Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090

Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące urządzenia. Zawiera ona dokładne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i serwisowania urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat problemów związanych z programowaniem i konfiguracją ustawień. Instrukcja zawiera również informacje o częściach zamiennych i bezpieczeństwie pracy. Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090 jest ważnym dokumentem dla wszystkich użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wszystkie funkcje i możliwości tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090

Specjalne środki ostrożności (smitgát) dotyczące COVID-19

Ludzie są zachęcani do stosowania specjalnych środków ostrożności, gdy mieli kontakt z osobą, u której później rozpoznano COVID-19, lub przebywali w tym samym miejscu co osoba zakażona. Stosując specjalne środki ostrożności, zmniejszamy liczbę dróg transmisji i ograniczamy rozprzestrzenianie się COVID-19. Stosowanie specjalnych środków ostrożności trwa 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, ale które mają niewielkie objawy lub nie mają ich w ogóle i nie gorączkują, są proszone o zachowanie specjalnych środków ostrożności.

Zasady dotyczące zachowania specjalnych środków ostrożności (smitgát):

Można chodzić do pracy, do szkoły i uprawiać sport
Zaleca się unikania tłumów
Zaleca się noszenie maseczki wśród ludzi, aby nie stwarzać zagrożenia infekcją dla innych
Zaleca się unikanie kontaktu z osobami, które mogą być podatne na poważny przebieg choroby - COVID-19
Masz dostęp do wszystkich usług
Zaleca się informowanie osób, które wykonują dla Ciebie usługi w bliskiej osobistej odległości (np. fryzjerzy, fizjoterapeuci) o tym, że jesteś w trakcie specjalnych środków ostrożności
Uważnie monitoruj swoje objawy i natychmiast wykonaj test PCR, jeśli wystąpią.

Główne objawy COVID-19: Gorączka, kaszel, objawy przeziębienia, ból gardła, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, ból kości/mięśni, nagłe zmiany zmysłu węchu i smaku, ból brzucha i biegunka.

Na test po wystąpieniu objawów można umówić się na stronie Heilsuvera w sekcji My pages (z użyciem elektronicznego identyfikatora), na stronie hradprof. is lub za pośrednictwem chatu online Heilsuvera. Można również zadzwonić do placówki ochrony zdrowia pod numer 513 1700 lub poza godzinami pracy do Læknavaktin pod numer 1700.

Informacje o specjalnych środkach ostrożności

Po tym, jak COVID-19 pojawił się w Islandii pod koniec lutego 2020 r., wprowadzono szeroko zakrojone środki zapobiegania zakażeniom, aby spróbować powstrzymać pandemię. W efekcie ludzie, którzy byli zakażeni, byli kierowani na izolację, a ci, którzy byli narażeni, przechodzili kwarantannę. W trakcie pandemii, a zwłaszcza w miarę postępu szczepień, poszukiwano sposobów na zmniejszenie obciążenia związanego ze środkami zapobiegania zakażeniom bez narażania zdrowia mieszkańców Islandii. Jednym z podjętych działań było wdrożenie specjalnych środków ostrożności. Stosowanie szczególnych środków ostrożności jest procedurą łagodniejszą niż kwarantanna, natomiast nie jest ono przewidziane w ustawie o chorobach zakaźnych.

Zachowanie podczas stosowania specjalnych środków ostrożności

Podczas stosowania specjalnych środków ostrożności zalecano ludziom noszenie maseczek w towarzystwie innych osób, unikanie zatłoczonych miejsc i tłumów, zachowanie zasady dwumetrowej odległości, pracę z domu w miarę możliwości i unikanie kontaktów z grupami wrażliwymi. Osobom stosującym szczególne środki ostrożności nie wolno było odwiedzać placówek ochrony zdrowia, m. in. domów opieki, bez zgody takiej placówki.

Mogły one jednak chodzić do pracy, szkoły i uprawiać sport oraz korzystać z niezbędnych usług. Zachęcano ludzi do informowania osób świadczących usługi w bliskim sąsiedztwie, takich jak fizjoterapeuci i fryzjerzy, o stosowaniu szczególnych środków ostrożności.

