Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink

Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink to wysoce wydajna platforma do tworzenia i wdrażania wszelkiego rodzaju rozwiązań z zakresu zarządzania energią elektryczną. Platforma ta zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad całym systemem elektrycznym i jego parametrami. Zawiera również wszystkie niezbędne funkcje, takie jak stale monitorowanie stanu wszystkich urządzeń zasilających, automatyczne wyłączanie i włączanie prądu, automatyczne przełączanie zasilania między źródłami i wiele innych. Ponadto użytkownik ma dostęp do wielu zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie budynkami i przyłączaniem do sieci, monitorowanie i kontrola zużycia energii, optymalizacja systemów zasilania i wiele innych. Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink pomaga w zarządzaniu energią w sposób bezpieczny, efektywny i ekologiczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink

Wyobrażasz sobie świat bez elektryczności? Nie działałyby nie tylko komputery czy lampy. Gdybyśmy nie umieli wytwarzać prądu elektrycznego, to nie mielibyśmy latarek, suszarek, lodówek. Samochody by nie jeździły, a samoloty nie latały. Otacza nas ogromna liczba urządzeń, które potrzebują zasilania elektrycznego. Skąd zatem bierze się prąd?

RJHoieISWDqbG1

Żarówka świeci tylko wtedy, gdy jest podłączona do źródła prądu

Już wiesz

 • że urządzenia elektryczne wymagają zasilania prądem elektrycznym;

 • że niektóre urządzenia należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, a inne są zasilane bateriami.

Nauczysz się

 • wyjaśniać, skąd bierze się prąd elektryczny w domu;

 • wskazywać źródła prądu elektrycznego;

 • dopasowywać urządzenie do odpowiedniego źródła prądu;

 • budować prosty obwód elektryczny;

 • przeprowadzać doświadczenie sprawdzające, czy dana substancja przewodzi prąd elektryczny.

iHO59a5hYb_d5e216

W domu znajduje się wiele urządzeń elektrycznych. Każde należy zasilić prądem – ale skąd go wziąć? Urządzenia potrzebują odpowiedniego dla siebie źródła prąduźródła prądu o określonym napięciu. Wielkość napięcia podaje się w woltach i oznacza literą „V”, np. 230 V oznacza napięcie 230 woltów. Takie właśnie napięcie pojawia się we wszystkich gniazdkach elektrycznych w Polsce. Na każdym urządzeniu elektrycznym znajduje się informacja, jakiego zasilania potrzebuje.

Napięcie w gniazdku pochodzi z elektrowni. W życiu codziennym wykorzystujemy także inne źródła prądu, różniące się napięciem elektrycznym oraz typem prądu, jaki możemy uzyskać.

RhJVTlgY64Adm1

Tylko prąd o odpowiednim napięciu pozwoli na prawidłowe działanie urządzenia

Film dostępny pod adresem https://zpe. pl/a/D1Cf5Om2x

Tylko prąd o odpowiednim napięciu pozwoli na prawidłowe działanie urządzenia

Widoczna lampa stojąca z napisem 230 V, i ściana, na której są trzy gniazdka: jedno 110 V, drugie 230 V, trzecie 800 V. Wtyczka z lampy wędruje do gniazdka z napisem 230 V, widać, że lampa zaczyna świecić. Następnie wtyczka wyjmowana jest z gniazdka 230V i lampa gaśnie, potem wtyczka wędruje do gniazdka 110 V, lampa się nie zapala. Wtyczka wyjmowana jest z gniazdka 110 V i przesuwana jest do gniazdka 800 V, widać, jak lampa rozbłyskuje, po czym żarówka pęka, pojawia się dym

Źródła prądu elektrycznego

RFMq5MjCB1gnm1

Baterie (ogniwa galwaniczne) są źródłem prądu o niskim napięciu elektrycznym, bezpiecznym dla człowieka. Z baterii uzyskujemy energię elektryczną dzięki przemianom (reakcjom) chemicznym zachodzącym w jej wnętrzu

RawR6jzlNGSAd1

Akumulatory to rodzaj źródła energii elektrycznej podobnego do baterii. Należy pamiętać, że zwykłych baterii nie wolno ładować w ten sposób!

