Instrukcja samodzielnej instalacji Haier Dw12 Sfe3 F

Instalacja Haier Dw12 Sfe3 F może być wykonana samodzielnie. Na początek należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji. Następnie należy umieścić urządzenie w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowane, zapewniając mu swobodną wentylację. Następnie należy podłączyć do urządzenia wtyczki zasilające i zamontować zbiornik na wodę. Kolejnym krokiem jest podłączenie urządzenia do odpływu wody i ustawienie właściwych poziomów wody. Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja samodzielnej instalacji Haier Dw12 Sfe3 F

Zmywarka
DW12-HFE2ME

Instrukcja Obsługi

1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
HAIER

Nazwa producenta
Nazwa importera

HAIER Poland Sp. z o. o.
Oznaczenie modelu
Typ urządzenia

Zmywarka do naczyń domowa

Napięcie znamionowe

220-240 V

Częstotliwość

50 Hz

Klasa izolacji elektr.

I

Moc znamionowa

2150 W

Klasa efektywności energetycznej
Identyfikacja cyklu standardowego

(WYŻSZA)

ABCDEFG

(NIŻSZA)

Progr. delikatny 50°C / Norma PN-EN 50242

Zużycie energii w cyklu standardowym *)

1, 05 kWh

Klasa efektywności zmywania

Klasa efektywności suszenia

ABCDEFG
Pojemność znamionowa zmywarki

12 kompletów

Zużycie wody na cykl standardowy

18 litrów/cykl

Czas trwania cyklu standardowego **)

165 min

Szacowane roczne zużycie (220 cykli)

231 kWh / 3960 litrów

Poziom hałasu [ dB(A) re 1pW]

55

Wyprodukowano dla HAIER w:

Chiny

Wymiary (WxSxG) cm

85x60x60

*) Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków eksploatacji
**) Rzeczywisty czas trwania cyklu zależy od warunków eksploatacji

2

Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............................................................. 5
Panel sterowania............................................................................................... 6
Wnętrze urządzenia........................................................................................... 7
Sól...................................................................................................................... 8
Detergent oraz płyn nabłyszczający................................................................ 10
Umieszczanie naczyń w zmywarce................................................................. 11
Zmywanie........................................................................................................ 14
Przyciski funkcji dodatkowych......................................................................... 15
Tabela programów........................................................................................... 16
Jak oszczędzać energię elektryczną............................................................... 17
W jaki sposób utrzymywać zmywarkę w dobrym stanie.................................. 17
Czyszczenie i konserwacja.............................................................................. 18
Rozwiązywanie drobnych problemów............................................................. 19
Instalacja.......................................................................................................... 20

3

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Haier. Dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii oraz wysokiej jakości materiałów mamy nadzieję że
produkt ten spełni Państwa wysokie wymagania.
Wysoka jakość procesu produkcji idąca w parze z naszą troską o środowisko
naturalne, owocuje powstaniem niezawodnych i energooszczędnych urządzeń
gospodarstwa domowego.
Z uwagi na trwające ciągle prace badawcze, mające na celu uczynić nasze
urządzenia jeszcze nowocześniejszymi i bardziej oszczędnymi, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych zarówno w urządzeniach
jak i w treści niniejszego dokumentu, bez uprzedzenia.
Dokument ten został wydany przez firmę Haier Poland Sp. -
dystrybutora sprzętu gospodarstwa domowego marki Haier. Wszelkie prawa
do powielania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób,
publikowania w całości lub części w dowolnej formie są zabronione bez
pisemnej zgody ich właściciela.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
Pozwoli ona Państwu na szybkie zaznajomienie się ze sposobem użytkowania
nowej zmywarki. Zalecamy przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu
i przekazywanie jej kolejnym użytkownikom urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

4

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówka
Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi gdyż
zawiera ona istotne wskazówki dotyczące instalacji urządzenia jak również
jego bezpiecznej i właściwej obsługi oraz konserwacji.
o Uważnie zdjąć opakowanie.
o Po rozpakowaniu, sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W razie
wątpliwości, prosimy skontaktować się z serwisem.
o Zmywarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe, do
zmywania zastawy oraz naczyń kuchennych.
o Dzieci mogą użytkować urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych.
o Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
o Nie wolno dotykać urządzenia stojąc boso na podłodze. Niedopuszczalne
jest również dotykanie zmywarki wilgotnymi dłońmi.
o Nie wolno podłączać urządzenia do sieci za pośrednictwem przedłużaczy
lub rozgałęziaczy.
o Podczas instalacji, należy zwrócić uwagę aby przewód przyłączeniowy
zmywarki nie był przycinany, miażdżony ani nadmiernie naciągany lub
wyginany.
o Jeżeli urządzenie wydaje się pracować nieprawidłowo lub planujecie
Państwo przystąpić do czynności konserwacyjnych, zmywarkę należy
bezwzględnie odłączyć od sieci elektrycznej.
o Detergenty oraz inne środki używane do zmywania należy przechowywać
w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieci nie mogą przebywać w
pobliżu otwartego urządzenia.
o Urządzenie nie może być instalowane na zewnątrz budynków, nawet jeżeli
miejsce to jest zadaszone. Zmywarki nie wolno również wystawiać na
działanie czynników atmosferycznych (np. deszczu).
o Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiczkach zmywarki spowoduje
jej przewrócenie i uszkodzenie.

5

o Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy odciąć dopływ wody oraz
odłączyć je od sieci elektrycznej a następnie zapoznać się z rozdziałem
,, Rozwiązywanie drobnych problemów". W razie niemożności rozwiązania
problemu, postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w
wymienionym rozdziale, należy skontaktować się z serwisem.
o Wszelkie czynności naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.
o Urządzenia, które nie będą już używane muszą zostać zabezpieczone,
poprzez odcięcie przewodu zasilającego oraz zniszczenie zamka
drzwiczek.
o Urządzenie należy zamontować tak, aby jego wtyczka była zawsze
dostępna.
o Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go
na przewód tego samego typu, u producenta lub w wyspecjalizowanym
zakładzie naprawczym.
Aby urządzenie służyło Państwu przed długi czas zalecamy:
o Dokonywanie
serwisowych.

napraw

wyłącznie

w

autoryzowanych

zakładach

o Używanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części
zamiennych.

Panel sterowania

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

- Lampka kontrolna włącznika głównego
- Włącznik główny
- Wyświetlacz opóźnienia włączenia / czasu do zakończenia programu
- Przycisk włącznika czasowego
- Przycisk zmywania w górnym koszu (1/2 wsadu)
- Wskaźnik niskiego poziomu soli
- Wskaźnik niskiego poziomu płynu nabłyszczającego
- Dźwignia otwierania drzwiczek
- Przyciski programów
- Kontrolki programów
6

Wnętrze urządzenia

J
K
L

- Półka na filiżanki
- Górny kosz
- Regulator wysokości górnego kosza
- Górne ramię natryskowe
- Dolny kosz
- Dolne ramię natryskowe
- Filtry
- Dozownik proszku oraz płynu nabłyszczającego
- Pokrywa zasobnika soli
- Koszyk na sztućce
- Półka na długie noże
- Trzeci tryskacz

Dane techniczne
Szerokość
Głębokość
Wysokość
Pojemność
Ciśnienie wody w przyłączu
Napięcie znamionowe
Maksymalna moc przyłączeniowa

60 cm
85 cm
12 standardowych zestawów naczyń
0, 03-0, 6 MPa
220 - 240 V~
7

Sól
Sól
Twardość wody różni się, zależnie od miejsca instalacji urządzenia. Jeżeli do
zmywania będzie używana twarda woda, na elementach zmywarki oraz
naczyniach będą powstawały osady.
Urządzenie wyposażone jest w zmiękczacz, wykorzystujący specjalną sól, do
usuwania z wody zbędnych minerałów.

Dodawanie soli do zasobnika
Należy zawsze używać soli, przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się poniżej dolnego kosza i powinien być napełniany
zgodnie z poniższymi wskazówkami:
-

Wysunąć dolny kosz i odkręcić pokrywę zasobnika na sól.

