Instrukcja montażu i lista części Bosch Pr20e

Instrukcja montażu i lista części Bosch PR20E jest ważnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą zainstalować lub naprawić urządzenie. Instrukcja zawiera dokładne informacje o montażu, konfiguracji i konserwacji, a także listę wszystkich części i akcesoriów wymaganych do instalacji. Instrukcja jest łatwa w obsłudze i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania i konserwacji urządzenia, a lista części może pomóc w zapobieganiu nieprawidłowemu montażowi i uszkodzeniu urządzenia. Instrukcja montażu i lista części Bosch PR20E może pomóc w instalacji i konserwacji urządzenia, aby uzyskać najlepszą jakość i długą żywotność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i lista części Bosch Pr20e

Instrukcje montażu

Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora

  • 01

< Instrukcje montażuInstrukcje montażu >Instrukcja mont. 01 29 7 651 612 Instrukcja mont. sakwy pod siedzenie01 29 7 652 339 Instrukcja mont. osłony chłodnicy01 29 7 653 781 R850/R1200C Instrukcja mont. szyby Speedster01 29 7 654 752 Instrukcja mont. reling01 29 7 655 607 R850C/R1200C Instrukcja mont. 01 29 7 658 486 Instrukcja mont. chrom01 29 7 658 857 Instrukcja mont. mocowania bagażu01 29 7 661 264 Instrukcja mont. kołpaków na koła01 29 7 661 729 Instrukcja mont. uchwytów na torby01 29 7 662 085 R1200C INDEPEND Instrukcja mont. dużej01 29 7 668 378 Instrukcja mont. klaksonu chrom01 29 7 671 514 Instrukcja mont. uchwytu na puszki01 29 7 671 857 R1200CL Instrukcja mont. plandeki ochronnej01 29 7 673 987 Instrukcja mont. pokrywy korka oleju01 29 7 674 581 Instrukcja mont. systemu komunikacji01 29 7 674 805 Instrukcja mont. przedniej szyby01 29 7 682 339 EBA Zasilanie elektr. nawigatora II01 29 7 685 957 Instrukcja mont. siedzenia komfort01 29 9 797 475 Instrukcja mont. 01 29 9 797 523 Instr. na mapy01 29 9 797 701 Instrukcja mont. gniazda wtykowego01 29 9 799 427
NrNazwa i numer częściDodatkowe inf.Cena
za sztukęTermin
realizacji
Zamów
01Instr.
01 29 0 391 970
niedostępna

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Witam!W instrukcji na str. 10, rozdział 4ty napisano:"4 Odprowadzenie spalin4. 1 Dopuszczony osprzęt spalinowyOsprzęt spalinowy jest objęty certyfikatem CE urządzenia. Z tegopowodu należy stosować wyłącznie wymieniony oryginalny osprzętspalinowy.• osprzęt spalinowy; rura koncentryczna Ø 60/100 mm• osprzęt spalinowy; rura koncentryczna Ø 80/125 mm• rura pojedyncza Ø 80 mmOznaczenia i numery katalogowe elementów....... "Są tam informacje o sposobach odprowadzania spalin, minimalne przekroje komina, maksymalne długości komina.

Gazowy kocioł kondensacyjny

Condens 2200 W
GC2200W 24 C 23

2
3

1
0

6720886267 (2018/10) PL

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora

bar

4

Spis treści

Spis treści
1

1. 1
1. 2
2

Objaśnienie symboli............................. 4
Ogólne zalecenia bezpieczeństwa.................. 4

Zakres dostawy...........................
Deklaracja zgodności.......................
Dane identyfikacyjne produktu...............
Przegląd typów............................
Wymiary i odległości minimalne..............
Przegląd produktu.........................
Dane produktu dotyczące zużycia energii.......

..... 6
..... 7
..... 8
..... 9

Przepisy dot. instalacji gazowych....................... 9

Odprowadzenie spalin................................ 10
4. 1
4. 2
4. 2. 3
4. 4
4. 5
4. 6
4. 7
4. 3. 2

Dopuszczony osprzęt spalinowy..............
Warunki montażu..........................
Podstawowe wskazówki.....................
Rozmieszczenie otworów kontrolnych.........
Odprowadzenie spalin w szachcie............
Pionowe odprowadzenie spalin...............
Poziome odprowadzenie spalin...............
Przyłącze z rurami oddzielnymi...............
Instalacja powietrzno-spalinowa na fasadzie....
Długości rur spalinowych....................
Dopuszczalne długości rur spalinowych........
Określenie długości rur spalinowych przy
wykorzystaniu pojedynczym.................
4. 3 Określenie długości rur spalinowych przy
wykorzystaniu wielokrotnym.................

.... 17

Warunki..................................
Woda podgrzana solarnie...................
Woda do napełniania i uzupełniania...........
Kontrola wielkości naczynia wzbiorczego.......
Przygotowanie do montażu urządzenia........
Montaż urządzenia.........................
Napełnianie instalacji i przeprowadzanie próby
szczelności............................... 19
.... 20
.... 21
.... 22

Wskazówki ogólne............................. 23
Podłączenie urządzenia......................... 23
Podłączenie zewnętrznego osprzętu
dodatkowego................................. 23

Uruchomienie....................................... 25
7. 1
7. 2
7. 3
7. 4
7. 5
7. 5. 2

2

.... 14

Podłączenie elektryczne.............................. 23
6. 1
6. 2
6. 3

7

.... 10
.... 11
.... 12
.... 13
.... 13

Instalacja........................................... 19
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6
5. 7

6

8

Przegląd panelu obsługi.....................
Wskazania na wyświetlaczu..................
Włączanie urządzenia......................
Ustawianie temperatury zasilania.............
Ustawienie przygotowania c. w. u..............
Ustawienie temperatury c. u................
Ustawienie trybu komfortowego lub trybu eco... 25
.... 26
.... 26

9

Regulacja instalacji ogrzewczej................... 26
Po uruchomieniu.............................. 26
Ustawianie trybu letniego....................... 26

Wyłączenie z eksploatacji............................. 27
8. 1
8. 2
8. 3

Informacje o produkcie................................ 6
2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
2. 5
2. 7

5

7. 6
7. 7
7. 8

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa...................................... 4

Wyłączenie/tryb czuwania...................... 27
Ustawienie ochrony przed zamarzaniem........... 27
Zabezpieczenie przed zablokowaniem............. 27

Pompa c. o........................................... 28
9. 1

Zmiana charakterystyki pompy c. o................ 28

10 Ustawienia w trybie serwisowym...................... 28
10. 1
10. 2
10. 3
10. 4
10. 5
10. 6

Obsługa menu serwisowego.................
Przegląd funkcji serwisowych................
Menu 1..................................
Menu 2..................................
Menu 3..................................
Menu 4..................................
Menu 5..................................
Menu 0.................................. 28
.... 29
.... 30
.... 31
.... 33
.... 33

11 Sprawdzenie ustawienia gazu......................... 34
11. 1
11. 2
11. 3

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu................. 34
Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza,
w razie potrzeby wyregulować................... 34
Kontrola ciśnienia gazu na przyłączu.............. 36

12 Pomiar parametrów spalin............................ 37
12. 1
12. 2
12. 3

Tryb kominiarza............................... 37
Kontrola szczelności drogi spalinowej............. 37
Pomiar CO2 w spalinach........................ 37

13 Ochrona środowiska i utylizacja....................... 37
14 Przeglądy i konserwacja.............................. 38
14. 1
14. 2
14. 3
14. 4
14. 5
14. 6
14. 7
14. 8
14. 9
14. 10
14. 11
14. 12
14. 13
14. 14
14. 15
14. 16
14. 17

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące przeglądu
i konserwacji..............................
Wywołanie ostatniej zapisanej usterki.........
Kontrola bloku cieplnego....................
Kontrola elektrod i czyszczenie bloku cieplnego.
Oczyszczenie syfonu kondensatu.............
Sprawdzenie sitka w rurze wody zimnej........
Sprawdzenie płytowego wymiennika ciepła....
Sprawdzanie naczynia wzbiorczego...........
Ustawianie ciśnienia roboczego w instalacji
ogrzewczej...............................
Demontaż armatury gazowej.................
Demontaż pompy c. o.......................
Demontaż odpowietrznika automatycznego....
Demontaż napędu zaworu 3-drogowego.......
Demontaż bloku cieplnego..................
Wymiana elektroniki urządzenia..............
Ponowne zakładanie obudowy bocznej........
Lista kontrolna do przeglądu i konserwacji..... 38
.... 39
.... 42
.... 44
.... 45
.... 46
.... 47
.... 48

15 Wskazania na wyświetlaczu........................... 49

Condens 2200 W - 6720886267 (2018/10)

16 Usterki............................................. 49
16. 1
16. 2
16. 3

Informacje ogólne.............................. 49
Tabela wskazań roboczych i wskazań usterek........ 50
Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.... 55

17 Załącznik........................................... 56
17. 1
17. 2
17. 3
17. 4
17. 5
17. 6
17. 7
17. 7. 1

Protokół uruchomienia kotła.................
Okablowanie elektryczne....................
Dane techniczne...........................
Skład kondensatu..........................
Wartości czujnika..........................
Krzywa grzewcza..........................
Wartości nastaw dla mocy cieplnej............
Wartości nastawcze gazu....................