Kto stosował specjalne środki ostrożności

Specjalne środki ostrożności zostały po raz pierwszy omówione w lipcu 2020 r. w kontekście środków zapobiegania zakażeniom po powrocie do domu w Islandii. Istniały zalecenia dla Islandczyków powracających do domu z zagranicy, aby zachowali ostrożność przez kilka pierwszych dni po powrocie, mimo że przeszli test na granicy, a następnie zalecono wykonanie kolejnego testu 5 dni później. Ten system podwójnego testowania na granicy stał się później ogólną zasadą po przybyciu do Islandii, ale zamiast stosować specjalne środki ostrożności, ludzie byli poddawani kwarantannie między testami.

Kiedy latem 2020 r. wprowadzono aplikację Rakning C-19, osoby, które zostały narażone, zgodnie z informacjami z aplikacji, były poproszone o zarejestrowanie do specjalnych środków ostrożności. Dzięki tradycyjnemu śledzeniu zakażeń można było zdecydować, kto powinien zostać poddany kwarantannie z powodu narażenia, ale ponieważ takiego narażenia nie można było jednoznacznie potwierdzić, ludzie byli proszeni o stosowanie specjalnych środków ostrożności.

1 lipca 2021 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak aby osoby, które były zaszczepione lub które przeszły wcześniej zakażenie, nie musiały poddawać się kwarantannie, nawet jeśli inny członek gospodarstwa domowego przebywał na kwarantannie. Wystarczyło zastosować specjalne środki ostrożności. Ta zmiana została później cofnięta.

Jesienią 2021 r. szczepienia stały się powszechne i choć zmniejszały ryzyko zakażenia i poważnego zachorowania, nie zapobiegały infekcji. Kiedy po wakacjach dzieci wróciły do szkół, pojawiały się głosy o potrzebie zakwaterowania dzieci i uczniów, gdyż wiele dzieci i ich rodzin musiało wielokrotnie przechodzić kwarantannę poprzedniej zimy i było jasne, że wszelkie zmiany zapobiegające konieczności spędzania przez dzieci długiego czasu poza szkołą byłyby korzystne. W rezultacie warunki kwarantanny zostały znacznie zawężone, ale stosowanie specjalnych środków ostrożności stało się regułą dla tych, którzy byli mniej narażeni i mniej podatni na zakażenie przez kontakt.

Pod koniec pandemii wprowadzono rozwiązanie dla osób zakażonych, które umożliwiało skrócenie izolacji w kilku krokach z 14 dni do 5, ale zalecono, aby osoby te stosowały specjalne środki ostrożności przez co najmniej 2 dni po zakończeniu izolacji. Podobnie osoby bezobjawowe mogły opuścić izolację i zamiast tego stosować specjalne środki ostrożności.

W styczniu 2022 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak że wyłącznie osoby, które były narażone na zakażenie w domu, musiały przejść kwarantannę, a te, które były narażone poza domem, stosowały specjalne środki ostrożności.

Jak działały specjalne środki ostrożności?

Ponieważ termin „specjalne środki ostrożności” był różnie używany w trakcie pandemii, różnica polegała na dokładnym charakterze tych środków.

Wspomniane środki ostrożności dotyczące powrotu do Islandii musiały być stosowane przez 5 dni i to samo dotyczyło specjalnych środków ostrożności zarejestrowanych ze względu na możliwe narażenie zgodnie z aplikacją Rakning C-19. W Rozporządzeniu nr 938 w sprawie kwarantanny i izolacji, które zostało wydane jesienią 2021 r., stosowanie specjalnych środków ostrożności również ustalono na 5 dni, zalecając szybki test w 1. i 5. dniu.

Pod koniec pandemii stosowanie specjalnych środków ostrożności po 7 lub 5 dniach izolacji nie kończyło się szybkim testem.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Vorsichtsmaßnahmen für