Jeżeli urządzenie napełniane jest solą po raz pierwszy, pojemnik należy
napełnić wodą.

Umieścić lejek, dostarczony wraz z urządzeniem, w otworze i wsypać około
2kg soli. Wypływanie niewielkich ilości wody z zasobnika, jest zjawiskiem
normalnym.

Dokładnie zakręcić pokrywę zasobnika.

Pojemnik na sól musi zostać napełniony ponownie, gdy na panelu sterującym
zaświeci się lampka kontrolna niskiego poziomu soli.
Aby zapobiec korozji elementów zmywarki, pojemnik należy napełniać,
bezpośrednio przed planowanym cyklem zmywania.

8

Regulacja dozowania soli
Zmywarka pozwala regulować ilość dodawanej soli, zależnie od twardości
dostarczanej wody. Pozwala to zoptymalizować jej zużycie i utrzymać je na
możliwie niskim poziomie.
Aby nastawić zużycie soli, należy postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami:

Odkręcić pokrywę pojemnika na sól.

Wewnątrz zasobnika umieszczono pokrętło, na którym znajduje się strzałka
(patrz rysunek).

Jeżeli jest to konieczne, obrócić pokrętło, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, z położenia,, -" w kierunku znaku,, +", zależnie od
stopnia twardości wody.

Regulacji należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poniższej
tabeli:
Twardość wody
O

Clarke
0-14
14-36
36-71
& gt; 71

dH
0-17
18-44
45-89
& gt; 89

mmol/l
0-1, 7
1, 8-4, 4
4, 5-8, 9
& gt; 8, 9

Położenie regulatora
/
Zakres średni
+

9

Zużycie soli (g/cykl)
0
20
40
60

Detergent oraz płyn nabłyszczający
Detergenty
Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do zmywarek domowych.
Zasobnik należy napełniać przed każdym zmywaniem, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale,, Tabela programów". Pojemnik na
detergent znajduje się na wewnętrznym panelu drzwiczek urządzenia.

Dozowanie detergentu
Aby otworzyć pokrywę A pojemnika na detergent, należy nacisnąć przycisk B.
Proszek do zmywania, należy wsypać do zasobnika C.
Po dodaniu środka do zmywania, pojemnik, należy zamknąć, poprzez
dociśnięcie klapki, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy.

Wskazówka: Aby pokrywa zasobnika mogła zamknąć się bez przeszkód,
należy usunąć ewentualne pozostałości rozsypanego proszku z jego krawędzi.

Płyn nabłyszczający
Preparat ten nabłyszcza naczynia oraz ułatwia ich suszenie bez powstawania
plam po wodzie. Dozownik znajduje się na wewnętrznym panelu drzwiczek
urządzenia. Należy napełniać go jeżeli zaświeci się lampka kontrolna niskiego
poziomu płynu nabłyszczającego.

10

Napełnianie pojemnika na płyn nabłyszczający
Aby otworzyć zasobnik, należy odkręcić pokrywę C, w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. Napełnić pojemnik, uważając aby nie został
przepełniony. Ilość płynu zużywanego na jeden cykl zmywania, może być
regulowana za pomocą pokrętła F, znajdującego się poniżej pokrywy C, przy
użyciu wkrętaka. Dostępne jest 6 ustawień, fabrycznie dozowanie nastawiono
na poziom 3.

Ważne
Właściwe dozowanie płynu ułatwia suszenie.
Jeżeli na powierzchni naczyń pozostają krople wody lub plamy należy
zwiększyć ilość dodawanego płynu nabłyszczającego.
Jeżeli na naczyniach pojawiają się opalizujące smugi, należy zmniejszyć
dozowanie płynu.

Umieszczanie naczyń w zmywarce
Przed umieszczeniem naczyń w zmywarce, należy usunąć z ich powierzchni
resztki potraw, aby zapobiec zatykaniu filtrów, powodującemu obniżenie
skuteczności zmywania.
Jeżeli w garnkach znajdują się mocno przypalone resztki potraw, zalecamy
namoczenie ich przed zmywaniem, co pozwoli uniknąć konieczności
zwiększenia ilości wymaganych cykli zmywania.
Wysuwane kosze pozwalają w wygodny sposób załadować zmywarkę.
Zmywarka ma pojemność 12 kompletów naczyń standardowych.

11

Dolny kosz
Rys. A
W koszu dolnym należy umieszczać naczynia najtrudniejsze do
wyczyszczenia: garnki, pokrywki, półmiski, miski, zgodnie z rysunkami na
następnej stronie.
Półmiski oraz pokrywki, należy układać po bokach kosza, aby zapobiec
ewentualnemu blokowaniu górnego ramienia natryskowego.
Garnki, miski itp. należy zawsze układać dnem do góry.

Głębokie garnki, należy układać przechylone tak, aby woda mogła z nich
swobodnie wypływać.

Dolny kosz może być wyposażony w składane wsporniki naczyń (Rys. C).
Złożenie wsporników pozwala wygospodarować więcej miejsca
potrzebnego do zmywania dużych naczyń, garnków itp.

Kosz na sztućce (Rys. D) można rozdzielać, dzięki czemu można
wykorzystywać tylko jedną jego część, gdy sztućców jest niewiele. Koszyk
na sztućce można również umieszczać w górnym koszu zmywarki.

Sztućce należy umieszczać w koszyku uchwytami do dołu. Jeżeli kosz
wyposażony jest w boczne koszyki na sztućce, łyżki należy układać
pojedynczo w przeznaczonych do tego otworach. Długie sztućce należy
układać w pozycji poziomej, z przodu górnego kosza.

Górny kosz
Rys. B
Kosz górny przeznaczony jest do zmywania lżejszych i bardziej delikatnych
naczyń, takich jak szklanki, filiżanki, spodki jak również talerze, małe miski i
płytkie garnki (o ile nie są one zbyt brudne). Naczynia należy układać tak aby
strumień wody nie powodował ich przemieszczania.
Wysokość górnego kosza można regulować (Rys. E).

Półka na filiżanki
Rys. F
Górny kosz wyposażony jest w półki ułatwiające zmywanie niskich filiżanek i
małych misek. Zależnie od potrzeb półki można składać lub rozkładać.

Półka na długie noże
Rys. G
Dzięki tej półce, mocowanej do ramki górnego kosza możliwe jest bezpieczne
zmywanie długich, ostrych noży.

12

Dolny kosz (Rys. A)

Górny kosz (Rys. B)

Standardowy wsad 12 zestawów naczyń (dla IEC-EN 50242)
Składanie wsporników naczyń (Rys. C)

Koszyk na sztućce (Rys. D)

Regulacja wysokości kosza (Rys. E)

Półka na filiżanki (Rys. F)

Półka na noże (Rys. G)

13

Zmywanie
Przygotowanie urządzenia do pracy
Upewnić się czy wtyczka jest włączona do gniazdka sieciowego.

Upewnić się czy zawór wodny jest w pełni otwarty.

Załadować urządzenie, patrz,, Umieszczanie naczyń w zmywarce".

Dodać detergent do odpowiedniego zasobnika, patrz "Detergent oraz płyn
nabłyszczający"

Nacisnąć przycisk włącznika głównego, zaświeci się odpowiednia lampka
kontrolna. W tej chwili urządzenie jest włączone i wciągu kilku sekund
należy wybrać żądany program zmywania.