RRB9XGOwIDoot1

Niektóre urządzenia, jak np. Im dłużej kręcisz korbą, tym dłużej latarka będzie świecić

RrXdwJLl5uP0O1

Prąd w gniazdkach elektrycznych jest wytwarzany w elektrowniach. W Polsce najpopularniejsze są elektrownie węglowe, w których prąd wytwarzany jest dzięki spalaniu węgla i przetwarzaniu energii cieplnej na elektryczną

R1FCjK6cHeSs91

W elektrowni wiatrowej prąd wytwarzany jest przez urządzenie napędzane przez łopaty wiatraka obracanego siłą wiatru

Rhnvz3bFPLjPw1

W elektrowni wodnej woda porusza turbinę, a jej ruch pozwala na wytwarzanie prądu elektrycznego

Ciekawostka

Prąd elektryczny potrafią wytwarzać niektóre zwierzęta. Zdolność ta służy im do orientacji w środowisku, a także do polowania. Węgorz elektryczny wytwarza napięcie 800 V, które jest niebezpieczne dla człowieka.

iHO59a5hYb_d5e262

Jak już wiemy, wokół nas możemy znaleźć źródła dwóch rodzajów prądu – prądu stałego i przemiennego. Napięcie prądu stałegoprądu stałego nie zmienia się. W przypadku prądu przemiennegoprądu przemiennego napięcie zmienia się bardzo szybko (około 50–60 razy na sekundę, a czasami znacznie szybciej).

Źródłami prądu stałego są baterie i akumulatory. Urządzenia takie noszą wspólną nazwę ogniw. Zachodzą w nich przemiany chemiczne, które pozwalają na wytworzenie prądu pozwalającego na zasilanie urządzeń o niewielkiej mocy. Trudno przesyłać prąd stały na duże odległości. Dlatego napięcie w gniazdkach jest źródłem prądu przemiennego. Taki prąd można przesyłać na znaczne odległości i zasilać w ten sposób urządzenia o dużej mocy.

RzQcdMBfX7CjL1

Prąd stały oznacza się linią prostą lub literami DC, zaś przemienny falką (~) lub literami AC

iHO59a5hYb_d5e301

Polecenie 1

Przypomnij sobie, które substancje przewodzą prąd elektryczny.

Aby urządzenie zaczęło działać, trzeba je podłączyć do odpowiedniego źródła energii elektrycznej za pomocą przewodów. Należy więc zbudować obwód elektrycznyobwód elektryczny. Każdy, nawet najprostszy obwód elektryczny, składa się zawsze z kilku podstawowych elementów. Są to:

 • źródło napięcia elektrycznego,

 • odbiornik energii elektrycznej,

 • przewody elektryczne.

Najważniejszą częścią obwodu elektrycznego jest źródło prądu zwane inaczej źródłem napięcia. Bez źródła napięcia elektrycznego w obwodzie nie popłynie prąd elektryczny i włączone w obwód urządzenie elektryczne nie będzie działać. Kolejnym elementem układu jest odbiornik energii elektrycznejodbiornik energii elektrycznej. Odbiornikami są wszystkie urządzenia działające przy wykorzystaniu energii elektrycznej, np. żarówka, telewizor, żelazko czy grzejnik elektryczny. Przewód elektrycznyPrzewód elektryczny to nic innego jak drut przewodzący prąd.

Rc12H7oYYvZlr1
RXJD1T5LralXx1

Czasami nawet niewielkie urządzenia zawierają skomplikowane układy elektryczne

Obwód elektryczny

Doświadczenie 1

Zbudowanie obwodu elektrycznego.

Co będzie potrzebne

 • cytryna,

 • gwóźdź miedziany,

 • gwóźdź ocynkowany,

 • 2 krótkie przewody,

 • żarówka LED.

Instrukcja

 1. Wbij gwoździe w cytrynę tak, by się nie stykały.

 2. Do każdego gwoździa przymocuj przewód.

 3. Wolne końce przewodów połącz z żarówką. Co obserwujesz?

Podsumowanie

Cytryna z gwoździami działa jak źródło prądu. Dzięki temu służy jako podstawa do zbudowania obwodu elektrycznego.

R63WE2iebdxuH1

Polecenie 2

Zdecyduj, czy wyłącznik jest niezbędnym elementem obwodu elektrycznego.

iHO59a5hYb_d5e407

Zastanawiające, dlaczego jedne materiały wykorzystuje się do budowy przewodów elektrycznych, a inne do tworzenia izolacji tych przewodów. Wyjaśnienie jest proste: wewnętrzny element ma za zadanie przewodzić prąd elektryczny, natomiast izolacja powinna chronić nas przed porażeniem, ponieważ sama nie przewodzi prądu elektrycznego.

