawu,, bez uycia rk". Od tej chwili, gdy wybrany kontakt polczy si z Tob na wywietlaczu zestawu uka si jego zdjcie i nazwisko. Rubryka ta synchronizuje si automatycznie z rubryk Twojego telefonu (*), moesz z niej korzysta w celu uzyskania polczenia z osob, której polczenia nie odebrale. W Nacinij na pokrtlo lub na zielony przycisk, aby zainicjowa polczenie z nim. Wybór rozpoznawania glosu Rozpoznawanie glosu zestawu 3200 LS-COLOR jest pelniejsze i solidniejsze ni ta sama funkcja w telefonie, oraz funcjonuje ono w halaliwym otoczeniu. Slowa kluczowe Zapisanie slów kluczowych pozwoli Ci na wykonywanie polcze bez odrywania rk od kierownicy. Slowa kluczowe pozwalaj na wybór numeru telefonu w momencie kiedy jeden kontakt posiada ich kilka. Wszystkie slowa kluczowe powinny zosta zarejestrowane w celu ich zatwierdzenia. Po nagraniu slów kluczowych, prosimy o wykonanie nastpujcych czynnoci w celu uzyskania polczenia przy pomocy rozpoznawania glosu: Nacinij zielony przycisk i po uslyszeniu sygnalu dwikowego Nastpnie zadzwo do Marka pod numel telefonu przypisany Pracy. Urzdzenia sparowane Zestaw 3200 LS-COLOR pozoli Ci na sparowanie do 5 telefonów Bluetooth, przy czym tylko jeden z nich moe by podlczony podczas jednej sesji. Menu Urzdzenia sparowane pozwoli Ci na podlczenie, rozlczenie i wymazanie telefonu z pamici zestawu. w menu Okreli ulubiony telefon moesz kontrolowa pierwszestwo przyznane telefonowi Bluetooth podczas polcze z kilkoma telefonami obecnymi w samochodzie. Uwaga: Podczas wymazywania parowania, tracisz wszystkie próbki glosowe, które s przyznane kontaktom w danym telefonie. Parowanie telefonu Przed wykonaniem czynnoci parowania telefonu Bluetooth, musisz aktywowa tryb odpowiadajcy Twojemu telefonowi Bluetooth. Uwaga: W celu zwikszenia kompatybilnoci z telefonami, nowe sposoby parowania mog zosta wkrótce wniesione w przyszlych wersjach urzdzenia. Powikszenie ksiki telefonicznej: Opcja pozwalajca na wywietlenie 3 lub 4 linii w menu Ksika Telefoniczna. Glono: Posluguj si pokrtlem w celu ustwienia poziomu glonoci podczas polczenia, oraz poziomu czuloci mikrofonów. Wybór dzwonka: W telefonach, które nie odtwarzaj dzwonka przy polczeniu wchodzcym, wybierz dzwonek, który chcesz slysze w momencie kiedy inna osoba chce si z Tob polczy. ] Dostpna jest równie przebyta odleglo, która wywietla si w górnym, prawym rogu ekranu. Instrukcje glosowe nawigacji Po podlczeniu uslugi GPS, istnieje moliwo korzystania z instrukcji glosowych przez gloniki samochodu. Nawigacja odbywa si w najlepszych warunkach (funkcja dostpna tylko w niektórych urzdzeniach PDA lub Smartphone i moe by równie zalena od oprogramowania). W tym celu wystarczy uruchomi na urzdzeniu PDA lub Smartphone uslug Sluchawka/zestaw sluchawkowy dostpny w zestawie glonomówicym. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PARROT 3200 LS-COLOR

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PARROT 3200 LS-COLOR.

Zakończenie wsparcia sterowników drukarek dla systemów Windows 7, 8, 8. 1, Server 2008, 2008R2.

Firma HP nie obsługuje tych sterowników od 1 listopada 2022 roku. HP zaleca aktualizację systemu operacyjnego do obsługiwanej wersji. Dowiedz się więcej

Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Linie Emerson 3200