Wybór i rozpoczęcie programu zmywania
Prosimy o zapoznanie się z rysunkiem umieszczonym w rozdziale,, Panel
sterowania".
Program zmywania należy wybrać przy użyciu przycisków I. Wybranie danego
programu sygnalizowane jest zaświeceniem się kontrolki J. Prosimy o
dobranie programu zmywania zależnie od potrzeb, stopnia zabrudzenia
naczyń oraz ich ilości. Aby wybranie programu było łatwiejsze, należy
zapoznać się z Tabelą programów, umieszczoną w dalszej części instrukcji.
Po kilku sekundach, rozpocznie się proces zmywania. Na wyświetlaczu pojawi
się przybliżony czas do zakończenia zmywania. Jeżeli czas konieczny do
zakończenia przekracza 99 minut, będzie on pokazywany w formacie,, X. Y"
gdzie X oznacza pełne godziny, zaś Y dziesiąte części godziny (1/10 godziny
= 6 minut). Kolejna zmiana programu jest wówczas niemożliwa. Jeżeli
zachodzi konieczność modyfikacji programu zmywania, prosimy zapoznać się
z rozdziałem,, Anulowanie i zmiana programu zmywania".

Anulowanie i zmiana programu zmywania
Wskazówka: trwający program może być zmieniany tylko przez kilka
pierwszych chwil po włączeniu. W przeciwnym wypadku, proszek do
zmywania mógł zostać już wykorzystany, a urządzenie mogło wypompować
wodę z detergentem, używaną w cyklu zmywania. W takim wypadku, pojemnik
na proszek, należy ponownie napełnić.
Aby zmienić program należy nacisnąć przycisk wyłącznika głównego B.
Wszystkie ustawienia zostaną anulowane. Można wówczas ponownie
zaprogramować zmywarkę, zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami.

14

Lampka kontrolna programu zmywania
Urządzenie wyposażone jest w lampki kontrolne J, informujące o wybraniu
programu zmywania.

Po zakończeniu programu zmywania
Zakończenie zmywania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Po
zakończeniu programu lampka kontrolna J przestanie migać. Należy wówczas
wyłączyć zmywarkę przyciskiem włącznika głównego, zakręcić dopływ wody
do urządzenia oraz otworzyć drzwiczki. Zalecamy odczekać kilka minut, przed
rozładowaniem zmywarki, aby uniknąć przenoszenia naczyń podczas gdy są
jeszcze gorące i bardziej podatne na pękanie. Pozwoli to również na ich
dokładne wysuszenie.

Nastawianie włącznika czasowego
Przy użyciu przycisku włącznika czasowego D, można nastawić opóźnienie,
rozpoczęcia programu zmywania w zakresie 1-12 godzin. Wybrane opóźnienie
będzie pojawiać się na wyświetlaczu C. Po nastawieniu żądanego opóźnienia,
należy wybrać program zmywania. Po kilku sekundach lampka kontrolna
programu oraz wskazanie nastawionego czasu opóźnienia zaczną migać
informując o rozpoczęciu odliczania. Po upłynięciu czasu opóźnienia,
zmywanie rozpocznie się automatycznie.
W trakcie odliczania czasu oczekiwania nie zalecamy wprowadzania zmian
ustawień. Jeżeli są one konieczne, należy wyłączyć zmywarkę przy użyciu
przycisku B. Po ponownym włączeniu, należy jeszcze raz nastawić wybrany
program oraz jego opcje.
Jeżeli drzwiczki urządzenia zostaną otwarte podczas odliczania czasu,
zostanie ono zatrzymane. Wznowienie odliczania, nastąpi po ponownym
zamknięciu drzwiczek.

Przyciski funkcji dodatkowych
Przycisk 1/2 wsadu
Przycisk ten (patrz,, Panel sterowania", E) umożliwia zmywanie tylko w górnym
koszu, jeżeli ilość naczyń jest niewystarczająca aby zapełnić obydwa kosze.
Pozwala to zaoszczędzić wodę oraz energię elektryczną. Można używać go z
każdym programem zmywania, nie zalecamy wyboru tej opcji przy
wykorzystaniu programu intensywnego. Podczas używania przycisku 1/2
wsadu, należy również pamiętać o zmniejszeniu dawki detergentu o połowę.

15

Tabela programów
Program
Intensywny

Normalny

Szybki

Delikatny
(IEC-EN50242)

Namaczanie

Naczynia

Przebieg programu

Naczynia silnie zabrudzone, garnki i Mycie wstępne w gorącej wodzie.
patelnie (nie używać do zmywania Mycie zasadnicze (70OC).
naczyń delikatnych).
Płukanie w zimnej wodzie.
Płukanie w gorącej wodzie.
Suszenie.
Naczynia o średnim stopniu Mycie wstępne w zimnej wodzie.
zabrudzenia, garnki i patelnie.
Mycie zasadnicze (55OC).
Ekonomiczny program do mycia Mycie skrócone (40OC).
niezbyt zabrudzonych naczyń zaraz Płukanie w zimnej wodzie.
po ich użyciu. Nie zawiera cyklu
suszenia
Ekonomiczny program do mycia
naczyń wrażliwych na wysokie
temperatury. Naczynia należy
zmywać zaraz po użyciu.

Mycie wstępne w zimnej wodzie.
Mycie zasadnicze (50OC).
Program do namaczania naczyń Krótki program zapobiegający przysychaniu
oczekujących na zmywanie po resztek do naczyń oczekujących na
kolejnym posiłku.
zmywanie.

Detergent

Płyn
nabłyszczający

Przybliżony czas
trwania (min)*

30g

TAK

115

105

15g

NIE

31

25+5g**

165

* Rzeczywisty czas trwania programu może różnić się od podanego w tabeli, zależnie od warunków eksploatacji, ciśnienia i temperatury wody oraz stopnia
zanieczyszczenia zmywanych naczyń. Podczas zmywania tylko w górnym koszu, czas trwania programu ulegnie skróceniu. Należy wówczas pamiętać również
o zmniejszeniu dawki środka do zmywania.
** Aby uzyskać wysoką skuteczność zmywania do pojemnika na detergent należy dodać 25g środka do zmywania, pozostałe 5g należy wysypać na wewnętrzną
stronę drzwiczek, co spowoduje zwiększenie stężenia środka do zmywania podczas cyklu mycia wstępnego znacznie poprawiając wynik zmywania przy
jednoczesnym utrzymaniu zużycia detergentu oraz energii elektrycznej na minimalnym poziomie.

16

Jak oszczędzać energię elektryczną
Zmywarkę należy włączać dopiero po całkowitym zapełnieniu koszy. Aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz przysychaniu
resztek, należy użyć programu namaczania.
Wybierać właściwy program zmywania: wybór powinien zostać dokonany w
zależności od rodzaju naczyń (zastawa stołowa, garnki) oraz stopnia ich
zabrudzenia.
Używać właściwej ilości środka do zmywania: po użyciu większej ilości
detergentu naczynia nie będą bardziej czyste, natomiast zmywanie będzie
bardziej uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Naczyń nie trzeba płukać przed umieszczeniem w zmywarce.

W jaki sposób utrzymywać zmywarkę w dobrym
stanie
Po każdym zmywaniu
Po zakończeniu zmywania, należy zamknąć dopływ wody do urządzenia i
pozostawić drzwiczki lekko uchylone, co zapobiegnie powstawaniu wilgoci
oraz nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka
Przed czyszczeniem lub rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy
wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Zapobiegnie to porażeniom prądem
elektrycznym.

Nie używać rozpuszczalników ani środków czystości rysujących
powierzchnie
Do czyszczenia obudowy oraz gumowych elementów zmywarki nie należy
używać środków czyszczących, rysujących powierzchnie lub zawierających
rozpuszczalniki. Zalecamy używanie miękkiej ściereczki oraz wody z
dodatkiem mydła.
Aby usunąć plamy z wnętrza urządzenia, zalecamy użycie miękkiej ściereczki
zwilżonej wodą z dodatkiem octu lub środka przeznaczonego do czyszczenia
wnętrza zmywarek.

Przemieszczanie urządzenia
Jeżeli urządzenie ma zostać przetransportowane, należy starać się przewozić
je w pozycji pionowej.
Jeżeli jest to absolutnie konieczne, zmywarkę można przewozić na tylnej
ściance obudowy.

17

Uszczelki
Pozostawanie resztek potraw na uszczelkach zmywarki powoduje
powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Okresowe czyszczenie tych
elementów zapobiegnie wymienionemu zjawisku.

