Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss

Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss są ważnymi instrukcjami, które należy przestrzegać przy używaniu tego urządzenia. Instrukcje te zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznego używania i instalacji, jak również informacje na temat wszelkich zagrożeń, które można napotkać. Instrukcje te obejmują również wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia oraz informacje na temat naprawy. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji, aby uniknąć problemów technicznych i zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli.

Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt

Należy używać podstawki do świec.

Należy używać w odpowiednim pojemniku wypełnionym wodą. com/wp-content/uploads/2021/02/6. com/wp-content/uploads/2021/02/6-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Należy zostawiać przynajmniej X cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. com/wp-content/uploads/2021/02/7. com/wp-content/uploads/2021/02/7-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie należy umieszczać świec w przeciągu. com/wp-content/uploads/2021/02/8. com/wp-content/uploads/2021/02/8-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła. com/wp-content/uploads/2021/02/9. com/wp-content/uploads/2021/02/9-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Świece należy palić w pozycji pionowej. com/wp-content/uploads/2021/02/10. com/wp-content/uploads/2021/02/10-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem.

Płomień należy zawsze gasić pokrywką. Nie należy zdmuchiwać płomienia. com/wp-content/uploads/2021/02/12. com/wp-content/uploads/2021/02/12-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Utrzymywac roztopioną powierzchnię parafiny czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia. com/wp-content/uploads/2021/03/13. com/wp-content/uploads/2021/03/13-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie przenosić zapalonej świecy. com/wp-content/uploads/2021/03/14. com/wp-content/uploads/2021/03/14-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.

Przed zapaleniem zdjąć banderolę.

Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości x cm. com/wp-content/uploads/2021/03/17. jpg" alt=""/>

Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją. com/wp-content/uploads/2021/03/18. jpg" alt=""/>

Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi. com/wp-content/uploads/2021/03/19. com/wp-content/uploads/2021/03/19-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie dotykać, może być gorące. com/wp-content/uploads/2021/03/20. com/wp-content/uploads/2021/03/20-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie używać do podgrzewania.

Super promocja

Średnia ocena (5/5):

(głosów 1)

Czas wysyłki: do 24 godzin

Numer katalogowy: EG-instrukcja

Stan magazynowy: 130 szt.

Stan produktu: Nowy

 • Opis produktu
 • Dokumenty (2)
 • Recenzje produktu - dodaj nową (1)

Instrukcje bezpieczeństwa oraz BHP


Obowiązkowe instrukcje BHP to niezbędny element wyposażenia przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa do opracowania oraz udostępniania osobom zatrudnionym zasad BHP, które obowiązują na ich stanowiskach pracy. Instrukcje BHP, które oferujemy, są opracowane w sposób zapewniający ich czytelność i zrozumienie przez pracowników. Wybór odpowiedniej instrukcji BHP uzależnia się od rodzaju wykonywanej pracy i możliwych zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą wystąpić w budynku czy pomieszczeniu.

Obowiązek posiadania instrukcji bezpieczeństwa wynika z kodeksu pracy (art. 237 a także rozporządzenie MPiPS z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP).

EG System - dostępne instrukcje BHP:

 • Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
 • Instrukcja przeciwpożarowa
 • Instrukcja ratowania osób porażonych prądem
 • Instrukcja pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP
 • Karta katalogowa - POBIERZInstrukcje bezpieczeństwa oraz BHP
 • Wyposażenie BHP stacji transformatorowej - POBIERZ
 • Ocena produktu: Data napisania recenzji: 27-09-2022

  Zamówiłam w sobotę, w poniedziałek były już u mnie. Tablice zgodne z opisem. Szybko i tanio, POLECAM

  Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Za rejestracje w naszym sklepie otrzymasz dodatkowo 1000 punktów.

  Produkty powiązane

  Pozostałe produkty z kategorii

  Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa Ge Jkp30spss