Konfiguracja i połączenia Honeywell Hpa250 Series

Konfiguracja i połączenia serii Honeywell HPA250 są łatwe i intuicyjne. Dzięki funkcjom łatwego konfigurowania i interaktywnych wskaźników śledzenia, urządzenia te są wygodne w użyciu. Użytkownicy mogą wygodnie skonfigurować wiele ustawień, takich jak poziomy alarmowe, tryby urządzenia, czujniki, daty i godziny, czułości i wiele innych. Połączenia pomiędzy urządzeniami serii HPA250 są również bezproblemowe. Użytkownicy mogą łatwo podłączyć je do sieci lokalnej i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i usług. Ponadto urządzenia są zgodne z różnymi protokołami komunikacyjnymi, w tym BACnet, Modbus, N2, LON i innymi, co pozwala na bezpośrednie połączenie z innymi urządzeniami i systemami sterowania.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i połączenia Honeywell Hpa250 Series

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

  • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego

  (Pojawia się w nowym oknie)

Kiedy drukarka przeprowadza procedurę czyszczenia, wyrównywania głowicy drukującej lub inną

Zaczekaj na zakończenie procesu przed rozpoczęciem konfiguracji.

 • Jeśli kontrolka Wi-Fi (B) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/MG3600%20series/PL/TRL/screens/trl-i025. gif" alt="rysunek: Kontrolka Wi-Fi miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Konfiguracja bez używania kabla może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Opcja Konfiguracja bez używania kabla nie jest dostępna w systemach Chrome OS ani Windows RT.

  Inne ustawienia (Other setup)

  Podłącz, korzystając z innej metody

  Ten dokument dotyczy pióra HP.

  Skonfiguruj pióro HP na kompatybilnym komputerze przenośnym z ekranem dotykowym, a następnie dostosuj ustawienia pióra, działanieprzycisków i inne ustawienia pióra i pisma odręcznego.

  Konfiguracja pióra HP

  Skonfiguruj pióro HP na komputerze przenośnym.

  Skonfiguruj pióro

  Skonfiguruj pióro HP na komputerze przenośnym.

  1. Wyjmij pióro z opakowania.

  2. Przekręć pióro, aby je odblokować, a następnie pociągnij końcówkę do góry, aby uzyskać dostęp do ładowarki.

   Naładuj pióro podłączając wtyczkę USB-C.

   Biała dioda LED świeci, informując o tym, że pióro się ładuje.

   Odczekaj godzinę, aż do całkowitego naładowania pióra, a następnie odłącz ładowarkę.

   Przekręć pokrywkę pióra, aby zamknąć i zablokować ją z powrotem na miejscu.

  Sparuj pióro z komputerem przenośnym

  Sparuj pióro z komputerem przenośnym przez Bluetooth.

   Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy górny przycisk.

   Kontrolka świeci stałym światłem w kolorze niebieskim, gdy pióro jest gotowe do parowania.

   W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Urządzenia.

   Wybierz opcję Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie, a następnie kliknij opcję Bluetooth.

   Wybierz Pióro HP.

   Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć parowanie pióra HP z komputerem.

   Dostosuj ustawienia pióra

   Dostosuj ustawienia pióra w systemie Windows 10.

    W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia pióra.

    Dostosuj ustawienia pióra:

    • Pióro i Windows Ink: Wybierz dłoń, którą chcesz pisać, a następnie włącz lub wyłącz efekty wizualne, kursor i ustawienie, aby zignorować wprowadzaniedotykowe podczas korzystania z pióra.Pismo odręczne: Zdecyduj, czy chcesz pisać bezpośrednio w polu tekstowym, zmienić czcionkę i rozmiar czcionki i wybierz opcję pisania zapomocą palca.Obszar roboczy Windows Ink Dostosuj dodatkowe ustawienia pióra (jeśli są obsługiwane przez pióro). Ustawienia obejmują propozycje polecanych aplikacji;ustaw skróty pióra; wybierz opcje zachowanie pióra po jednokrotnym kliknięciu, dwukrotnym kliknięciu lub po naciśnięciu iprzytrzymaniu.