Condens 2200 W - 6720886267 (2018/10)

.... 56
.... 58
.... 59
.... 60
.... 61
.... 61

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. 1

Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze
We wskazówkach ostrzegawczych zastosowano hasła ostrzegawcze
oznaczające rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań
zmierzających do uniknięcia niebezpieczeństwa.
Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w
niniejszym dokumencie:
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza poważne ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała zagrażających życiu.

OSTRZEŻENIE:
OSTRZEŻENIE oznacza możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała, a
nawet zagrożenie życia.

OSTROŻNOŚĆ:
OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała w stopniu
lekkim lub średnim.
WSKAZÓWKA:
WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.
Ważne informacje

Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami
dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.
Inne symbole
Symbol
?
?
o
-
Tab. 1

Znaczenie
Czynność
Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu
Pozycja/wpis na liście
Pozycja/wpis na liście (2. poziom)

1. 2

Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

H Wskazówki dla grupy docelowej
Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do
monterów instalacji gazowych i wodnych oraz
urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Należy
przestrzegać wskazówek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazówek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
śmiercią włącznie.
? Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać
instrukcje montażu (źródła ciepła, regulatora
ogrzewania itp. ).
? Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi.
? Należy przestrzegać krajowych i miejscowych
przepisów oraz zasad i dyrektyw technicznych.
? Wykonane prace należy udokumentować.
H Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produktu wolno używać tylko do podgrzewania wody
grzewczej i przygotowania c. u. w zamkniętych
wodnych systemach grzewczych.
Jakiekolwiek inne użytkowanie uważane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstałe
w wyniku takiego stosowania są wyłączone
z odpowiedzialności producenta.
H Postępowanie w razie stwierdzenia zapachu
gazu
W przypadku ulatniania się gazu występuje
niebezpieczeństwo wybuchu. W razie stwierdzenia
zapachu gazu przestrzegać poniższych zasad
postępowania.
? Nie dopuszczać do powstawania płomieni i iskier:
- Nie palić, nie używać zapalniczek ani zapałek.
- Nie obsługiwać wyłączników elektrycznych, nie
wyciągać wtyczek.
- Nie używać telefonu ani dzwonka.
? Zamknąć dopływ gazu na głównym zaworze
odcinającym lub na liczniku gazu.
? Otworzyć okna i drzwi.
? Ostrzec wszystkich mieszkańców i opuścić
budynek.
? Zapobiec wchodzeniu do budynku osób trzecich.
? Wezwać straż pożarną, policję i pogotowie gazowe,
korzystając z telefonu znajdującego się poza
budynkiem.

H Zagrożenie życia wskutek zaczadzenia
spalinami
W przypadku ulatniania się spalin występuje
zagrożenie życia.
? Zadbać, aby nie uszkodzić rur spalinowych
i uszczelek.
H Zagrożenie życia spowodowane przez zatrucie
ulatniającymi się spalinami przy
niewystarczającym spalaniu
zagrożenie życia. W razie uszkodzenia lub
nieszczelności przewodów spalinowych albo
stwierdzenia zapachu spalin przestrzegać poniższych
zasad postępowania.
? Zamknąć dopływ paliwa.
? W razie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkańców
i opuścić budynek.
? Zapobiec wchodzeniu do budynku przez osoby
trzecie.
? Niezwłocznie usunąć uszkodzenia przewodu
spalinowego.
? Zapewnić doprowadzanie powietrza do spalania.
? Nie zamykać lub nie pomniejszać otworów
nawiewnych i wywiewnych w drzwiach, oknach i
ścianach.
? Zapewnić wystarczające doprowadzanie powietrza
do spalania także dla urządzeń zamontowanych
później, np. wentylatorów powietrza wywiewanego,
jak również wentylatorów kuchennych, urządzeń
klimatyzacyjnych z wyprowadzeniem powietrza
wyrzutowego na zewnątrz.
? Przy niewystarczającym doprowadzaniu powietrza
do spalania nie uruchamiać produktu.

H Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej mogą być
wykonywane wyłącznie przez instalatorów
posiadających odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej:
? Wyłączyć wszystkie fazy napięcia sieciowego
i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
? Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od
napięcia.
? Stosować się również do schematów połączeń
innych części instalacji.
H Odbiór przez użytkownika
W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi
informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji
instalacji ogrzewczej.
? Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając
w szczególności znaczenie wszelkich środków
bezpieczeństwa.
? Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane
z przebudową lub naprawami mogą być
wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną
posiadającą odpowiednie uprawnienia.
? Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania
przeglądów i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej
uciążliwości dla środowiska.
? Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu
i konserwacji do przechowywania.

H Montaż, uruchomienie i konserwacja
Montaż, uruchomienie i konserwację może
wykonywać tylko uprawniona firma instalacyjna.
? Po wykonaniu prac na elementach instalacji
gazowej sprawdzić szczelność gazową.
? W przypadku trybu zależnego od powietrza
w pomieszczeniu: zapewnić, aby w pomieszczeniu
zainstalowania spełnione były wymagania
dotyczące wentylacji.
? Montować tylko oryginalne części zamienne.

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

2. 1

Zakres dostawy

3
0010022716-001

Rys. 1
[1]
[2]
[3]
[4]

2. 2

Zakres dostawy
Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Materiał mocujący
Komplet dokumentów produktu
Szyna do zawieszenia

Deklaracja zgodności

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania
europejskie i krajowe.
Oznakowanie CE wskazuje na zgodność produktu z wszelkimi
obowiązującymi przepisami prawnymi UE, przewidującymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest w internecie:
www. junkers. pl.

2. 3

Dane identyfikacyjne produktu

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera informacje o mocy kotła, dane
dopuszczeniowe oraz numer seryjny produktu. Położenie tabliczki
znamionowej pokazane jest na przeglądzie produktu.
Dodatkowa tabliczka znamionowa
Dodatkowa tabliczka znamionowa zawiera nazwę produktu oraz jego
najważniejsze dane. Znajduje się w miejscu łatwo dostępnym
z zewnątrz. 4

Przegląd typów

GC2200W.. Urządzenia C to gazowe kotły kondensacyjne ze
zintegrowaną pompą układu grzewczego, zaworem 3-drogowym
i płytowym wymiennikiem ciepła dla ogrzewania i przygotowania c.
w systemie przepływowym.
Typ
GC2200W 24 C 23
Tab. 2

Kraj
Polska

Nr katalogowy
7 736 901 493

2. 5

Wymiary i odległości minimalne

K

5, 2%

? 125
? 80

A

B

>= 100

S
125

724

632

307

G 3/4

30

G1/2 G 3/4 G1/2 G 3/4

65 67 67 65

60
400

300

0010014957-001

Rys. 2

Wymiary i odległości minimalne (mm)

[2]

Osprzęt spalinowy
Odległość od górnej krawędzi urządzenia do osi środkowej
poziomej rury spalinowej
Odległość od górnej krawędzi urządzenia do sufitu
Średnica otworu
Grubość ściany

B
K
S

Grubość ściany S K [mm] dla? osprzętu spalinowego [mm]
? 60/100
? 80
? 80/125
15 - 24 cm
130
110
155
24 - 33 cm
135
115
160
33 - 42 cm
140
120
165
42-50 cm
145
170
Tab. 3

Wymiar otworu K w zależności od średnicy osprzętu
spalinowego i grubości ściany S

Osprzęt spalinowy do poziomej rury spalinowej1)
? 80/80 mm
Przyłącze z rurami oddzielnymi? 80/
80 mm, kolano 90°? 80 mm
? 80 mm
Adapter przyłączeniowy? 80/125 mm,
kolano 90°? 80 mm

A [mm]
208

Osprzęt spalinowy do poziomej rury spalinowej1)
? 80 mm
Adapter przyłączeniowy? 80/125 mm
z doprowadzeniem powietrza do spalania,
kolano 90°? 80 mm
? 60/100 mm
Kolanko przyłączeniowe? 60/100 mm
? 80/125 mm
Kolanko przyłączeniowe? 80/125 mm

205

82
114

1) patrz aktualna oferta w cenniku Junkers-Bosch

Tab. 4

Odległość A w zależności od osprzętu spalinowego

Osprzęt spalinowy do pionowej rury spalinowej1)
? 80/125 mm
Adapter przyłączeniowy? 80/125 mm
? 60/100 mm
Adapter przyłączeniowy? 60/100 mm
? 80/80 mm
Przyłącze z rurami oddzielnymi? 80/80 mm