Podczas dłuższych wyjazdów
Przed dłuższym wyjazdem, zalecamy wykonanie programu zmywania, przy
pustym urządzeniu i pozostawieniu drzwiczek urządzenia nieco uchylonych.
Pozwoli to na przedłużenie żywotności uszczelek oraz zapobiegnie
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wewnątrz zmywarki.

Czyszczenie i konserwacja

Filtry
Aby urządzenie pracowało wydajnie, filtry muszą pozostawać czyste.
Filtry mają za zadanie usuwać z wody używanej do zmywania, pozostałości
potraw, co pozwala na powtórne jej użycie podczas dalszego ciągu cyklu
zmywania. Z tego powodu zalecamy usuwanie większych pozostałości potraw
z filtrów, po każdym zmywaniu, poprzez spłukanie półokrągłego filtru A pod
bieżącą wodą. Aby wymontować zestaw filtrów, należy pociągnąć uchwyt do
góry. Kompletny zestaw filtrów (składający się z półokrągłego filtru A oraz
drobnego filtru B) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia
filtrów należy używać miękkiej szczotki. Po zakończeniu czyszczenia zestaw
filtrów należy zmontować zgodnie z rysunkiem i umieścić w otworze w
zmywarce i docisnąć.
Zmywarki nie wolno użytkować bez uprzedniego zamontowania filtrów.
Niewłaściwe zamontowanie filtrów spowoduje obniżenie skuteczności
zmywania oraz prawdopodobne uszkodzenie naczyń bądź urządzenia.

18

Czyszczenie ramion natryskowych
Gdy cząstki potraw dostaną się do wnętrza ramion natryskowych, możliwe jest
zatkanie dysz (patrz,, Wnętrze urządzenia", D-F). Ramiona natryskowe należy
sprawdzać co pewien czas i w razie konieczności czyścić.

Rozwiązywanie drobnych problemów
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, przed skontaktowaniem się z
zakładem serwisowym zalecamy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Możliwe, że nieprawidłowości w pracy urządzenia spowodowane są
niedopełnieniem pewnych czynności obsługowych.

Urządzenie nie włącza się
Sprawdzić czy:
- Wtyczka jest osadzona właściwie w gniazdku sieciowym.
- Nie nastąpiła awaria zasilania.
- Drzwiczki urządzenia są właściwie zamknięte.
- Urządzenie zostało włączone włącznikiem głównym.
- Dopływ wody nie został odcięty.

Urządzenie nie pobiera wody
- Zawór wodny jest otwarty oraz czy wąż podłączony jest prawidłowo.
- Nie nastąpiła przerwa w dostawie wody oraz czy jej ciśnienie jest
wystarczające.
- Wąż doprowadzający wodę nie jest zaciśnięty lub załamany.
- Filtr we wlocie wody nie jest zatkany.

Naczynia nie zostały właściwie umyte
Zmywarka nie wypompowuje wody
- wąż ściekowy nie jest zaciśnięty lub załamany.

19

Na powierzchni naczyń powstają ślady minerałów lub mają one
mleczne zabarwienie
- Pokrywa zasobnika na sól została właściwie zakręcona.
- Ustawiono właściwe dozowanie płynu nabłyszczającego.

Jeżeli pomimo spełnienia wymagań podanych powyżej urządzenie
nie pracuje prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym
zakładem serwisowym, podając następujące informacje:
Opis objawów uszkodzenia
Typ urządzenia (Model) oraz numer seryjny (S/N... ). Informacje te znajdują
się na tabliczce umieszczonej z boku, na wewnętrznej stronie drzwiczek
urządzenia.
Urządzenia nie wolno naprawiać samodzielnie. Nie należy zlecać napraw
pracownikom serwisów nie posiadającym autoryzacji. Instalacja części
zamiennych innych niż oryginalne może powodować zagrożenie dla
użytkowników urządzenia oraz powodować jego poważne uszkodzenia.

Instalacja
Miejsce instalacji urządzenia
Umieścić urządzenie w żądanym miejscu. Tył zmywarki powinien przylegać do
ściany zaś boki do sąsiednich szafek lub ścian. Urządzenie wyposażone jest w
wąż wlotowy wody oraz ściekowy, które można wyprowadzać z lewej lub
prawej strony zmywarki, co ułatwia instalację.

Poziomowanie urządzenia
Po umieszczeniu urządzenia w żądanym położeniu, należy je wypoziomować,
przy użyciu regulowanych nóżek (dających się wykręcać lub wkręcać).
Urządzenie nie powinno być nachylone bardziej niż o 2O w stosunku do
poziomu. Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia mu odpowiednie
warunki pracy.

Podłączenie do źródła wody zimnej
Podłączyć wąż dolotowy do zaworu o średnicy 3/4 ". Należy upewnić się czy
połączenie jest szczelne.
Jeżeli rury są nowe lub przyłącze nie było używane przez długi okres czasu,
przed podłączeniem urządzenia należy spuścić nieco wody, aby upewnić się,
że nie zawiera ona nieczystości. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony
może dojść do zatkania wlotu wody oraz uszkodzenia zmywarki.

20

Podłączenie do źródła wody ciepłej
Urządzenie można podłączać do źródła wody ciepłej, o ile jej temperatura nie
przekracza 60OC.
W takim wypadku, czas trwania programu zmywania zostanie skrócony o
około 15 minut, zaś jego skuteczność nieco obniżona.
Przy podłączaniu urządzenia do źródła wody ciepłej, należy przestrzegać
wszystkich wskazówek podanych dla podłączenia do źródła wody zimnej.

Zabezpieczenie przed zalaniem
Urządzenie wyposażone jest w system odcinający dopływ wody w momencie
powstania nieszczelności w wężu doprowadzającym wodę lub wewnątrz
zmywarki, co pomaga zapobiegać zalaniom. Jeżeli z jakiegoś powodu
obudowa zaworu, zawierająca podzespoły elektryczne ulegnie uszkodzeniu,
należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Aby zapewnić
poprawne działanie systemu przeciwdziałającego zalaniu, elektrozawór A
zamontowany na wężu doprowadzającym wodę musi być podłączony do
przyłącza wodnego w sposób pokazany na rysunku. Inne rodzaje podłączenia
są niedopuszczalne. Nie wolno przecinać węża wlotowego ponieważ w jego
wnętrzu znajdują się zespoły elektryczne pod napięciem. Jeżeli długość węża
nie jest wystarczająca, musi on zostać wymieniony na dostępny w zakładzie
serwisowym wąż o odpowiedniej długości.

21

Podłączenie odpływu
Wąż odpływowy należy podłączać do rury ściekowej o minimalnej średnicy
wynoszącej 4cm lub zawiesić na krawędzi zlewu. Należy upewnić się czy wąż
nie jest załamany lub
zaciśnięty.
Zalecamy
używanie
specjalnego
mocowania plastikowego A,
dostarczanego
wraz
z
urządzeniem. Wolny koniec
węża musi być zawieszony
na wysokości od 40 do 100
cm, w żadnym wypadku nie
może on być zanurzony w
wodzie.
Uwaga:
Plastikowe mocowanie węża należy przymocować właściwie do ściany, aby
zapobiec przesuwaniu się węża ściekowego lub jego zsunięciu się z krawędzi
zlewu.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Należy upewnić się czy parametry sieci elektrycznej, pokrywają się z danymi
zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
Podłączenia można dokonywać jedynie za pośrednictwem wtyczki oraz
gniazdka sieciowego, wyposażonego w obwód uziemiający.
Urządzenie należy instalować tak, aby jego wtyczka była zawsze dostępna.
Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go na
przewód tego samego typu, u producenta lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym, w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie wolno podłączać za pośrednictwem przedłużaczy oraz
rozgałęziaczy.