    Zapisz ustawienia i uruchom aplikację, aby użyć pióra z wybranymi ustawieniami.

    Montaż pętli pióra (komputery przenośne Spectre Folio 13)

    Zamontuj pętlę pióra na komputerze, aby przechowywać pióro HP, gdy nie jest używane.

    Zamontuj pętlę pióra

    Zamontuj pętlę pióra na komputerze, aby przechowywać pióro HP, gdy nie jest używane.

     Odwróć ekran, aby uzyskać dostęp do tylnej części wyświetlacza.

     Zdejmij naklejkę z instrukcją z prawej strony ekranu.

     Usuń podkładkę samoprzylepną ze skórzanej pętli pióra.

     Umieść pętlę pióra na wcięciach na tylnej części wyświetlacza, a następnie dociśnij, aby zamocować klej.

     UWAGA:

     Nie mocuj pętli pióra do skórzanego futerału.

     Odwróć ekran do pierwotnej pozycji i korzystaj z pętli pióra do przechowywania pióra, gdy nie jest używane.

  Polska

  Krok 1  Podłącz kablem komputer do urządzenia TL-WA5110G/TL-WA5210G. Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej urządzenia wpisując w pasek adresowy przeglądarki internetowej: 192. 168. 1. 254.

  W przypadku problemów zapoznaj się z artykułem: W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną urządzenia TL-WA501G/TL-WA601G?

  Krok 2 Ustaw tryb pracy router/klient AP i podłącz się do sieci bezprzewodowej.

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Operation mode. Zaznacz tryb AP Client Router i naciśnij przycisk Save.

  2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless -> Wireless Mode i zaznacz opcję Client. (Na stronie tej, jedyny dostępny tryb pracy to klient. )

  3. Jeżeli znasz wartość SSID sieci bezprzewodowej lub adres MAC punktu dostępowego/klienta WISP, wprowadź je ręcznie w pole SSID lub MAC punktu dostępowego. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

  4. Możesz również nacisnąć przycisk Survey i wyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe, a następnie przycisk Connect aby podłączyć się do wybranej sieci.

   

  Po naciśnięciu przycisku Connect, numer SSID sieci bezprzewodowej i adres MAC punktu dostępowego zostaną automatycznie wyświetlone w oknie ustawień trybu pracy klienta.

  5. Aby zakończyc konfigurację naciśnij przycisk Save.

  Krok 3 Wybierz opcję Network->WAN. W polu WAN Connection Type zaznacz właściwy typ połączenia WAN. Jeżeli typ połączenia nie jest znany, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

  Opcja Dynamic IP: Należy jedynie wybrać z listy rozwijanej opcję Dynamic IP i nacisnąć przycisk Save.

  Opcja Static IP: Z rozwijanej listy należy zaznaczyć opcję Static IP i wprowadzić poprawne parametry. Są one określane przez dostawcę usług internetowych. Następnie naciśnij przycisk Save.

   

  Opcja PPPoE: Z rozwijanej listy należy zaznaczyć opcję PPPOE i wprowadzić poprawne parametry. Naciśnij przycisk Save.

   

  UWAGA: Aby podłączyć punkt dostępowy do routera, którego adres IP to również 192. 254 należy zmienić adres IP punktu dostępowego. Pozwoli to uniknąć konfliktu adresów IP. W tym celu:

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Network->LAN. Zmień adres IP na 192. 2. 254. 

   

  3. Naciśnij przycisk Save i uruchom ponownie urządzenie.

  Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

  Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

  Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

  • Niezadowolenie z produktu
  • Zbyt skomplikowany
  • Mylący tytuł
  • Nie dotyczy mnie
  • Zbyt ogólnikowy
  • Inne

  Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

  Dziękujemy

  Dziękujemy za przesłanie opinii.
  Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

 • Konfiguracja i połączenia Honeywell Hpa250 Series

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i połączenia Honeywell Hpa250 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i połączenia Honeywell Hpa250 Series