150

? 80 mm
Adapter przyłączeniowy? 80 mm
z doprowadzeniem powietrza do spalania

B [mm]
>= 250
>= 310

Tab. 5
Odległość B w zależności od osprzętu spalinowego
7

2. 6

Przegląd produktu

20
19

21
22

18

23

17

24

16
15

25

14

26
27

13
12
11
10
9
8
28
29
30
31
32
33

34
35
36

5
37
4
38
39
40
41

0010021566-001

Rys. 3

Przepisy dot. instalacji gazowych

Legenda do rys. 3:
[1] Czujnik temperatury ciepłej wody
[2] Czujnik ciśnienia
[3] Przepływomierz (turbina)
[4] Syfon
[5] Tabliczka znamionowa
[6] Blokada syfonu
[7] Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu
[8] Sterownik armatury gazowej
[9] Ogranicznik temperatury spalin
[10] Śruba nastawcza armatury gazowej
[11] Czujnik temperatury zasilania
[12] Zawór do napełniania azotem
[13] Naczynie wzbiorcze
[14] Wentylator
[15] Zespół mieszający z zabezpieczeniem przed cofaniem spalin
(membraną)
[16] Zasilanie instalacji grzewczej
[17] Czujnik temperatury zasilania na bloku cieplnym
[18] Pałąk
[19] Zasysanie powietrza do spalania
[20] Otwór kontrolny
[21] Rura spalinowa
[22] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[23] Zestaw elektrod
[24] Transformator zapłonowy
[25] Króciec pomiarowy ciśnienia sterującego
[26] Komora mieszania gazu z powietrzem
[27] Blok cieplny
[28] Armatura gazowa
[29] Wanna kondensatu
[30] Pokrywa otworu rewizyjnego
[31] Napęd zaworu 3-drogowego
[32] Zawór 3-drogowy
[33] Odpowietrznik automatyczny
[34] Zawór bezpieczeństwa (instalacja ogrzewcza)
[35] Pompa c. o.
[36] Przełącznik prędkości obrotowej pompy i wskaźnik LED pompy
[37] Płytowy wymiennik ciepła
[38] Bezpiecznik (zastępczy)
[39] Manometr
[40] Urządzenie sterujące
[41] Miejsce na wtyczkę kodującą (KIM)

Przepisy dot. instalacji gazowych

Podczas montażu i użytkowania produktu należy przestrzegać wszelkich
obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych, przepisów
technicznych oraz dyrektyw.
Dokument 6720807972 zawiera informacje dotyczące obowiązujących
przepisów. W celu zapoznania się z informacjami możliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje się na odwrocie niniejszej instrukcji.

Dane produktu dotyczące zużycia energii

Dane dotyczące zużycia energii zawarte są w instrukcji obsługi dla
użytkownika.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin

4. 1

Dopuszczony osprzęt spalinowy

Osprzęt spalinowy jest objęty certyfikatem CE urządzenia. Z tego
powodu należy stosować wyłącznie wymieniony oryginalny osprzęt
spalinowy.
o osprzęt spalinowy; rura koncentryczna? 60/100 mm
o osprzęt spalinowy; rura koncentryczna? 80/125 mm
o rura pojedyncza? 80 mm
Oznaczenia i numery katalogowe elementów oryginalnego osprzętu
spalinowego znajdują się w cenniku.

4. 2

Warunki montażu

4. 1 Podstawowe wskazówki
? Stosować się do instrukcji montażu osprzętu spalinowego.
? Należy uwzględnić wymiary zasobników podczas montażu osprzętu
spalinowego.
? Natłuścić uszczelki muf osprzętu spalinowego za pomocą smaru
stałego niezawierającego rozpuszczalników.
? Wsunąć osprzęt w mufy aż do oporu.
? Poziome odcinki układać ze wzniosem 3° (= 5, 2%, 5, 2 cm na metr)
w kierunku przepływu spalin.
? W pomieszczeniach wilgotnych: zaizolować termicznie przewód
powietrza do spalania.
? Otwory kontrolne zamontować tak, aby były one łatwo dostępne. 2 Rozmieszczenie otworów kontrolnych
o W przypadku odprowadzeń spalin o długości do 4 m,
certyfikowanych wraz z urządzeniem, wystarczy jeden otwór
kontrolny.
o W poziomych odcinkach/złączkach należy zaplanować minimum
jeden otwór kontrolny. Maksymalny odstęp między otworami
kontrolnymi wynosi 4 m. Otwory kontrolne należy umieścić na
załamaniach o kącie większym niż 45°.
o Dla poziomych odcinków/złączek wystarczy łącznie jeden otwór
kontrolny, jeżeli
- poziomy odcinek przed otworem kontrolnym nie jest dłuższy niż
2mi
- otwór kontrolny na poziomym odcinku przewodu znajduje się
w odległości maks. 0, 3 m od pionowej części oraz
- na odcinku poziomym przed otworem kontrolnym nie znajdują się
więcej niż dwa kolana.
o Dolny otwór kontrolny odcinka pionowego przewodu spalinowego
można umieścić w następujący sposób:
- w części pionowej instalacji spalinowej bezpośrednio ponad
wprowadzeniem kształtki połączeniowej lub
- z boku w kształtce połączeniowej maks. 0, 3 m od przejścia
w pionowy odcinek instalacji spalinowej lub
- na stronie czołowej prostki połączeniowej, w odległości co
najmniej 1 m od przejścia w pionowy odcinek instalacji
spalinowej.
o Instalacje spalinowe, których nie można czyścić poprzez wylot,
muszą posiadać jeszcze jeden górny otwór kontrolny w odległości do
5 m poniżej wylotu. Pionowe części przewodów spalinowych, które
są prowadzone ukośnie z większym kątem niż 30° między osią rury
a pionem, wymagają otworu kontrolnego w odległości najwyżej
0, 3 m od punktów załamań.
o Przy odcinkach pionowych można zrezygnować z górnego otworu
kontrolnego, jeżeli:
- pionowy odcinek instalacji spalinowej będzie prowadzony maks.
jednokrotnie skośnie pod kątem do 30° i
- dolny otwór kontrolny nie będzie oddalony od wylotu na odległość
większą niż 15 m.
10

4. 3

Odprowadzenie spalin w szachcie

Wymagania
o Do przewodu spalinowego w szachcie można podłączyć tylko jedno
urządzenie.
o Jeżeli przewód spalinowy wbudowywany jest w istniejący szacht, to
ewentualne otwory przyłączeniowe muszą być zamknięte szczelnie
z zastosowaniem odpowiedniego materiału.
o Szacht musi być wykonany z materiałów niepalnych, o trwałym
kształcie (wytrzymałość termiczna) i mieć klasę odporności
ogniowej minimum 90 minut. W przypadku budynków o małej
wysokości wystarczająca jest odporność ogniowa 30 minut.
Właściwości konstrukcyjne szachtu
o Przewód spalinowy do szachtu jako rura pojedyncza (B23,? rys. 7):
- Pomieszczenie zainstalowania musi posiadać otwór wentylacji
nawiewnej o powierzchni czynnej 150 cm2 lub dwa otwory, każdy
po 75 cm2 powierzchni czynnej na zewnątrz.
- Przewód spalinowy musi być wentylowany w obrębie szachtu na
całej wysokości.
- W pomieszczeniu zainstalowania paleniska musi znajdować się
otwór wlotowy powietrza do wentylowania szachtu
(o powierzchni co najmniej 75 cm2), z odsłoniętą kratką
wentylacyjną.
o Przewód spalinowy do szachtu jako rura koncentryczna (B33,?
rys. 8):
- W pomieszczeniu nie jest wymagany otwór prowadzący na
zewnątrz, jeżeli zapewniono dopływ powietrza do spalania 4 m3
kubatury na każdy kW znamionowej mocy cieplnej. W innym
przypadku pomieszczenie zainstalowania kotła musi posiadać
otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni czynnej 150 cm2 lub 2
otwory, każdy po 75 cm2 powierzchni czynnej, prowadzące na
zewnątrz budynku.
otwór wlotowy powietrza do wentylowania szachtu (o
powierzchni co najmniej 75 cm2), z odsłoniętą kratką
o Doprowadzenie powietrza do spalania rurą koncentryczną w
szachcie (C33,? rys. 9):
- Doprowadzenie powietrza do spalania następuje poprzez
szczelinę pierścieniową rury koncentrycznej w szachcie.
- Otwór na zewnątrz nie jest wymagany.
- Nie wolno wykonywać otworu wentylującego szacht. Kratka
wentylacyjna nie jest wymagana.
o Doprowadzenie powietrza do spalania przez oddzielną rurę (C53,
? rys. 10):
- Powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnątrz przez
oddzielną rurę.
wentylacyjną.

o Doprowadzenie powietrza do spalania szachtem w przeciwprądzie
(C93,? rys. 11):
- Doprowadzenie powietrza do spalania szachtem następuje
strumieniem omywającym przewód spalinowy w przeciwprądzie.
wentylacyjna nie jest wymagana. 4

Wymiary szachtu

Wystarczy odległość 0, 4 m między ujściem instalacji spalinowej
a połacią dachu, ponieważ znamionowa moc cieplna wymienionych
urządzeń wynosi mniej niż 50 kW.

? Sprawdzić, czy zachowano dopuszczalne wymiary szachtu.