Vorsichtsmaßnahmen zur

Vorsichtsmaßnahmen bei

Sugestie

Środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen werden und der Rat des Tierarztes eingeholt werden. Środki ostrożności dotyczące instalacji i użytkowania bufora? Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania i usuwania podano w ulotce załączonej do produktu. Lesen Sie die Packungsbeilage für spezielle Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung und Entsorgung. W punkcie 4. 4 opisano środki ostrożności dotyczące monitorowania INR podczas jednoczesnego podawania biwalirudyny z warfaryną. Abschnitt 4. 4 beschreibt Vorsichtsmaßnahmen zur INR-Überwachung bei gleichzeitiger Verabreichung von Bivalirudin und Warfarin. DE-PL_523654">Tabela 5 Środki ostrożności dotyczące jednoczesnego stosowania (ViraferonPeg należy stosować ostrożnie podczas jednoczesnego stosowania z następującymi lekami)Tabelle 5 Vorsichtsmaßnahmen bei gleichzeitiger Anwendung (ViraferonPeg sollte bei gleichzeitiger Anwendung mit folgenden Arzneistoffen nur mit Vorsicht verabreicht werden)Środki ostrożności dotyczące testowania napięcia napięcia sieciowego[Jan 31, 2018]Środki ostrożności dotyczące korzystania Spanx czasie ciąży: Chociaż można nosić Spanx podczas ciąży i nadal nosi te ładne sukienki dopasowane, trochę ostrożności jest koniecznością. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Spanx während der Schwangerschaft: Während Sie Spanx während der Schwangerschaft und weiterhin diese schöne Pass Kleider tragen, ein wenig Vorsorge tragen können, ist ein Muss. DE-PL_6259318">Środki ostrożności dotyczące używania prętów izolacyjnych wysokiego napięcia[Dec 27, 2018]Środki ostrożności dotyczące używania kombinezonów izolacyjnych[Nov 26, 2018]HZFJ-80 SF6 Analizator rozkładu na wyładowaniach w gazach Środki ostrożności dotyczące użytkowani... [Apr 24, 2018]HZFJ-80 SF6 Gasentladungs-Zersetzungsanalysator Vorsichtsmaßnahmen für Gebrauch und Wartung[Apr 24, 2018]Środki ostrożności dotyczące stosowania detekto... DE-PL_2038402">Po zakończeniu zakupu otrzymasz szczegółową instrukcję obsługi zawierającą wszystkie kluczowe punkty i środki ostrożności dotyczące obsługi maszyny. Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine ausführliche Bedienungsanleitung mit allen wichtigen Punkten und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb der Maschine. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren Im Falle von östrogenen Effekten sollte die Dosis verringert werden. DE-PL_6132314">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Szczepić wyłącznie zdrowe króliki. DE-PL_31650">Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pompy do implantacjiDodatkowe instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania patrz punkt 6. 6. Für weitere Hinweise zur Zubereitung und besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung siehe Abschnitt 6. Zalecane metody i środki ostrożności dotyczące:U pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasmen und pfeifende/rasselnde Atemgeräusche (Giemen) wurden ebenfalls bei Patienten, die mit Ventavis inhalativ behandelt wurden, berichtet (siehe Abschnitt 4. 4 „ Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung"). DE-PL_1586062">Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w punktach 5. 1 (Właściwości farmakologiczne) i 4. 4 (Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5. 1. (Pharmakologische Eigenschaften) und 4. 4 (Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung). DE-PL_1647162">Inne środki ostrożności dotyczące podpasek higienicznych? [Jul 24, 2018]

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Sugestie

Wyniki: 111. Pasujących: 111. Czas odpowiedzi: 85 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Środki ostrożności dotyczące instalacji i obsługi

1

C250

1-3

Środki ostrożności dotyczące instalacji
i obsługi

1. 1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi
i konserwacji kopiarki. Aby uzyskać optymalną jakość eksploatacji
urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się
i zastosować do zawartych tu wskazówek.

Przeczytaj poniższy tekst przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
Zawiera on ważne informacje dotyczące kwestii bezpiecznego korzystania
z urządzenia i zapobiegania problemom związanym z eksploatacją
urządzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.

Upewnij się czy przestrzegasz wszystkich środków bezpieczeństwa
zawartych w każdej z części niniejszej instrukcji.

KM_Ver. 01E_C

2

Uwaga

Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć
zakupionego przez Państwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Poniższe oznaczenia są wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub
w niniejszej instrukcji w celu sklasyfikowania poziomu ostrzeżeń
dotyczących bezpieczeństwa.

7 OSTROŻNIE

Zignorowanie takich ostrzeżeń grozi poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.
%

Nie ignoruj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

7 UWAGA

Zignorowanie takich ostrzeżeń grozi obrażeniami ciała lub
zniszczeniem mienia.
%

Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Electrolux Asf45090