Tabliczka znamionowa
ZMYWARKA DOMOWA
220-240 V~

50 Hz
13A MAX

0, 03-0, 6 MPa

IPX1 Model: DW12-HFE2ME
2040 W

Wymiary zewnętrzne 600X600X850 (mm)
Numer seryjny
2900403100002

Wyprodukowano w Chinach

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez
uprzedzenia.
22

23

24

Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Poproś o instrukcję obsługi

Poproś o instrukcję obsługi wybranego produktu, wypełniając poniższy formularz.

CHŁODZENIE

PRANIE I SUSZENIE

GOTOWANIE

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności firmy Haier. *

Chcę otrzymywać informacje handlowe i komunikaty o promocjach, także spersonalizowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

Chcę udostępnić moje dane partnerom biznesowym Haier działającym w branży finansowej, do celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

* Pola obowiązkowe

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Zmywarka
DW12-PFE1
Instrukcja obsługi

Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.................... 2

Czyszczenie i konserwacja........................................ 8

Instalacja.................................................................. 3

Zmywanie................................................................. 8

Poznaj zmywarkę...................................................... 4

W jaki sposób utrzymać

Jak wsypać sól.......................................................... 4

zmywarkę w dobrym stanie..................................... 9

Jak dodać płyn nabłyszczający................................. 5

Jak oszczędzać energię elektryczną......................... 9

Jak napełnić dozownik detergentu.......................... 5

Rozwiązywanie drobnych problemów................... 10

Czego nie należy zmywać w zmywarce................... 6

Dane techniczne..................................................... 11

Umieszczanie naczyń w zmywarce........................... 6

Schemat elektryczny.............................................. 11

Programy zmywarki.................................................. 7

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją

o Nie otwieraj drzwi w trakcie pracy zmywarki bo
może to doprowadzić do wylania wody i zalania
mieszkania.
o Nie wolno dotykać gorących elementów w trakcie
pracy zmywarki.
o Nie wolno dotykać urządzenia stojąc boso na podłodze. Niedopuszczalne jest również dotykanie zmywarki wilgotnymi dłońmi.

o Uważnie zdjąć opakowanie.
o Po rozpakowaniu, sprawdzić urządzenie pod kątem
uszkodzeń. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W trakcie instalacji

o Ustaw zmywarkę i podłącz ściśle według instrukcji
o Zmywarki nie wolno podłączać do uszkodzonej sieci
elektrycznej.
o Zmywarkę należy podłączyć do sieci z uziemieniem.
o Nie wolno podłączać zmywarki do sieci za pośrednictwem przedłużaczy lub rozgałęziaczy.
o Wyposażenie zmywarki należy zamontować wewnątrz w wyznaczonych miejscach.
o Nie we wszytkich modelach:
Plastikowa obudowa wlotu wody posiada zawór elektryczny. Połączenia są wewnątrz obudowy. Nie przecinaj obudowy i nie wkładaj jej do wody.
o Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby przewód przyłączeniowy zmywarki nie był przycinany,
miażdżony ani nadmiernie naciągany lub wyginany.
o Urządzenie należy zamontować tak, aby wtyczka
była zawsze dostępna.

Jeśli w Twojej rodzinie są dzieci

o Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu
urządzenia.
o Detergenty oraz inne środki używane do zmywania
należy przechowywać w miejscach niedostępnych
dla dzieci.
o Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu otwartego
o Dzieci nie mogą użytkować urządzenia, grozi to poparzeniem lub porażeniem prądem.

Jeśli zdarzy się awaria

o Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy odciąć dopływ wody oraz odłączyć je od sieci elektrycznej, a następnie zapoznać się z rozdziałem,, Rozwiązywanie drobnych problemów". W razie niemożności rozwiązania problemu, postępując zgodnie
ze wskazówkami znajdującymi się w wymienionym
rozdziale, należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
o Wszelkie czynności naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.
o Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu,
należy wymienić go na przewód tego samego typu,
u producenta lub w wyspecjalizowanym zakładzie
naprawczym.
o Jeżeli urządzenie wydaje się pracować nieprawidłowo lub planujecie Państwo przystąpić do czynności
konserwacyjnych, zmywarkę należy bezwzględnie
odłączyć od sieci elektrycznej.

W czasie eksploatacji

o Zmywarka może być używana wyłącznie przez osoby
dorosłe, do zmywania zastawy oraz naczyń kuchennych.
o Urządzenie nie może być instalowane na zewnątrz
budynków, nawet jeżeli miejsce to jest zadaszone.
Zmywarki nie wolno również wystawiać na działanie
czynników atmosferycznych (np. deszczu).
o Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiczkach
zmywarki lub umieszczanie tam ciężkich przedmiotów może spowodować jej przewrócenie i uszkodzenie.
o Woda wewnątrz zmywarki nie nadaje się do picia.
o Nie używaj żadnych rozpuszczalników wewnątrz
zmywarki, może to doprowadzić do eksplozji.

2

Instalacja
Ustawienie urządzenia

Podłączenie węża
odprowadzającego wodę

Umieścić urządzenie w żądanym miejscu. Tył zmywarki
powinien przylegać do ściany, zaś boki do sąsiednich
szafek lub ścian. Urządzenie wyposażone jest w wąż
wlotowy wody oraz ściekowy, które można wyprowadzać z lewej lub prawej strony zmywarki, co ułatwia
instalację.

Wąż odpływowy należy podłączać do rury ściekowej
o minimalnej średnicy wynoszącej 4 cm lub zawiesić
na krawędzi zlewu. Należy upewnić się czy wąż nie
jest załamany lub zaciśnięty. Zalecamy używanie specjalnego mocowania plastikowego A, dostarczanego
wraz z urządzeniem. Wolny koniec węża musi być zawieszony na wysokości od 40 do 100 cm, w żadnym
wypadku nie może on być zanurzony w wodzie.

Poziomowanie zmywarki
Po umieszczeniu urządzenia w żądanym położeniu,
należy je wypoziomować, przy użyciu regulowanych
nóżek (dających się wykręcać lub wkręcać). Urządzenie nie powinno być nachylone bardziej niż o 2? w stosunku do poziomu. Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia mu odpowiednie warunki pracy.

Podłączenie zimnej wody
Podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu z zimną
wodą (rys. a). Upewnij się czy gmowa podkładka w zaworze jest umieszczona prawidłowo. Jeśli ujęcie wody
jest nowe i nigdy przedtem nie użytkowane należy odkręcić zawór i tak długo wypuszczać wodę aż będzie
czysta. Jeśli tego nie zrobimy może to źle wpłynąć na
pracę zmywarki - zapchanie wlotu wody lub zatkanie
zaworu wpustowego.

rys. b
UWAGA
Podłączenie węża odpływowego do
syfonu musi być solidnie zabezpieczone i uszczelnione, aby nie spowodować wylewania wody w trakcie jej
wypompowywania.

Podłączenie do prądu
Należy upewnić się czy parametry sieci elektrycznej, pokrywają się z danymi zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączenia można dokonywać
jedynie za pośrednictwem wtyczki oraz gniazdka sieciowego, wyposażonego w obwód uziemiający. Urządzenie
należy instalować tak, aby jego wtyczka była zawsze
dostępna. Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go na przewód tego samego
typu, u producenta lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym, w celu uniknięcia zagrożenia. Urządzenia nie
wolno podłączać za pośrednictwem przedłużaczy oraz
rozgałęziaczy.
Jeśli kable w domowej sieci są stare zaleca się wymienić je na nowe przed podłączeniem zmywarki. a
Podłączenie do wody wykonujemy
używając nowych podkładek gumowych. Nie wolno zakładać używanych
części gumowych.

Zabezpieczenie przeciwwylewowe
(niektóre modele)

Wtyczka przyłączeniowa powinna być
zawsze dostępna.
Sieć elektryczna powinna być dobrze
wykonana i bezpieczna.

Twoja zmywarka ma zabezpieczenie przeciwwylewowe, które automatycznie wyłącza dopływ wody i
włącza pompę wypompowującą wodę z wnętrza w
przypadku gdy woda przekroczy normalny poziom.
Jeśli to się zdarzy, odłącz dopływ wody. Jeśli woda
jest wewnątrz, zostanie najpierw wypompowana
przed rozpoczęciem pracy.