Pionowe odprowadzenie spalin

Rozbudowa za pomocą osprzętu spalinowego
Osprzęt spalinowy,, instalacji powietrzno-spalinowej pionowej" można
rozszerzyć o osprzęt spalinowy,, rurę koncentryczną",,, kolano
koncentryczne" lub,, otwór kontrolny".
Odprowadzenie spalin ponad dachem

Miejsce zainstalowania i prowadzenie przewodów powietrznospalinowych
a

D

0010002732-002

Rys. 4

Przekrój prostokątny i okrągły

Osprzęt
spalinowy
? 60 mm
? 80 mm
? 80/125 mm
Tab. 6

amin

amaks.

Dmin

Dmaks.

100 mm
120 mm
180 mm

220 mm
300 mm
300 mm

200 mm

380 mm

Dopuszczalne wymiary szachtu

Czyszczenie istniejących szachtów i kominów
o Jeżeli przewód spalinowy poprowadzony jest w wentylowanym
szachcie (? rys. 7, 8 i 10), to czyszczenie nie jest wymagane.
o Jeżeli powietrze do spalania doprowadzane jest przez szacht
w przeciwprądzie (? rys. 11), konieczne jest czyszczenie szachtu.
Dotychczasowe użytkowanie
Szacht wentylacyjny
Odprowadzenie spalin przy
opalaniu gazem
opalaniu olejem lub paliwem
stałym

Tab. 7

Wymagane czyszczenie
Czyszczenie mechaniczne
Czyszczenie mechaniczne

o Zainstalowanie urządzeń w pomieszczeniu, w którym nad sufitem
znajduje się jedynie konstrukcja dachowa:
- Jeżeli dla sufitu wymagana jest klasa odporności ogniowej, to
odprowadzanie spalin/doprowadzanie powietrza w strefie
między górną krawędzią sufitu a pokryciem dachu musi mieć
obudowę o tej samej klasie odporności ogniowej.
- Jeżeli dla sufitu nie wymagana jest klasa odporności ogniowej, to
między górną krawędzią sufitu a pokryciem dachu musi być
poprowadzone w szachcie z wyrobu niepalnego, o trwałym
kształcie, lub w metalowej rurze osłonowej (ochrona
mechaniczna).
o Jeśli odprowadzenie spalin/doprowadzenie powietrza łączy ze sobą
kondygnacje budynku, poza pomieszczeniami zainstalowania musi
być poprowadzone w szachcie. Szacht musi posiadać wytrzymałość
ogniową wynoszącą co najmniej 90 min, w budynkach mieszkalnych
o małej wysokości - 30 min.
Wymiary odstępów ponad dachem

W celu zachowania minimalnych odstępów ponad dachem zewnętrzna
rura przejścia dachowego może być przedłużona za pomocą osprzętu
dodatkowego,, przedłużenie rury płaszczowej" o odcinek do 500 mm.

X

Czyszczenie mechaniczne,
uszczelnienie (spoinowanie)
powierzchni, aby zapobiec
przechodzeniu oparów z
pozostałości w murze (np. siarki) do
powietrza do spalania

Wymagane czyszczenie

Aby uszczelnienie (spoinowanie) powierzchni nie było konieczne:
? Wybrać tryb zależny od powietrza w pomieszczeniu.
-lub? Zassać powietrze do spalania z zewnątrz przez rurę koncentryczną
w szachcie lub przez oddzielną rurę.

6 720 612 662-16. 1O

Rys. 5

X
Tab. 8

Odległości przy dachu płaskim
Materiały palne
>= 1500 mm

Materiały niepalne
>= 500 mm

Odległości przy dachu płaskim

11

4. 6 Przyłącze z rurami oddzielnymi
Przyłącze z rurami oddzielnymi jest możliwe z zastosowaniem osprzętu
spalinowego,, przyłącze z rurami oddzielnymi" w połączeniu
z,, trójnikiem".
Przewód powietrza do spalania wykonuje się rurą pojedynczą? 80 mm.
Rys. 10 na str. 14 przedstawia przykład montażu. 7 Instalacja powietrzno-spalinowa na fasadzie
Odprowadzanie spalin może w dowolnym miejscu między otworem
zasysania powietrza do spalania a mufą podwójną lub,, końcówką"
zostać rozbudowane za pomocą osprzętu spalinowego:,, rury
koncentrycznej" do fasady i,, kolana koncentrycznego" do fasady.

?

Rys. 16 na str. 16 przedstawia przykład montażu.
6 720 610 489-13. 3TT

Rys. 6
A
?

Odległości i nachylenie dachu przy dachu skośnym
>= 400 mm, w obszarach o dużych opadach śniegu
>= 500 mm
25° - 45°, w obszarach o dużych opadach śniegu <= 30°

Tab. 9

Odległości przy dachu skośnym

4. 5

Poziome odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin może zostać w dowolnym miejscu między kotłem
a przepustem ściennym rozszerzone za pomocą osprzętu spalinowego -
,, rury koncentrycznej",,, kolana koncentrycznego" lub,, otworu
kontrolnego".
Instalacja powietrzno-spalinowa C13 przez ścianę zewnętrzną
o Przestrzegać minimalnych odległości od ścian, drzwi, występów
murowych i usytuowanych obok siebie wylotów instalacji spalinowej.
o Ujścia rury koncentrycznej nie należy montować w szachcie poniżej
powierzchni gruntu.
Instalacja powietrzno-spalinowa C33 przez dach
o Przy pokryciu dachu wykonanym przez inwestora należy zachować
odległości minimalne.
Wystarczający jest odstęp 0, 4 m między wylotem instalacji
spalinowej a połacią dachu, ponieważ znamionowa moc cieplna
wymienionych urządzeń jest mniejsza niż 50 kW.
Lukarny spełniają wymagania dotyczące wymiarów minimalnych.
o Wylot instalacji musi wystawać co najmniej 1 m poza nadbudowy
dachowe, otwory do pomieszczeń i niezabezpieczone elementy
konstrukcyjne wykonane z materiałów palnych lub być od nich
oddalony o co najmniej 1, 5 m. Powyższe nie dotyczy odstępów od
pokryć dachowych.
o W przypadku poziomej instalacji powietrzno-spalinowej
prowadzącej przez dach z lukarną przepisy urzędowe nie nakładają
ograniczeń mocy w trybie grzania.

12

4. 3

Długości rur spalinowych

4. 1 Dopuszczalne długości rur spalinowych
Maksymalne dopuszczalne długości rur spalinowych znajdują się
w tab. 10.

Odprowadzenie spalin
zgodnie z CEN

Ilustracje Średnica
osprzętu spalinowego

Długość rur spalinowych L (względnie suma L1, L2 i L3) to łączna długość
układu odprowadzenia spalin.
Konieczne załamania układu odprowadzania spalin (np. kolano przy
urządzeniu i kolano podporowe w szachcie przy B23) są już
uwzględnione w długościach maksymalnych.
o każde dodatkowe kolano 90° odpowiada 2 m długości przewodu.
o każde kolano 45° albo 15° odpowiada 1 m długości przewodu.
Przekrój szachtu

Maksymalne długości przewodów
L
L2
L3
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

Szacht
B23P
B33

7
80 mm sztywny
Do szachtu: 80/125 mm

-

28 m
28 m

5m
5m

C33
C53

W szachcie: 80 mm sztywny
80/125 mm
50 m

3m

C93

Do szachtu: 80/125 mm

? 120×120 mm
? 130×130 mm
? >= 140×140 mm
? 140 mm
? >= 150 mm

20 m
26 m
3m
60/100 mm
80/80 mm

12 m
7m
W szachcie: 80 mm sztywny

Poziomo
C13

13

Pionowo
C33

14
Fasada
16

Wykorzystanie wielokrotne
C43, C83
18, 19

Dane dot. długości w przypadku wielokrotnego wykorzystania
szachtu znajdują się w rozdziale 4. 3

Tab. 10 Przegląd długości rur spalinowych w zależności od układu odprowadzania spalin

Określenie długości rur spalinowych przy wykorzystaniu pojedynczym

L1

L2

6 720 612 662-04. 6O

6 720 612 662-17. 6O

Odprowadzenie spalin rurą koncentryczną w szachcie typu C33

Rys. 9

Odprowadzenie spalin w szachcie typu B23P

Rys. 7

Rys. 8

Odprowadzenie spalin w szachcie typu B33

6 720 612 667-05. 7O

L3

0 010 004 704-001

Rys. 10 Odprowadzenie spalin w szachcie typu C53

L

5, 2%

0 010 005 942-001

6 720 612 662-09. 6O

Rys. 11 Odprowadzenie spalin w szachcie typu C93 (sztywne)

Rys. 13 Odprowadzenie spalin poziome typu C13

6 720 612 662-25. 3O

Rys. 12 Odprowadzenie spalin poziome typu C13

6 720 612 662-22. 2O

Rys. 14 Odprowadzenie spalin pionowe typu C33

Analiza warunków montażowych
? Określenie następujących parametrów na podstawie warunków
montażowych:
- rodzaj systemu
- Odprowadzenie spalin
- Gazowy kocioł kondensacyjny
- Długość rury poziomej
- Długość rury pionowej
- liczba dodatkowych kolan 90° na rurze spalinowej
- liczba kolan pod kątem 15°, 30° i 45° na rurze spalinowej

Określenie parametrów
? W zależności od prowadzenia rur spalinowych, odprowadzenia
spalin, gazowego kotła kondensacyjnego i przekroju rury spalinowej
można wyznaczyć następujące wartości (? tab. 10, str. 13):
- maksymalna długość rur L
- ew. maksymalna pozioma długość rur L2 i L3
Sprawdzenie długości poziomej rury spalinowej (oprócz pionowego
odprowadzenia spalin)
Pozioma długość rur spalinowych L2 musi być mniejsza niż maksymalna
pozioma długość rur spalinowych L2 podana w tab.
Obliczanie długości rur L

0010009973-001

Długość rur L oblicza się na podstawie sumy poziomych i pionowych
długości odprowadzenia spalin (L1, L2, L3) i równoważnych długości
kolan.
Wymagane kolana 90° są już uwzględnione w długościach
maksymalnych. Przy obliczaniu długości rur należy uwzględnić
dodatkowe kolana:
o każde kolano 45° albo 15° odpowiada 1 m długości przewodu.

