Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo

Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo to urządzenie przeznaczone do zastosowania w przemysłowej produkcji. Jest to wysokiej jakości, energooszczędna i trwała maszyna, która jest zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego produkowania produktów. Jest ona wyposażona w wiele funkcji, w tym wymienne narzędzia, sterowanie logiczne, opcje bezpieczeństwa, funkcje monitorowania i kontroli, a także funkcje automatyzacji. Ponadto ma ona wbudowany system wizualizacji i kontroli, który umożliwia operatorom łatwe i wygodne zarządzanie procesami produkcyjnymi. Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo jest idealna do zastosowania w różnych zastosowaniach, w tym w przemyśle tekstylnym, motoryzacyjnym, spożywczym, elektronicznym i innych.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2018. 2501

Akt obowiązujący

Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 92).

Wózki widłowe podlegają pełnej formie dozoru technicznego1. Oznacza to konieczność przeprowadzania okresowych kontroli przez właściwą jednostkę podległą UDT. W związku z przepisami dot. dozoru technicznego2, wykonywanie kontroli przez jednostki dozoru nie zwalnia jednak eksploatującego z odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń. W praktyce, oprócz codziennego dbania o sprzęt, istnieje więc też prawny obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji eksploatacyjno-serwisowej.

Księga rewizyjna UDT

Każde urządzenie poddane badaniom technicznym UDT przed rozpoczęciem pracy, otrzymuje w momencie zakończenia procesu rejestracyjnego unikalną księgę rewizyjną. W dużym uproszczeniu można by ją nazwać “dowodem rejestracyjnym wózka widłowego”. Użytkowanie maszyny bez takiego dokumentu i aktualnych, corocznych badań technicznych naraża nas w razie kontroli na poważne konsekwencje prawne oraz finansowe. Każdy przedsiębiorca używający wózka widłowego powinien zadbać o proces rejestracyjny i uzyskanie tego dokumentu. Informacje zawarte w księdze rewizyjnej to między innymi:

  • Dokumentację techniczną,
  • instrukcję obsługi,
  • protokoły z badań okresowych wózka,
  • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
  • dziennik konserwacji wózka,
  • deklarację zgodności,
  • informacje o wózku – numer ewidencyjny wózka,
  • informacje o użytkowniku wózka.

Jak “wyrobić” księgę rewizyjną?

Zdobycie dokumentu jest równoznaczne z otrzymanie zezwolenia na eksploatację. W celu uzyskania takiej permisji musimy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego(wzory formularzy są dostępne na https://www. pl/formularze). Ogromny wpływ na pozytywne rozpatrzenie ma przedstawienie kompletnej dokumentacji. W jej zakres wchodzą: instrukcja obsługi i specyfikacja techniczna producenta, schematy układów hydraulicznego i elektrycznego, certyfikat pochodzenia oraz dokumenty rejestracji (w przypadku urządzenia nowego) lub kopia dokumentacji rejestracyjnej wcześniejszego właściciela (w przypadku wózka używanego).

Inne niezbędne dokumenty

Oprócz księgi rewizyjnej każdy wózek widłowy musi posiadać także dziennik konserwacji o którym można dowiedzieć się więcej tutaj) Zgodnie z przepisami BHP3 dobrą praktyką jest także sporządzanie codziennych raportów technicznych wózka widłowego. Pozwalają one na ciągły nadzór i wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzenia bez konieczności codziennego kontrolowania maszyny przez wykwalifikowanego w zakresie konserwacji pracownika. Zapisane w raporcie uwagi techniczne mogą być też wskazówką do przeprowadzenia napraw przed wystąpieniem właściwej awarii.

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (załącznik nr 1, poz. 36),
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (art. 2, pkt. 3),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (§ 5).

Prev

Okresowy przegląd regałów

Okresowy przegląd regałów

Czy regularnie przeprowadzasz bieżące przeglądy systemów regałowych?

Next

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Obowiązkowa dokumentacja - jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

W tej bazie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, porady z zakresu obsługi programów, materiały do pobrania oraz dodatkowe opcje pomocy.

Strona główna Dla użytkowników e-Pomoc techniczna

Serwis dla PartnerówSerwis dla mediów

Szukaj zagadnienia

z programu z kategorii

Znaleziono 1106 zagadnień.

Strona: 1 2 3 4... 45 Następne »

W jaki sposób wysłać formularz kontaktowy?

Program:Gestor GT, Gestor nexo, Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo, Subiekt GT, Subiekt nexo

Kategoria:Pomoc techniczna


InsERT GT – Jak wysłać wiadomość SMS do klienta? Biuro GT, Subiekt GTWiadomości SMSInsERT GT – Jak pobrać dane adresowe kontrahenta z GUS, sprawdzić status podmiotu w wykazie podatników VAT oraz skorzystać z opcji potwierdzenia numeru VAT (VIES)? KlienciInsERT GT – Jak zbiorczo zmienić opiekuna w kartotekach kontrahentów? Klienci, KontrahenciInsERT GT – Jak zbiorczo zmienić preferowaną formę kontaktu w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić powitanie w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić grupę w kartotekach kontrahentów? Kontrahenci, Operacje zbiorczeInsERT GT – Jak zbiorczo nadać/usunąć cechę w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić branżę w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić uwagi w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak ustawić domyślną nazwę dla dokumentów eksportowanych do pliku? Eksport danych, Parametry, WydrukiInsERT GT – Jak zbiorczo wprowadzić komunikat przy wystawianiu dokumentów w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo ustawić datę okolicznościową w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo ustawić parametry indywidualne w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo ustawić znacznik tworzenia cesji w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo ustawić nabywcę w kartotekach kontrahentów? InsERT GT – Jak włączyć nadpisywanie najstarszych archiwów w e–archiwizacji? mikroGratyfikant GTe–archiwizacjaRachmistrz i Rewizor GT – Jak ponownie wprowadzić do ewidencji VAT, wcześniej skorygowany (z tytułu nieterminowych płatności), naliczony podatek VAT? Rewizor GTEwidencje VATInsERT GT – Jak zmienić wzorzec wydruku dokumentu powiązanego? Wzorce wydrukuInsERT GT – Jak zbiorczo ustawić procentowy podział płatności w kartotekach kontrahentów? Formy płatności, InsERT GT – Jak zbiorczo ustawić domyślne parametry księgowe dla kontrahentów? InsERT GT – Jak zbiorczo zaznaczyć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w kartotece kontrahenta? InsERT GT – Jak ręcznie dodać ponowne zaliczenie do VAT podatku naliczonego z tytułu nieterminowych płatności (złe długi)? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić kod pocztowy w kartotece kontrahenta? InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić miejscowość w kartotekach kontrahentów?

Ważne informacje

DeklaracjaJPK_V7M/V7KObsługaKSeF (GT)Zmianydotyczące Polskiego Ładu 2. 0 (GT)ObsługaJPK_V7 (nexo)DeklaracjaObsługaKSeF (nexo)Zmianydotyczące Polskiego Ładu 2. 0 (nexo)
InsERT GT
ObsługaJPK_V7 (GT)InsERT nexo

Pomoc zdalnateleKonsultantForum użytkowników

Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych Electrolux Esl51600zo