3

Poznaj zmywarkę
Panel kontrolny

Wnętrze zmywarki

A
C

B

A - Włącznik główny
B - Przyciski programów
C - Wskaźniki programów

a - górny kosz
b - dolny kosz
c - górne ramię natryskowe
d - pojemnik na sztućce
e - dolne ramię natryskowe
f - pokrywa zasobnika soli

g - filtr
h - dozownik proszku oraz
płynu nabłyszczającego
i - wąż doprowadzający
wodę
j - wąż odprowadzający
k - kabel zasilający

Jak wsypać sól
Sól

o Umieścić lejek, dostarczony wraz z urządzeniem,
w otworze i wsypać około 2 kg soli. Wypływanie
niewielkich ilości wody z zasobnika jest zjawiskiem
normalnym.
o Dokładnie zakręcić pokrywę zasobnika.
A

Twardość wody różni się, zależnie od miejsca instalacji
urządzenia. Jeżeli do zmywania będzie używana twarda woda, na elementach zmywarki oraz naczyniach
będą powstawały osady.
Urządzenie wyposażone jest w zmiękczacz, wykorzystujący specjalną sól, do usuwania z wody zbędnych
minerałów.

Regulacja zużycia soli

Zmywarka pozwala regulować ilość dodawanej soli,
zależnie od twardości dostarczanej wody. Pozwala to
zoptymalizować jej zużycie do minimum. Aby nastawić zużycie soli, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
o Odkręcić pokrywę pojemnika na sól.
o Wewnątrz zasobnika umieszczono pokrętło, na którym znajduje się strzałka (patrz rysunek).
o Jeżeli jest to konieczne, obrócić
pokrętło, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
z położenia,, -" w kierunku znaku
,, +", zależnie od stopnia twardości
wody.
Regulacji należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w tabeli twardości wody.

Dodawanie soli do zasobnika

Należy zawsze używać soli przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się poniżej dolnego kosza
i powinien być napełniany zgodnie z poniższymi wskazówkami:
o Posługując się tabelą twardości
wody musisz ustalić ile soli trzeba dodać
o Wysunąć dolny kosz i odkręcić
pokrywę zasobnika na sól.
o Jeżeli urządzenie napełniane jest
solą po raz pierwszy, pojemnik
należy napełnić 1/2 l wody.
WAŻNE
Aby zapobiec korozji elementów zmywarki, pojemnik należy napełniać bezpośrednio przed planowanym cyklem
zmywania.

4

Jak wsypać sól c. d.
Twardość wody
Poziom

? Clarke

? dH

mmol/l

Położenie
regulatora

Zużycie soli
(g/cykl)

Autonomiczne
(cykl/2 kg)

1

0÷14

0÷17

0÷1, 7

/

0

14÷36

18÷44

1, 8÷4, 4

-

20

60

36÷71

45÷89

4, 5÷8, 9

Zakres średni

40

& gt; 71

& gt; 89

& gt; 8, 9

+

25

Jak dodać płyn nabłyszczający
Płyn nabłyszczający

Dodawanie płynu nabłyszczającego

Preparat ten nabłyszcza naczynia oraz ułatwia ich
suszenie bez powstawania plam po wodzie. Należy
napełniać go jeżeli zaświeci się lampka kontrolna,, 1"
niskiego poziomu płynu nabłyszczającego.

Aby otworzyć zasobnik, należy odkręcić pokrywę 2,
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Napełnić pojemnik uważając aby nie został przepełniony. Ilość płynu zużywanego na jeden cykl zmywania może być regulowana za pomocą pokrętła 3, znajdującego się poniżej pokrywy 2, przy użyciu wkrętaka.
Dostępne jest 6 ustawień, fabrycznie dozowanie nastawiono na poziom 3.
Właściwe dozowanie płynu ułatwia suszenie.
Jeżeli na powierzchni naczyń pozostają
krople wody lub plamy należy zwiększyć
ilość dodawanego płynu nabłyszczającego.
Jeżeli na naczyniach pojawiają się opalizujące smugi, należy zmniejszyć dozowanie płynu.

Jak napełnić dozownik detergentu
Detergent

Dodawanie detergentu

Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych
do zmywarek domowych. Zasobnik należy napełniać
przed każdym zmywaniem, zgodnie ze wskazówkami
podanymi w,, Tabeli programów". Pojemnik na detergent znajduje się na wewnętrznym panelu drzwiczek
urządzenia.

o Aby otworzyć pokrywę 4 pojemnika na detergent,
należy nacisnąć przycisk 5.
o Proszek należy wsypać do zasobnika 6.
o Detergent do cyklu wstępnego należy dodać do pojemnika 7.
o Po dodaniu środka, pojemnik należy zamknąć poprzez dociśnięcie klapki, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy.
WSKAZÓWKA
Aby pokrywa zasobnika mogła zamknąć się bez
przeszkód, należy usunąć ewentualne pozostałości rozsypanego proszku z jego krawędzi.

5

Czego nie należy zmywać w zmywarce
Czego nie powinno się
myć w zmywarce

Uszkodzenia szkła lub talerzy
Prawdopodobne przyczyny
o rodzaj szkła lub procesu wytworzenia
o skład chemiczny proszku do mycia
o temperatura wody i częstotliwość programu myjącego

Sztućce i zastawa stołowa w części lub w całości wykonana z drewna. Mogą zacząć płowieć i tracić ładny
wygląd. Poza tym naczynia te nie są przystosowane
do mycia w chemikaliach i w wysokiej temperaturze,
która jest wewnątrz zmywarki.
Delikatne i dekorowane szklanki, wazy, zabytkowe talerze lub inne zabytkowe przedmioty. Dekoracje wykonane na tych naczyniach nie są przystosowane do
mycia w zmywarce.
Przedmioty plastikowe mogące się odkształcić pod
wpływem gorąca czyli nie przystosowane do mycia w
gorącej wodzie.
Przedmioty miedziane i cynowe ponieważ tracą połysk
i matowieją.
Materiały mosno absorbujące wodę jak gąbki i ręcziki
nie powinny być umieszczane w zmywarce.

Środki zaradcze
o Używaj szkła, porcelany lub talerzy oznaczonych,, do
mycia w zmywarkach"
o Używaj środków myjących do określonych rodzajów
szkła lub porcelany. Sprawdź do jakiego rodzaju naczyń jest dany proszek.
o Wybieraj programy z niską temperaturą i mniejszą
częstotliwością mycia.
o Aby zapobiec uszkodzeniom, po zakończeniu programu, wymyte naczynia wyjmij jak mnajszybciej ze
zmywarki.
Naczynia i sztućce zabrudzone popiołem papierosowym, parafiną lub farbą
nie powinny być myte w zmywarce.

Zalecenie

W przyszłości zmywarki używaj tylko do mycia
przedmiotów przystosowanych do zmywania w
zmywarkach.

Umieszczanie naczyń w zmywarce
Jak zapełniać dolny kosz

Jak zapełniać górny kosz

W koszu dolnym należy umieszczać naczynia najtrudniejsze do wyczyszczenia: garnki, pokrywki, półmiski,
miski, zgodnie z rysunkami obok.
Półmiski oraz pokrywki należy układać po bokach kosza, aby zapobiec ewentualnemu blokowaniu górnego
ramienia natryskowego.
o Garnki, miski itp. należy zawsze układać dnem do
góry rys. c.
o Głębokie garnki należy układać przechylone tak, aby
woda mogła z nich swobodnie wypływać.
o Kosz na sztućce (rys. d) można umieszczać w górnym
lub dolnym koszu zmywarki.
o Sztućce należy umieszczać w koszyku uchwytami do
dołu. Jeżeli kosz wyposażony jest w boczne koszyki
na sztućce, łyżki należy układać pojedyńczo w przeznaczonych do tego otworach. Długie sztućce należy
układać w pozycji poziomej,
z przodu górnego kosza.