Rys. 15 Odprowadzenie spalin pionowe typu C33

Łączna długość rur L musi być mniejsza od maksymalnej długości rur L,
podanej w tab.
Formularz do obliczania
Pozioma długość rury spalinowej L2
Długość
Długość maksymalna
rzeczywista [m]
(wg tab. 10) [m]

Czy warunek
spełniony?

Tab. 11 Sprawdzenie długości poziomej rury spalinowej

Długość pozioma rur doprowadzających powietrze do spalania L3
(tylko dla C53)
(wg tab. 10) [m]
spełniony?
Tab. 12 Kontrola długości poziomej rur doprowadzających powietrze do
spalania
Łączna długość rur L

Rys. 16 Odprowadzenie spalin typu C53 na fasadzie

6 720 612 662-12. 7O

Liczba

[m]

Długość rury poziomej
×
Długość rury pionowej
Kolana 90°
Kolana 45°
Łączna długość rur L
Maksymalna łączna długość rur L wg tab. 10
Czy warunek spełniony?

Suma [m]
=
=

Tab. 13 Obliczanie łącznej długości rur

Przykład: odprowadzenie spalin typu C93

[m]
Czy warunek spełniony?

? 200

45°

18
o. k.

Tab. 16 Obliczanie łącznej długości rur

45°
L1 = 10 m

4. 3

Określenie długości rur spalinowych przy wykorzystaniu
wielokrotnym

90°
90°

L2 = 2 m
Rys. 17 Warunki montażowe dla odprowadzenia spalin w szachcie typu
C93
[1]

Kolano 90° na kotle i kolano wsporcze w szachcie są już
uwzględnione w długościach maksymalnych

L1
>= 2, 5 m

6 720 612 662-13. 9O

Długość pionowej rury spalinowej
Długość poziomej rury spalinowej

Parametry wskazanych warunków montażowych (? rys. 17)
Odprowadzenie spalin zgodnie z CEN C93
Typ kotła
Średnica osprzętu spalinowego
Do szachtu: 80/125 mm
Przekrój szachtu
Dodatkowe kolana 90°1)
Określono na podstawie tabeli 10

W szachcie: 80 mm sztywny
? 200 mm
L1 = 10 m
2 ( × 2 m)
2 ( × 1 m)
L <= 28 m

0010002747-002

Rys. 18 Wykorzystanie wielokrotne z rurą koncentryczną dla typu C43

L2 <= 3 m
1) Kolano 90° na kotle i kolano podporowe w szachcie są już uwzględnione
w długościach maksymalnych. 14
Tab. 15 Sprawdzenie długości poziomej rury spalinowej

Liczba urządzeń

Rodzaj urządzeń

2 × HG1
1 × HG1

Maksymalna długość rury
spalinowej w szachcie L1
24 m
18 m

1 × HG2
2 × HG2
3 × HG1
2 × HG1

18 m
24 m

3 × HG2
4 × HG1
3 × HG1

15 m
15 m

12 m

10, 5 m

5 × HG1

Tab. 19 Długości pionowych rur spalinowych
0010003174-002

Rys. 19 Wykorzystanie wielokrotne z oddzielną rurą dla typu C83
Każde kolano 15°, 30 ° lub 45° w szachcie zmniejsza maksymalną
długość rury spalinowej w szachcie o 1, 5 m.

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek zaczadzenia!
Jeśli do instalacji spalinowej zostaną podłączone wielokrotnie
urządzenia nienadające się do wykorzystania wielokrotnego, może dojść
do ulatniania się spalin w okresach przestoju.
? Do wspólnego systemu spalinowego można podłączać tylko
urządzenia dopuszczone do wykorzystania wielokrotnego.

Wykorzystanie wielokrotne jest możliwe tylko w przypadku kotłów
o maksymalnej mocy do 30 kW dla trybu grzewczego i trybu c. (?
tab. 10).
Zmiany kierunku w poziomej
części rury spalinowej
1-2
0, 6 m1) - 3, 0 m
0, 6 m1)- 1, 4 m

1) L2 &amp; lt; 0, 6 m z zastosowaniem metalowego przyłącza spalin (osprzęt dodatkowy). 17 Długość poziomej rury spalinowej
Grupa
HG1
HG2

Kotły o maksymalnej wydajności do 16 kW
Kotły o maksymalnej wydajności między 16 a 28 kW

Tab. 18 Grupowanie urządzeń

Instalacja

Instalacja
OSTRZEŻENIE:

5. 2

Woda podgrzana solarnie
Śmiertelne niebezpieczeństwo wybuchu!
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu.

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą!

? Prace przy elementach instalacji gazowej może przeprowadzać
wyłącznie uprawniony instalator.
? Przed przystąpieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamknąć kurek gazowy.
? Zużyte uszczelki należy wymienić na nowe.
? Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej przeprowadzić
kontrolę szczelności.

Podczas pracy w trybie solarnym mogą powstawać temperatury c.
przekraczające 45 °C, co może spowodować oparzenia.
? Użyć mieszacza termostatycznego c. z zestawu solarnego
(osprzęt dodatkowy), aby ograniczyć temperaturę do 45 °C!
Uszkodzenie instalacji spowodowane przez zbyt wysokie
temperatury!

Ulatniające się spaliny mogą spowodować zatrucie.
? Po wykonaniu prac na elementach instalacji spalinowej
przeprowadzić kontrolę szczelności.

5. 1

Warunki

? Przed montażem należy uzyskać zezwolenia dostawcy gazu oraz
kominiarza.
? Otwarte instalacje ogrzewcze należy przebudować na instalacje
zamknięte.
? Aby uniknąć tworzenia się gazów, nie należy używać ocynkowanych
grzejników i rurociągów.
? Jeżeli nadzór budowlany będzie wymagać urządzenia do
neutralizacji: użyć urządzenia do neutralizacji Junkers (osprzęt
dodatkowy).
? W przypadku gazu płynnego: zamontować regulator ciśnienia
z zaworem bezpieczeństwa.
Grawitacyjne instalacje ogrzewcze
? Kocioł połączyć za pomocą sprzęgła hydraulicznego z odmulaczem
do istniejącej sieci rurowej.
Ogrzewania podłogowe
? Przestrzegać dopuszczalnych temperatur zasilania dla instalacji
ogrzewania podłogowego.
? W przypadku stosowania przewodów z tworzyw sztucznych używać
tylko przewodów z warstwą antydyfuzyjną lub wykonać separację
systemu przez wymiennik ciepła.
Temperatura powierzchni
Maksymalna temperatura powierzchni urządzenia nie przekracza 85 °C.
Nie są wymagane żadne szczególne środki bezpieczeństwa dla
materiałów łatwopalnych i mebli. Przestrzegać przepisów krajowych.

Zbyt wysokie temperatury solarnie podgrzewanej wody mogą uszkodzić
kocioł. z zestawu solarnego
(osprzęt dodatkowy), aby ograniczyć temperaturę do 45 °C!
? W przypadku wykorzystywania wody podgrzanej solarnie aktywować
opóźnienie włączania palnika (? funkcja serwisowa 3-C5,
rozdział 10. 2). 3

Jakość wody grzejnej
Jakość wody do napełniania i uzupełniania jest istotnym czynnikiem
podniesienia ekonomiczności, bezpieczeństwa działania, żywotności
i gotowości do pracy instalacji ogrzewczej.
Użycie nieodpowiedniej wody, środka przeciwko zamarzaniu lub
nieodpowiednich dodatków do wody grzejnej może prowadzić do
uszkodzenia wymiennika ciepła oraz zakłóceń w dostawie ciepła
bądź dostawie c. u.!
Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda może prowadzić do
tworzenia się mułu, korozji oraz powstawania kamienia kotłowego.
Użycie nieodpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu lub
dodatków do wody grzewczej (inhibitorów lub środków
antykorozyjnych) może spowodować uszkodzenie wymiennika ciepła
lub instalacji ogrzewczej.
?
?
?
?
?
?

