Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important

Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important jest ważnym narzędziem, które chroni użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami podczas korzystania z narzędzi Craftsman. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania narzędzi Craftsman w bezpieczny sposób, w tym wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania i konserwacji narzędzi. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące stosowania siły, w jakiej należy używać narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub obrażeń ciała. Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important jest ważnym narzędziem, które każdy użytkownik narzędzi Craftsman powinien przeczytać i przestrzegać, aby móc bezpiecznie używać narzędzi Craftsman.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important

Podręcznik przygotowuje do działania ratowniczego i uczy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. Wdraża także do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Cechy publikacji:

• książka ma czytelną strukturę – z wydzielonymi ramkami, schematami i algorytmami, która ułatwia korzystanie z niej,

atrakcyjny sposób prezentowania treści z poglądowymi zdjęciami, rysunkami i infografikami zachęca uczniów do nauki,

odwołania do aplikacji na smartfony są przykładem powiązania teorii z praktyką obecną w codziennym życiu współczesnego ucznia,

podsumowania oraz pytania i polecenia na końcu każdego rozdziału z realistycznymi scenkami pobudzają wyobraźnię uczniów oraz pomagają zapamiętać i usystematyzować wiedzę,

• zastosowanie w lekcjach słownictwa typowego dla ratowników medycznych pozwala uczniom na pierwszy kontakt fachową terminologią,

przystępny język oraz jasne i zwięzłe definicje pojęć pozwalają na zrozumienie prezentowanych treści,

Podręcznik jest dostosowany do nowej podstawy programowej – zawiera nowe treści, np. te dotyczące edukacji zdrowotnej.

Nr dopuszczenia MEN: 992/2019

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Publikacja Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik została przygotowana dla uczniów klasy 1 szkoły branżowej I stopnia. Podręcznik zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej i uwzględnia 1 godzinę nauczania w tygodniu.

Autorzy w bardzo przystępny sposób wskazują, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach zagrożenia w czasie pokoju, stanach wyjątkowych czy podczas kataklizmów. Omawiają zasady postępowania i instytucje odpowiedzialne za udzielanie pomocy, utrzymywanie porządku i dbające o bezpieczeństwo. Publikacja ma formę bardzo wartościowego poradnika.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa do szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej składa się 5 działów:

  1. Bezpieczeństwo państwa
  2. Ochrona ludności i obrona cywilna
  3. Zagrożenie czasu pokoju. Działania ratownicze w sytuacji zagrożeń
  4. Pierwsza pomoc
  5. Zdrowie i jego zagrożenia. Edukacja zdrowotna

Symbol:TPP140

EAN-13:9788378798750ISBN:

Paczka

Waga0. 317 kg

Przedstawiamy nowe wydanie bardzo popularnego i cenionego przez nauczycieli podręcznika Bogusławy Breitkopf i Dariusza Czyżowa, dostosowanego do nowej podstawy programowej. Podręcznik jest praktyczną instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zawartym w nim treściom uczniowie zdobędą wiedzę użyteczną w szkole i na co dzień, o tym jak ratować życie swoje i innych.

• Układ treści dostosowany do najnowszych zmian podstawy programowej: solidnie opracowany nowy dział dotyczący edukacji zdrowotnej.

• Zalecana w podstawie programowej strategia, aby w trakcie nauczania przedmiotu koncentrować się na kluczowych problemach, szczególnie w aspekcie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu.

• W tematach dotyczących działania w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń znajduje się wiele praktycznych porad (np. kod powiadamiania śmigłowca ratunkowego, wyboru gaśnic).

• Przejrzyste schematy postępowania podczas różnych wypadków i w przypadku obrażeń, zostały zilustrowane infografikami, zawierającymi sekwencje zdjęć instruktażowych, które umożliwiają dokładne poznanie prawidłowych metod postępowania podczas działań ratunkowych.

• Dużo uwagi poświęca się zagrożeniom terrorystycznym (mapa zagrożeń terrorystycznych na świecie, profil współczesnego terrorysty).

• Podręcznik przeznaczony na 30 godzin lekcyjnych.

Działy w podręczniku:

1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc,

2. Edukacja zdrowotna,

3. Bezpieczeństwo państwa,

4. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

Lekcja składa się z:

• listy zagadnień, które uczeń pozna w czasie lekcji,

• treści lekcji,

• definicji ważnych pojęć,

• ramek Krok po kroku,

• ramek z ważnymi informacjami, poradami (ramki z wykrzyknikiem),

• „Zapamiętaj” (podsumowanie najważniejszych zagadnień z lekcji),

• „Polecenia” (zadania do wykonania podczas lekcji i w domu, utrwalające wiedzę).

Nr dopuszczenia MEN: 923/2018

Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik bezpieczeństwa Craftsman 257 798051 Important