????????????

Kosz górny przeznaczony jest do zmywania lżejszych
i bardziej delikatnych naczyń, takich jak szklanki, filiżanki, spodki, jak również talerze, małe miski i płytkie
garnki (o ile nie są one zbyt brudne).
o Naczynia należy układać tak aby strumień wody nie
powodował ich przemieszczania.
o Wysokość górnego kosza można regulować za pomocą gałek umieszczonych po obu stronach kosza(rys. f).

Półka

Wąskie wysokie szkło i to na
długich nóżkach umieszczać
na półeczce a nie między innymi naczyniami. Dodatkową półeczkę można obrócić
(rys. g).

????????????

????????????

6

????????????

????????????

Programy zmywarki

Intensywny

Przebieg programu

Mycie wstępne
w gorącej wodzie.
Mycie zasadnicze (70? C).
Płukanie w zimnej wodzie.
Płukanie w gorącej wodzie.
Suszenie.

25 g

5g

Í

w zimnej wodzie.
Mycie zasadnicze (55? C).
Do różnych
naczyń.

Mycie zasadnicze (50? C).
Do mycia
naczyń
wrażliwych
na wysokie
temperatury. Naczynia należy
zmywać
zaraz po
użyciu.

Mycie skrócone
(40? C).

15 g

Do namaczania naczyń oczekujących
na zmywanie po
kolejnym
posiłku.

Krótki program
zapobiegający
przysychaniu
resztek do
naczyń oczekujących na zmywanie.

Naczynia

Naczynia
silnie i
średnio zabrudzone,
garnki i patelnie (nie
używać do
zmywania
naczyń delikatnych).

Normalny

Delikatny
(EN50242)

Szybki

Namaczanie

7

Pomiary laboratoryjne zgodnie z Europejskim Standardem EN50242

Program

Czas
trwania

Płyn
nabłyszczający

Zużycie
energii
kWh

wody
w litrach

112

1, 62

18

102

1, 24

16

162

1, 05

31

0, 40

9

12

0, 02

Czyszczenie i konserwacja
Ramiona natryskowe

Regularna inspekcja zmywarki i konserwacja pomaga
zapobiec problemom w jej eksploatacji. Zaoszczędza
to czas i wydatki na ewentualne naprawy. Od czasu do
czasu należy obejrzeć zmywarkę od środka.

Gdy cząstki potraw dostaną się do wnętrza ramion natryskowych, możliwe jest zatkanie dysz (rys. 10, 11).
o Ramiona natryskowe należy sprawdzać co pewien
czas i w razie konieczności czyścić.
o Jeśli to konieczne zdejmij dolne ramię natryskowe
11 aby je wyczyścić
o Zdejmij także ramię górne 10
o Wyczyść i wymyj oba ramiona natryskowe pod bieżącą wodą
o Zamontuj oba ramiona w odpowiednich miejscach

Ogólna sprawność urządzenia

o Sprawdź czy nie ma tłuszczu lub kamienia zebranych
wewnątrz zmywarki
o Jeśli zauważysz jakikolwiek nalot:
Wyczyść wnętrze zmywarki używając odpowiedniego środka myjącego.

Filtry

Filtry 8 i 9 (rys. obok) mają za zadanie usuwać z wody
używanej do zmywania pozostałości potraw, co pozwala na powtórne jej użycie podczas dalszego ciągu
cyklu zmywania.
o Po każdym zmywaniu sprawdź filtry. Jeśli są zanieczyszczone, oczyść je poprzez spłukanie pod bieżącą
wodą.
o Aby wymontować zestaw filtrów, należy pociągnąć
uchwyt do góry. Kompletny zestaw filtrów (składający się z półokrągłego filtru 8 oraz drobnego filtru 9)
należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia filtrów należy używać miękkiej szczotki.
o Po zakończeniu czyszczenia zestaw filtrów należy
zmontować zgodnie z rysunkiem i umieścić w otworze w zmywarce i docisnąć. Zmywarki nie wolno
użytkować bez uprzedniego zamontowania filtrów.

8

9
11

10

Zmywanie
Wybór programu

Włączenie zmywarki

Program, który chcemy zastosować powinien być przystosowany do rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia według tabeli,, Programy zmywarki". Czas trwania
wybranego programu oraz zużycie energii i wody pokazane jest po prawej stronie tabeli. Na przykład: Użycie programu
,, normal" do umycia naczyń mocno i
średnio zabrudzonych.

o Podłącz urządzenie do sieci
o Wciśnij przycisk włącznika głównego,, A". Wszystkie
wskaźniki programów C1, C2, C3, C4, C5, C6 rozświetlą się.
o Wciśnij przycisk jednego z programów B1, B2, B3,
B4, B5, B6. Odpowiedni wskaźnik (C1-C6)będzie pulsował.
o Jeśli drzwi zmywarki są zamknięte, po 5 sek. rozpocznie się praca.

Oszczędności

o Wybierać właściwy program zmywania: wybór powinien zostać dokonany w zależności od ilości, rodzaju naczyń (zastawa stołowa, garnki) oraz stopnia
ich zabrudzenia.

Zakończenie programu

o Po zakończeniu programu zmywarki rozlegnie się 6
sygnałów dźwiękowych a wskaźniki będą świeciły.

Dane programu

Wyłączenie zmywarki

Rozpoczęcie programu jest standardowe. Czas trwania jest uwarunkowany:
o Różnymi rodzajami naczyń
o Temperaturą pobieranej wody
o Ciśnieniem wody w sieci
Zużycie wody i energii jest redukowane o 1/4 jeśli naczynia znajdują się tylko w górny koszu.

Po kilku minutach od zakończenia programu:
o Wciśnij przycisk,, A" do pozycji off-wył.
o Otwórz drzwi
o Zakręć dopływ wody
o Wyjmij naczynia ze zmywarki

Zmywanie c.
Przerwanie programu zmywania

ku należy wsypać ponownie żądaną ilość proszku.
o Aby zmienić program w trakcie trwania innego
programu należy wcisnąć przycisk Włącznika
głównego,, A". Wszystkie ustawienia będą
anulowane. Następnie zastosuj się do rozdziału
,, Włączenie zmywarki".

o Otwórz drzwi. Uwaga, istnieje możliwość wypłynięcia wody z wnętrza zmywarki. Nie otwierać drzwi
gdy ramię natryskowe jest w ruchu.
o Gdy otworzysz drzwi co 30 sekund usłyszysz 10
sygnałów dźwiękowych.
o Gdy w zmywarce nastąpiło podgrzanie wody i
wnętrze jest gorące, pozostaw otwarte drzwi na
kilka minut następnie je zamknij.

Kasowanie lub zmiana cyklu

o Jeśli cykl zmywania jest w trakcie wykonywania przez
krótki czas, można go zmienić. W przeciwnym wypad-

W jaki sposób utrzymywać zmywarkę w dobrym stanie
Po każdym zmywaniu

urządzenia, zalecamy użycie miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z dodatkiem octu lub środka przeznaczonego do czyszczenia wnętrza zmywarek.

Po zakończeniu zmywania, należy zamknąć dopływ
wody do urządzenia i pozostawić drzwiczki lekko
uchylone, co zapobiegnie powstawaniu wilgoci oraz
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.

Przemieszczanie urządzenia

Jeżeli urządzenie ma zostać przetransportowane, należy starać się przewozić je w pozycji pionowej. Jeżeli
jest to absolutnie konieczne, zmywarkę można przewozić na tylnej ściance obudowy.
Pozostawanie resztek potraw na uszczelkach zmywarki powoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Okresowe czyszczenie tych elementów zapobiegnie
wymienionemu zjawisku.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka

Przed czyszczeniem lub rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka
sieciowego. Zapobiegnie to porażeniom prądem elektrycznym.