?

?

Woda do napełniania i uzupełniania

Przed napełnieniem instalacji ogrzewczej należy ją przepłukać.
Instalację ogrzewczą napełniać wyłącznie wodą wodociągową.
Nie napełniać instalacji wodą ze studni ani wodą gruntową.
Uzdatnić wodę do napełnienia i uzupełniania zgodnie z poniższymi
wskazówkami.
Stosować wyłącznie dopuszczone środki ochrony przed
zamarzaniem.
Dodatki do wody grzejnej, np. środek antykorozyjny, można
stosować wyłącznie wówczas, jeśli zgodnie z zaświadczeniem
producenta nadaje się on do użycia w wymiennikach ciepła
z materiałów aluminiowych i przy innych materiałach, z których
wykonana jest instalacja ogrzewcza.
Środka ochrony przed zamarzaniem i dodatku do wody grzejnej
zawsze używać zgodnie z zaleceniami ich producenta, m. in.
dotyczącymi minimalnego stężenia środka.
Uwzględnić zalecenia producenta środka przeciw zamarzaniu i
dodatku do wody grzejnej dotyczące regularnych kontroli i działań
korekcyjnych.

Uzdatnianie wody
2, 60

Dodanie do wody grzejnej środków uszczelniających może prowadzić do
powstawania osadów w wymienniku ciepła. Dlatego nie zaleca się ich
stosowania.

2, 40
2, 20
2, 00
1, 80

y 1, 60
[m? ] 1, 40

5. 4

1, 00
0, 80

0, 60

Kontrola wielkości naczynia wzbiorczego

Poniższy wykres umożliwia przybliżone oszacowanie, czy wbudowane
naczynie wzbiorcze ma wystarczającą wielkość, czy też konieczne będzie
zastosowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego.

1, 20

Dla pokazanych krzywych charakterystycznych uwzględniono
następujące wartości:

0, 40
0, 20
0, 00
20

x [°dH]

6 720 643 306-05. 20 Wymagania dotyczące wody do napełniania i uzupełniania w
°dH do urządzeń o mocy &amp; lt; 50 kW
o 1% pojemności wody w naczyniu wzbiorczym bądź 20% pojemności
znamionowej naczynia wzbiorczego
o Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa wynosi 0, 5 bara
o Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego odpowiada statycznej
wysokości instalacji ponad urządzeniem grzewczym.
o Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bary

2, 40

T [°C]

2, 20

90

80

70

V

IV

60

III
II

50

0, 40

I

x [°fH]

35

40

45

0 010 008 145-001

Rys. 21 Wymagania dotyczące wody do napełniania i uzupełniania w °fH
do urządzeń o mocy &amp; lt; 50 kW
x
y

Całkowita twardość
Maksymalna ilość wody zużywana przez cały okres eksploatacji
kotła, w m?

A
Można stosować nieuzdatnioną wodę wodociągową.
Stosować całkowicie zdemineralizowaną wodę do napełnienia
i uzupełniania, o przewodności <= 10? S/cm.

Aby wystarczająco uzdatnić wodę, należy całkowicie zdemineralizować
wodę do napełniania i uzupełniania instalacji o przewodności
<= 10 mikrosiemensów/cm (<= 10? S/cm). Zamiast procesu uzdatniania
wody można także zastosować rozdzielenie systemu bezpośrednio za
źródłem ciepła, za pomocą wymiennika ciepła.

200

600

800

1000

VA [l]

1200

0010015911-001

Rys. 22 Charakterystyki naczynia wzbiorczego
I
II
IV
V
T
VA

Ciśnienie wstępne 0, 5 bara
Ciśnienie wstępne 0, 75 bara (ustawienie podstawowe)
Ciśnienie wstępne 1, 0 bar
Ciśnienie wstępne 1, 2 bara
Ciśnienie wstępne 1, 5 bara
Zakres roboczy naczynia wzbiorczego
Wymagane zastosowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego
Temperatura zasilania
Pojemność instalacji w litrach

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących uzdatniania wody
należy zwrócić się do producenta. Dane kontaktowe znajdują się na
tylnej okładce niniejszej instrukcji obsługi.

? W zakresie granicznym: ustalić dokładną wielkość naczynia zgodnie
z odpowiednimi przepisami krajowymi.
? Jeżeli punkt przecięcia znajduje się po prawej stronie krzywej:
zainstalować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

Środki przeciw zamarzaniu

5. 5

Dokument 6 720 841 872 zawiera listę dozwolonych środków przeciw
zamarzaniu. W celu zapoznania się z informacjami możliwe jest
Dla ułatwienia montażu przewodów rurowych zalecamy użycie
montażowej płyty przyłączeniowej. Więcej informacji na temat tego
osprzętu dodatkowego można znaleźć w katalogu ogólnym.

Dodatki do wody grzejnej
Stosowanie dodatków do wody grzewczej, np. środka antykorozyjnego,
konieczne jest tylko w wypadku regularnego wprowadzania tlenu do
instalacji, któremu nie można zapobiec w inny sposób.

Przygotowanie do montażu urządzenia

? Zdjąć opakowanie, zwracając przy tym uwagę na umieszczone na nim
wskazówki.
? Zamocować na ścianie szablon montażowy (zakres dostawy).
? Wykonać otwory.
? Zdjąć szablon montażowy.
? Szynę do zawieszenia kotła zamocować na ścianie za pomocą śrub
i kołków (zakres dostawy). 6

Montaż urządzenia

Zdjęcie przedniej obudowy

Instalacja przewodów rurowych

Przednia obudowa zabezpieczona jest przed niepowołanym
zdejmowaniem dwiema śrubami (bezpieczeństwo elektryczne).

Uszkodzenie urządzenia przez zanieczyszczoną wodę grzewczą!

? Obudowę zawsze zależy zabezpieczać tymi śrubami.

? Przed montażem urządzenia przepłukać sieć rurową.

1. Zdjąć śruby.
2. Zdjąć obudowę ruchem do góry.

? Określić średnicę nominalną doprowadzenia gazu.
? Wszystkie łączniki rurowe w systemie grzewczym muszą być
przystosowane do ciśnienia 3 bar, w obiegu ciepłej wody do ciśnienia
10 bar.
? Zamontować zawory serwisowe1) oraz zawór gazowy1).
? Do napełniania i opróżniania instalacji zamontować we własnym
zakresie (inwestor) w najniższym miejscu instalacji zawór
napełniająco-spustowy1).
? Zamontować odprowadzenie zaworu bezpieczeństwa z materiałów
odpornych na korozję.
? Węże zawsze montować ze spadkiem.

Zanieczyszczenia w rurociągach mogą uszkodzić kocioł.

Montaż węża na zaworze bezpieczeństwa instalacji ogrzewczej

2.

0010016230-001

Rys. 24 Montaż węża na zaworze bezpieczeństwa

1.

Podłączanie osprzętu spalinowego

0010021553-001

Rys. 23 Zdjęcie przedniej obudowy
Zawieszenie urządzenia
? Sprawdzić oznaczenie kraju przeznaczenia oraz zgodność rodzaju
gazu (? tabliczka znamionowa).
? Zdjąć zabezpieczenia transportowe.
? Ułożyć uszczelki na przyłącza rurowe.
? Zawiesić urządzenie.
? Sprawdzić ułożenie uszczelek na przyłączach rurowych.
? Dokręcić nakrętki złączkowe przyłączy rurowych.

Bardziej szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji montażu
osprzętu spalinowego.
? Sprawdzenie szczelności drogi spalinowej.

1) Osprzęt dodatkowy
21

szczelności

Uruchomienie bez wody doprowadzi do uszkodzenia kotła!
? Kocioł użytkować tylko napełniony wodą.

0010017248-001

Rys. 25 Przyłącza po stronie gazowej oraz wodnej (osprzęt dodatkowy)
[4]
[5]
[6]
[7]

Wąż kondensatu
Zawór na zasilaniu instalacji ogrzewczej1)
C.
Zawór gazowy1) (zamknięty)
Wąż zaworu bezpieczeństwa (obieg grzewczy)
Zawór wody zimnej1)
Zawór na powrocie z instalacji ogrzewczej1)

Napełnianie i odpowietrzanie obiegu c.
? Otworzyć zawór wody zimnej (? rys. 25), a następnie otworzyć
zawór wody ciepłej do momentu wypłynięcia wody.
? Sprawdzić miejsca połączeń pod kątem szczelności (ciśnienie
próbne: maks. 10 bar).
Napełnienie i odpowietrzenie obiegu grzewczego
? Ustawić wartość ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego
odpowiednio do statycznej wysokości instalacji ogrzewczej
(? str. 20).
? Otworzyć zawory grzejnikowe.
? Otworzyć zawór na zasilaniu instalacji ogrzewczej oraz zawór na
powrocie instalacji ogrzewczej (? rys. 25).
? Napełnić instalację ogrzewczą od 1 do 2 barów na zaworze
napełniająco-spustowym1) i ponownie zamknąć zawór napełniającospustowy.
? Odpowietrzyć grzejniki.
? Otworzyć odpowietrzniki automatyczne (pozostawić otwarte).
? Ponownie napełnić instalację ogrzewczą do ciśnienia 1-2 bar,
następnie zamknąć zawór napełniająco-spustowy. 2, 5 bara na manometrze).
Sprawdzenie szczelności przewodu gazowego
? Ochrona armatury gazowej przed uszkodzeniem w wyniku
nadmiernego ciśnienia: zamknąć kurek gazowy. 150 mbar).
? Obniżyć ciśnienie.