Jak już wiesz, niektóre ciała bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny. Nazywamy je przewodnikamiprzewodnikami prądu elektrycznego. Inne ciała nie przewodzą prądu – te nazywamy izolatoramiizolatorami elektrycznymi.

Sprawdźmy wspólnie, jakie przedmioty wokół nas są przewodnikami elektrycznymi, a jakie izolatorami. Wykorzystajmy w tym celu obwód elektryczny, jednak zamiast wyłącznika włączać będziemy do obwodu różnego rodzaju przedmioty.

Wykrywanie przewodników

Doświadczenie 2

Wykrywanie przewodników.

Co będzie potrzebne

 • płaska bateria,

 • 3 przewody,

 • żarówka LED,

 • grafit,

 • gumka do wycierania,

 • aluminiowa łyżeczka,

 • zapałka.

Instrukcja

 1. Połącz przewodem jeden z biegunów baterii z metalowym wkrętem żarówki.

 2. Połącz drugi kabel z drugim biegunem baterii, a trzeci – z metalowym zakończeniem żarówki.

 3. Wolne końce kabli przykładaj do różnych przygotowanych przedmiotów. Zanotuj, kiedy żarówka świeciła.

Podsumowanie

Jeżeli materiał, z którego wykonany jest dany przedmiot, jest przewodnikiem elektrycznym, to żarówka się zaświeci. Jeżeli jest izolatorem elektrycznym, żarówka się nie zaświeci.

R1oBoh4qHs4By1

Układ do sprawdzania przewodnictwa elektrycznego

R16PMpmKgDe0c1

Kabel składa się z drutu będącego przewodnikiem (najczęściej jest to miedź) oraz osłony wykonanej z izolatora, np. Dzięki temu możemy wziąć kabel do ręki bez obawy, że porazi nas prąd

Ciekawostka

Przepływ prądu przez niektóre substancje, np. niektóre gazy (hel, neon, ksenon), sprawia, że zaczynają one się jarzyć. Zjawisko to wykorzystuje się w budowie lamp. Jeśli do zamkniętego w rurce gazu przyłoży się napięcie elektryczne, to gaz zacznie świecić. Kolor zależy od tego, jakiego gazu użyliśmy: czerwony to neon, różowawy – hel, ksenon natomiast świeci na niebieskofioletowo.

R1IJkYS2XrwfA1

Źródło: licencja: CC BY-SA 3.

iHO59a5hYb_d5e509
 • Źródło prądu wytwarza prąd o określonym napięciu.

 • Do zasilania urządzeń elektrycznych używa się prądu stałego lub przemiennego.

 • Każde urządzenie potrzebuje odpowiedniego dla siebie źródła prądu.

 • Obwód elektryczny składa się przynajmniej ze źródła prądu i jego odbiornika, które połączone są przewodami.

 • Aby przez obwód przepłynął prąd, obwód musi być zamknięty.

 • Substancje dobrze przewodzące prąd elektryczny to przewodniki, natomiast źle przewodzące prąd to izolatory.

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Podaj po trzy przykłady przedmiotów ze swojego otoczenia, które mogą być izolatorami lub przewodnikami elektryczności.

Polecenie 3. 2

Wymień źródła prądu elektrycznego wykorzystywane w twoim domu. Podaj, do czego służą.

iHO59a5hYb_d5e589
izolator

izolator

substancja, która nie przewodzi prądu elektrycznego, np. tworzywa sztuczne, porcelana

obwód elektryczny

obwód elektryczny

zestaw elementów elektrycznych połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi, złożony co najmniej ze źródła prądu i odbiornika

odbiornik energii elektrycznej

odbiornik energii elektrycznej

każde urządzenie działające przy wykorzystaniu energii elektrycznej

prąd przemienny

prąd przemienny

prąd, którego kierunek i napięcie regularnie i bardzo szybko się zmieniają

prąd stały

prąd stały

prąd, którego napięcie nie zmienia się w krótkich przedziałach czasu

przewodnik elektryczności

przewodnik elektryczności

ciało dobrze przewodzące prąd elektryczny, np. miedź, aluminium, srebro

przewód elektryczny

przewód elektryczny

przewód wykonany najczęściej z drutu miedzianego (lub innego przewodnika elektrycznego), pokrytego warstwą izolatora