Nie używać rozpuszczalników
ani środków czystości rysujących
powierzchnie

Podczas dłuższych wyjazdów

Przed dłuższym wyjazdem, zalecamy wykonanie programu zmywania przy pustym urządzeniu i pozostawieniu drzwiczek urządzenia nieco uchylonych. Pozwoli to na przedłużenie żywotności uszczelek oraz
zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
wewnątrz zmywarki.

Do czyszczenia obudowy oraz gumowych elementów
zmywarki nie należy używać środków czyszczących,
rysujących powierzchnie lub zawierających rozpuszczalniki. Zalecamy używanie miękkiej ściereczki oraz
wody z dodatkiem mydła. Aby usunąć plamy z wnętrza

Jak oszczędzać wodę i energię elektryczną
- Zmywarkę należy włączać dopiero po całkowitym zapełnieniu koszy. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz przysychaniu resztek, należy
użyć programu namaczania.

- Używać właściwej ilości środka do zmywania: po
użyciu większej ilości detergentu naczynia nie będą
bardziej czyste, natomiast zmywanie będzie bardziej
uciążliwe dla środowiska naturalnego.

- Wybierać właściwy program zmywania: wybór powinien zostać dokonany w zależności od rodzaju
naczyń (zastawa stołowa, garnki) oraz stopnia ich
zabrudzenia.

- Naczyń nie trzeba płukać przed umieszczeniem
w zmywarce.

Rozwiązywanie drobnych problemów
Samodzielne usuwanie
drobnych problemów

Wskaźniki C1, C3, C5 migoczą
Sprawdzić czy:
o Wąż odpływowy nie jest zaciśnięty lub załamany.
o Końcówka węża odpływowego jest za wysoko.

Doświadczenie pokaże, że możesz sam spróbować
usunąć drobne problemy zanim wezwiesz autoryzowany serwis.
Możliwe, że nieprawidłowości w pracy urządzenia
spowodowane są niedopełnieniem pewnych czynności obsługowych.

Wskaźniki C1, C2, C5 migoczą
o Końcówka węża odpływowego jest za nisko.

Urządzenie nie włącza się
o Wtyczka jest osadzona właściwie w gniazdku sieciowym.
o Nie nastąpiła awaria zasilania.
o Drzwiczki urządzenia są właściwie zamknięte.
o Wybrano jakikolwiek program.
o Dopływ wody nie został odcięty.
o Nie został zapchany wlot wody do urządzenia.

Jeżeli pomimo spełnienia wymagań podanych powyżej urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy
skontaktować się z autoryzowanym zakładem serwisowym, podając następujące informacje:
o Opis objawów uszkodzenia
o Typ urządzenia oraz numer seryjny. Informacje te
znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej
z boku, na wewnętrznej stronie drzwiczek urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nie zapominaj o tym, że napraw może
dokonywać tylko przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Nie należy zlecać
napraw pracownikom serwisów nie posiadającym autoryzacji. Instalacja części
zamiennych innych niż oryginalne może
powodować zagrożenie dla użytkowników urządzenia oraz powodować jego
poważne uszkodzenia.

Dolne ramię natryskowe obraca się z trudnością
o Ramię jest blokowane przez drobiny jedzenia
Pojemnik na proszek nie chce się zamknąć
o Pojemnik został przepełniony
o Na obrzeżach pozostał detergent

Urządzenie nie pobiera wody
o Zawór wodny jest otwarty oraz czy wąż podłączony
jest prawidłowo.
o Nie nastąpiła przerwa w dostawie wody oraz czy jej
ciśnienie jest wystarczające.
o Wąż doprowadzający wodę nie jest zaciśnięty lub
załamany.
o Filtr we wlocie wody nie jest zatkany.

Wskaźniki nie gasną po zakończeniu programu
o Wyłącznik główny jest w pozycji,, włącz"
Po zakończeniu programu w zmywarce pozostała
woda
o Wąż odpływowy jest zatkany lub załamany
o Pompa jest zepsuta
o Filtry są zatkane
o Program nadal pracuje, poczekaj do jego zakończenia

Wszyskie wskaźniki C migoczą
o Drzwiczki urządzenia są właściwie zamknięte.

W czasie pracy

Urządzenie niespodziewanie zatrzymuje się w czasie pracy
o Dopływ wody został przerwany
o Awaria sieci elektrycznej

Wskaźniki C1, C2, C3 migoczą
o Zawór wodny jest otwarty oraz
czy wąż podłączony jest prawidłowo.
o Nie nastąpiła przerwa w dostawie wody oraz czy jej ciśnienie
jest wystarczające.
Z wnętrza dochodzi stukanie
o Ramię natryskowe uderza o naczynia wewnątrz zmywarki
Stukanie w zaworze doprowadzającym wodę
o W rurach jest zbyt małe ciśnienie lub są częściowo
zatkane

Rozwiązywanie drobnych problemów c.
Białe powierzchnie mają nalot a szklanki mleczne
zmatowienie
o Za mało proszku zostało dodane do dozownika
o Woda jest za twarda, brak soli w pojemniku
o Za mało zmiękczacza wody
o Pojemnik na sól źle dokręcony
o Jeśli użyłes proszku bez fosforanu spróbuj użyć
takiego z fosforanem

Resztki jedzenia pokrywają naczynia w zmywarce
o Zmywarka nie została załadowana prawidłowo,
woda nie mgła dostać się do wszystkich naczyń w
zmywarce
o Za dużo naczyń nw pojemniku
o Naczynia w pojemniku stykają się
o Zbyt mało proszku dodano do dozownika
o Wybrany program nie był zbyt intensywny do
zabrudzenia naczyń
o Ramię natryskowe zostało zablokowane przez
naczynia
o Otwory w ramieniu natryskowym zostały zatkane
resztkami jedzenia
o Filtry zostały zapchane
o Filtry zostały źle założone
o Pompa została zapchana

Nalot z herbaty lub odciśnięta szminka nie zostały
usunięte
o Proszek nie miał wybielacza
o Temperatura zmywania była zbyt niska
Szklanki zadymione i pozbawione koloru
o Użyto złego proszku
o Szkło nie przystosowane do mycia w zmywarkach

Naczynia są mokre
o Wybrany program nie miał suszenia
o Naczynia wyjęto ze zmywarki zbyt szybko

Dane techniczne
Ciśnienie wody
w przyłączu............................. 0, 03-0, 6 MPa
Napięcie znamionowe... 220 - 240 V~ 50Hz
Natężenie................................................. 10A
Maksymalna moc przyłączeniowa 19500 W

Szerokość............................................ 60 cm
Głębokość........................................... 60 cm
Wysokość............................................ 85 cm
Pojemność..................... 12 standardowych
zestawów naczyń

Schemat elektryczny

A - Przyłącze
B - Czujnik drzwiowy
C - Czujnik poziomu wody
D - Silnik pompy

E - Zawór soli
G - Czujnik przelania
H - Zawór wodny
I - Silnik pompy myjącej

J - Czujnik temperatury
K - Grzałka
L - Przekaźnik
M - T 50°

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Co zrobić ze starym urządzeniem?

Zużyte urządzenie należy uczynić niezdatnym do użytku poprzez odcięcie przewodu zasilającego.
Dyrektywa 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 29 lipca 2005,, O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) mówi, że stare urządzenie
po zakończeniu jego użytkowania nie może być usuwane wraz z odpadami domowymi. Należy je przewieźć
do specjalistycznego punktu przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy
w chwili zakupu nowego urządzenia.
Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie starego urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania odpadów. Pozwoli to na jego obróbkę, recycling oraz składowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska. Przyczynicie się Państwo do odzyskania części użytych materiałów i zmniejszycie zakres negatywnych
skutków wywieranych przez zużyte urządzenia na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub ze sprzedawcami sprzętu gospodarstwa domowego.

Instrukcja samodzielnej instalacji Haier Dw12 Sfe3 F

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja samodzielnej instalacji Haier Dw12 Sfe3 F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja samodzielnej instalacji Haier Dw12 Sfe3 F