1) Osprzęt dodatkowy

Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne

6. 1

Wskazówki ogólne

Zamontowany fabrycznie kabel sieciowy można zastąpić następującymi
kablami:

Zagrożenie dla życia spowodowane przez prąd elektryczny!
Dotknięcie elementów elektrycznych znajdujących się pod napięciem
może spowodować porażenie prądem.
? Przed przystąpieniem do prac przy elementach elektrycznych należy
odłączyć wszystkie fazy zasilania (za pomocą bezpiecznika bądź
wyłącznika automatycznego) i zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem.

Obszar przyłączy
Wewnątrz stref ochronnych 1 i 2
Poza strefami ochronnymi 1 i 2

Odpowiedni kabel
NYM-I 3 × 1, 5 mm2
HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2
HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2

Tab. 20 Odpowiednie kable sieciowe

Podłączenie zewnętrznego osprzętu dodatkowego

? Otworzyć klapę instalacji elektronicznej.

? Przestrzegać środków bezpieczeństwa wg aktualnych przepisów
krajowych i międzynarodowych.
? W pomieszczeniach z wanną lub prysznicem: podłączyć urządzenie
do wyłącznika różnicowo-prądowego.
? Do przyłącza sieciowego urządzenia nie podłączać żadnych
dodatkowych odbiorników.

Podłączenie urządzenia
60 cm

225 cm

6. 2

0010022207-001

Rys. 27 Otwieranie klapy instalacji elektronicznej
? Otworzyć tylną pokrywę instalacji elektronicznej.

6 720 612 659-13. 26 Strefy ochronne
Strefa ochronna 1, bezpośrednio nad wanną
Strefa ochronna 2, w obrębie 60 cm wokół wanny/prysznica

W przypadku niewystarczającej długości kabla:
? Wymontować kabel sieciowy i zastąpić go odpowiednim kablem
(? tab.

0010022208-001

Rys. 28 Otwieranie pokrywy

Podłączenie poza strefami ochronnymi 1 i 2:
? Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka z zestykiem ochronnym.

? Aby zapewnić ochronę przed wodą bryzgową (IP): uchwyt
odciążający wyciąć odpowiednio do średnicy przewodu.

Podłączenie wewnątrz stref ochronnych 1 i 2:
? Wymontować kabel sieciowy i zastąpić go odpowiednim kablem
(? tab.
? Kabel sieciowy podłączyć w taki sposób, aby przewód ochronny był
dłuższy niż pozostałe przewody.
? Wykonać podłączenie elektryczne za pomocą odłącznika wszystkich
biegunów z min. 3 mm odstępem między zestykami (np.
bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowo-prądowe).
? W strefie ochronnej 1: wyprowadzić kabel do góry pod kątem
prostym. 29 Przepust kablowy

0010016309-001

? Poprowadzić kabel przez uchwyt odciążający.
? Podłączyć kabel do listwy zaciskowej dla zewnętrznego osprzętu
dodatkowego.
? Zabezpieczyć kabel na uchwycie odciążającym.

Symbol

Funkcja
Czujnik temperatury zewnętrznej lub
dwupozycyjny regulator temperatury

Zewnętrzny zestyk przełączający,
bezpotencjałowy (np. zabezpieczenie
temperaturowe dla ogrzewania
podłogowego, stan w chwili dostawy
zmostkowany)

I3

Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej modułu obsługowego podłącza się do urządzenia.
? Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej.
Dwupozycyjny regulator temperatury: przestrzegać przepisów właściwych dla danego kraju.
? Podłączyć dwupozycyjny regulator temperatury.
Jeżeli podłączanych jest kilka zewnętrznych urządzeń zabezpieczających, jak np. TB 1 i
pompa kondensatu, muszą one być połączone szeregowo.
Zabezpieczenie temperaturowe w instalacjach ogrzewczych tylko z ogrzewaniem
podłogowym i bezpośrednim podłączeniem hydraulicznym do kotła: w przypadku zadziałania
zabezpieczenia temperaturowego następuje przerwanie trybu grzania i przygotowania c.
? Zdjąć mostek.
? Podłączyć zabezpieczenie temperaturowe.
Pompa kondensatu: w przypadku nieprawidłowego odprowadzenia kondensatu następuje
przerwanie trybu grzania i przygotowania c.

BUS
N L

Zewnętrzne urządzenie obsługowe/
zewnętrzne moduły z 2-przewodową
magistralą BUS
Przyłącze sieciowe (kabel sieciowy)

230V
IN
Fuse
5AF

Bezpiecznik

?
?
?
?

Zdjąć mostek.
Podłączyć zestyk do wyłączania palnika.
Wykonać zewnętrzne podłączenie do sieci 230 V-AC.
Podłączyć przewód komunikacyjny.

Zamontowany fabrycznie kabel sieciowy można zastąpić następującymi kablami:
o W strefie ochronnej 1 oraz 2 (? rys. 26): NYM-I 3 × 1, 5 mm2
o Poza strefami ochronnymi: HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2 lub HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2
Bezpiecznik zapasowy znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy. 21 Listwa zaciskowa dla zewnętrznego osprzętu dodatkowego

Uruchomienie

Uruchomienie
7. 2

Uruchomienie bez wody doprowadzi do uszkodzenia kotła!

Wskazania na wyświetlaczu

7

? Kocioł użytkować tylko napełniony wodą.
Przed uruchomieniem
? Sprawdzić ciśnienie napełniania instalacji.
? Upewnić się, że wszystkie zawory serwisowe są otwarte.
? Sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne
z dostarczanym rodzajem gazu.
? Otworzyć zawór gazowy.

7. 1

Przegląd panelu obsługi

0010021736-002

Rys. 31 Wskazania na wyświetlaczu
[7]
[8]

0010016014-001

7. 3

Wskaźnik cyfrowy
Tryb grzania
Wskazanie usterki
Praca palnika
Tryb kominiarza
Tryb serwisowy
Tryb eco aktywny
Przygotowanie c.

Włączanie urządzenia

Rys. 30

? Włączyć urządzenie przyciskiem K.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę wody grzejnej na zasilaniu.

[8]
[9]

Przy pierwszym załączeniu kocioł zostaje jednorazowo odpowietrzony.
W tym celu pompa c. włącza się i wyłącza w regularnych odstępach
czasu (w odstępach ok. 4-minutowych).
Wyświetlacz wskazuje
na zmianę z temperaturą zasilania.

Wyświetlacz
Przycisk (
Przycisk *
Przycisk K (Standby)
Przycisk ok
Przycisk &quot;
Przycisk strzałki?
Manometr

? Otworzyć automatyczny odpowietrznik i po odpowietrzeniu
ponownie go zamknąć.

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się
na zmianę z temperaturą
zasilania, program napełniania syfonu działa. 4

Ustawianie temperatury zasilania

Maksymalną temperaturę zasilania można ustawić w granicach 30 °C
oraz 82 °C. Chwilowa temperatura zasilania jest wskazywana na
wyświetlaczu.
? Nacisnąć przycisk (.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona maksymalna temperatura
zasilania.
? Za pomocą przycisku strzałki? lub? ustawić żądaną maksymalną
temperaturę zasilania.
? Zapisać przyciskiem ok. Po 3 sekundach ustawienia zostaną
zapisane automatycznie.
Na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura zasilania.
Typowe maksymalne wartości temperatury zasilania znajdują się
w tabeli 22.

W trybie letnim następuje zablokowanie trybu grzania (na wyświetlaczu
widoczny jest symbol]).
W trybie grzania na wyświetlaczu miga symbol (. Jeśli aktywny jest
palnik, dodatkowo pojawia się symbol B.
Temperatura zasilania
]
ok. 75 °C
ok. 82 °C

Przykład zastosowania
Tryb letni
Ogrzewanie grzejnikowe
Ogrzewanie konwektorowe

7. 2 Ustawienie trybu komfortowego lub trybu eco
W trybie komfortowym kocioł jest stale utrzymywany na ustawionej
temperaturze (? funkcja serwisowa 3-CA). Z jednej strony zapewnia to
krótki czas oczekiwania przy pobieraniu c. u., a z drugiej strony włącza
urządzenie także wtedy, gdy brak jest poboru c.
W trybie eco podgrzanie wody do ustawionej temperatury następuje
dopiero wtedy, gdy pobierana jest c.