źródło prądu

źródło prądu

element obwodu elektrycznego wytwarzający napięcie, np. sieć energetyczna zakończona gniazdkiem elektrycznym, bateria, akumulator, dynamo

iHO59a5hYb_d5e739

Ćwiczenie 1

RlhylCr9Ixrst1
zadanie interaktywne

Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

PrawdaFałszW elektrowniach wodnych prąd powstaje dzięki gwałtownemu schłodzeniu wody.□ W elektrowniach wiatrowych prąd powstaje dzięki energii wiatru, który porusza łopatkami turbiny.W elektrowni węglowej prąd powstaje dzięki spalaniu węgla, którego ciepło ogrzewa wodę – woda paruje, a para wodna porusza łopatkami turbiny.

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RqmGipJhYxsRi1
zadanie interaktywne

Wskaż, które stwierdzenie jest prawdziwe.

 • Akumulatory wykorzystują przemiany zachodzące w ich wnętrzu do wytworzenia prądu elektrycznego.
 • Akumulatorów nie należy ładować za pomocą ładowarek.Elektrownia wiatrowa wytwarza prąd elektryczny dzięki wytwarzaniu ciepła.Niektóre zwykłe baterie można ładować za pomocą ładowarek akumulatorowych.

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R110XYfAtncsS1
zadanie interaktywne

Wskaż najważniejszy element obwodu elektrycznego, bez którego nie będzie działał.

źródło napięcia elektrycznegoprzewody elektryczneodbiornik energii elektrycznej

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

RcCQwpWF7DUs91
zadanie interaktywne

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

R1NaNbhvJ7tlV1
zadanie interaktywneW obwodzie elektrycznym zawsze płynie prąd elektryczny.Aby w obwodzie mógł płynąć prąd elektryczny, obwód musi być zamknięty.Bez napięcia elektrycznego w obwodzie może następować przepływ prądu elektrycznego.Dla urządzenia elektrycznego nie ma znaczenia, jakim rodzajem prądu elektrycznego będziemy go zasilać, ważne jest tylko jego napięcie.Dla urządzenia elektrycznego ma znaczenie, jakim rodzajem prądu elektrycznego i o jakim napięciu go zasilamy.Dla urządzenia elektrycznego nie ma znaczenia, jakim napięciem prądu elektrycznego będziemy go zasilać, ważny jest tylko jego rodzaj.

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

R1KrGtoMmnNOx1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Ciało, które przewodzi prąd elektryczny, nazywamy przewodnikiem elektrycznym.Ciało, które nie przewodzi prądu elektrycznego, nazywamy opornikiem elektrycznym.Każdy prąd elektryczny charakteryzuje się tym, że jego napięcie elektryczne zmienia się wiele razy na sekundę.Prąd stały charakteryzuje się tym, że jego napięcie nie zmienia się w krótkich przedziałach czasu.

Źródło: licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

RwZJBJsf62ruD1
zadanie interaktywne

Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

Obwód elektryczny będzie działał bez źródła prądu elektrycznego.Gdy obwód elektryczny jest zamknięty, może przez niego przepływać prąd elektryczny.Obwody elektryczne mogą być budowane na podstawie schematów elektrycznych.

Źródło: licencja: CC BY 3.

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia:1097/4/2020
Autorzy:Jayne Freeman-Zolotenki, Jon Hird, Małgorzata Konopczyńska, Joanna Filous, Magdalena Shaw, Barbara Ściborowska

Nowość. Edycja 2020-2022

Praca z podręcznikiem Super Powers 7 to:

 • realizacja wszystkich zagadnień z podstawy programowej już w klasie siódmej, dzięki czemu w klasie ósmej uczniowie mogą skoncentrować się na powtarzaniu materiału i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • unikatowy 8. rozdział Closer, który powtarza materiał z całego roku, a nauczyciel decyduje, w jakim zakresie będzie z niego korzystał,
 • ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym w każdej lekcji,
 • rozłożenie treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale, wsparte przez wyjaśnienia w języku polskim i filmy gramatyczne,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • rozbudowany program nauki pisania, obejmujący wszystkie formy z informatora egzaminacyjnego CKE,
 • rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i lekcji z udziałem vlogerów,
 • pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach – gramatyce i pisaniu – dzięki dodatkowym sekcjom Grammar Bank i Writing Bank.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik elektroniczny 3rd Power Kitchen Sink