W celu zapewnienia maksymalnej oszczędności gazu i wody:
? Otworzyć na krótko zawór c. i z powrotem go zamknąć.
Woda zostanie jednorazowo podgrzana do ustawionej temperatury.
? Aby ustawić tryb eco: nacisnąć przycisk *, aż eco pojawi się na
wyświetlaczu.
? Aby wrócić do trybu komfortowego: nacisnąć przycisk *, aż eco
zgaśnie na wyświetlaczu. 6

Regulacja instalacji ogrzewczej

Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego regulatora
ogrzewania. Znajdują się w niej informacje dotyczące tego,
? jak ustawić temperaturę pomieszczenia,
? jak można ogrzewać ekonomicznie i oszczędzać energię. 22 Maksymalna temperatura zasilania

7. 7

7. 5

? Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (? str. 34).
? Wypełnić protokół uruchomienia (? strona 56).

Ustawienie przygotowania c. 1 Ustawienie temperatury c.
Temperatura c. :
o Prędkość pompy można ustawić od 35 °C do 60 °C dla 2 i 3.
o Prędkość pompy należy ustawić w granicach od 35 °C do 55 °C dla 1
(? rozdział 9. 1, str. 28)
? Nacisnąć przycisk *.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura c.
? Ustawić żądaną temperaturę c. za pomocą przycisku strzałki?
lub?. Po 3 sekundach ustawienia zostaną
W trybie przygotowania c. na wyświetlaczu miga symbol *. Jeśli
aktywny jest palnik, dodatkowo pojawia się symbol B.
Środki w przypadku wody zawierającej dużo kamienia
Aby zapobiec nadmiernemu wytrącaniu się kamienia i wynikających
z tego interwencji serwisu:

W przypadku wody zawierającej dużo kamienia o zakresie twardości
twardej (>= 15°dH/27°fH/2, 7 mmol/l)

Po uruchomieniu

Ustawianie trybu letniego

W trybie letnim pompa c. o., a tym samym ogrzewanie, są wyłączone.
Funkcja przygotowania c. oraz zasilanie elektryczne regulatora
ogrzewania i zegara sterującego są utrzymane.
Niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji ogrzewczej.
W trybie letnim ochrona przed zamarzaniem zapewniona jest tylko gdy
aktywna jest ochrona kotła przed zamarzaniem.
? W przypadku mrozu stosować odpowiednie środki (? rozdział 8.
Aby aktywować tryb letni:
? Nacisnąć przycisk (.
? Naciskać przycisk strzałki? tak często, aż na wyświetlaczu pojawi
się
. Po 3 sekundach ustawienia zostaną
Wyświetlacz pokazuje stale].
Dalsze wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora
ogrzewania.

? Ustawić temperaturę c. na wartość niższą niż 55 °C.

26

Wyłączenie z eksploatacji

Wyłączenie z eksploatacji

8. 1

Wyłączenie/tryb czuwania

Zabezpieczenie przed zablokowaniem

Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenie, które zapobiega
zablokowaniu pompy c. oraz zaworu 3-drogowego po dłuższej
przerwie w pracy.
W trybie czuwania zabezpieczenie to jest nadal aktywne.

Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy obiegu grzewczego oraz zaworu 3drogowego po dłuższej przerwie w eksploatacji.
W trybie czuwania zabezpieczenie przed zablokowaniem jest nadal
aktywne.

? Wyłączyć kocioł za pomocą przycisku K.
Wyświetlacz pokazuje tylko symbole] oraz [.
? Jeżeli kocioł jest wyłączany z użytkowania na dłuższy okres:
uwzględnić ochronę przed zamarzaniem (? rozdział 8.

Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, a po upływie
24 godzin pompa c. jest na krótko włączana.

8. 2

Ustawienie ochrony przed zamarzaniem

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!
Instalacja ogrzewcza po dłuższym czasie nieużywania może zamarznąć
(np. w przypadku zaniku napięcia sieciowego, wyłączenia napięcia
zasilającego, wadliwego zasilania paliwem, usterki kotła itp.
? Zapewnić ciągłą pracę instalacji ogrzewczej (szczególnie w razie
zagrożenia zamarznięciem).
Ochrona przed zamarzaniem instalacji ogrzewczej:
Ochrona przed zamarzaniem w instalacji ogrzewczej jest
zagwarantowana tylko wtedy, gdy pompa c. jest uruchomiona i woda
przepływa przez całą instalację ogrzewczą.
? Pozostawić ogrzewanie włączone.
? Ustawić maksymalną wartość temperatury zasilania na minimum
30 °C (? rozdział 7. 4).
-lub- Jeżeli urządzenie ma pozostać wyłączone:
? Zmieszać środki zapobiegające zamarzaniu z wodą grzewczą (?
str. 19) i opróżnić obieg ciepłej wody użytkowej.

ogrzewania.
Ochrona kotła przed zamarzaniem:
Funkcja ochrony kotła przed zamarzaniem załącza palnik oraz pompę
c. o., gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 5 °C. W ten sposób
urządzenie grzewcze jest chronione przed zamarzaniem.
? Aktywować funkcję serwisową 4-b5 lub ustawić urządzenie w trybie
czuwania (? rozdział 8. 1).
W funkcji serwisowej 4-b5 lub trybie czuwania dostępna jest tylko
ochrona kotła przed zamarzaniem.

Pompa c.

Pompa c.

Zmiana charakterystyki pompy c.

Prędkość obrotową pompy c. można zmienić na module regulacyjnym
pompy.
? Aby długofalowo zapobiegać tworzeniu się osadów w płytowym
wymienniku ciepła, należy ustawić charakterystykę pompy &amp; gt; 2.

H [m]
Ustawienia w trybie serwisowym

Menu serwisowe umożliwia ustawienie i sprawdzenie wielu funkcji kotła.
Obejmuje ono:
o Menu 1: wyświetlanie informacji
o Menu 2: ustawienia układu hydraulicznego
o Menu 3: ustawienia podstawowe
o Menu 4: ustawienia
o Menu 5: wartości graniczne
o Menu 6: kontrole działania
o Menu 0: tryb ręczny

III

10. 1

Obsługa menu serwisowego

Wywołanie menu

Opis znajduje się przed tabelami przeglądowymi poszczególnych menu.

Wybieranie i ustawianie funkcji serwisowych

Po 30 minutach bez naciśnięcia przycisku nastąpi automatyczne wyjście
z wybranej funkcji serwisowej.
800

.
V [l/h]

1400

0010016052-001

Rys. 32 Charakterystyki pompy c. (stała prędkość obrotowa)

Rys. 33 Charakterystyka pompy c. (ciśnienie proporcjonalne)

? Aby wybrać funkcję serwisową: nacisnąć przycisk strzałki? lub?.
Wyświetlona zostaje funkcja serwisowa.
? Aby potwierdzić wybór: nacisnąć przycisk ok.
Aktualne ustawienie miga.
? Aby zmienić ustawienia: nacisnąć przycisk strzałki? lub?.
? Aby zapisać: nacisnąć przycisk ok.
-lub? Aby nie zapisywać: nacisnąć przycisk &quot;.
Zostanie wyświetlona ustawiona wartość.
? Nacisnąć przycisk &quot;.
Zostanie wyświetlona funkcja serwisowa.
? Ponownie nacisnąć przycisk &quot;.
Zostanie wyświetlony nadrzędny poziom menu.
Urządzenie zacznie pracować w trybie normalnym.
Dokumentowanie ustawień
? Zmienione ustawienia wpisać do protokołu uruchomienia
(? rozdział, 17.

Legenda do rys. 32 i 32:
Charakterystyka dla ustawienia przełącznika I
Charakterystyka dla ustawienia przełącznika II
Charakterystyka dla ustawienia przełącznika III (ustawienie
podstawowe)
[3]

Charakterystyka dla położenia przełącznika 1
Charakterystyka dla ustawienia przełącznika 2
Charakterystyka dla ustawienia przełącznika 3

H
Ciśnienie dyspozycyjne
Strumień przepływu

28

Ustawienia w trybie serwisowym

10. 2

Przegląd funkcji serwisowych

10. 1 Menu 1
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L. 1.
? Wybrać i ustawić funkcję serwisową.
Funkcja serwisowa
1-A1 Aktualny tryb pracy
1-A2 Aktualna usterka
1-A3 Górna granica maksymalnej mocy cieplnej
1-A4 Górna granica maksymalnej mocy podgrzewania c.
1-A5 Temperatura na czujniku temperatury zasilania
1-A6 Zadana temperatura zasilania (wymagana przez regulator
ogrzewania)
1-b2 Urządzenia GC2200W.. C: aktualna przepustowość na turbinie
1-b3 Aktualna temperatura c.
1-b4 Urządzenia GC2200W.. C: aktualna temperatura wypływu c.
1-b5 Urządzenia GC2200W.. C: aktualna temperatura na zasobniku
1-b7 Temperatura zadana c. (żądana orzez regulator ogrzewania)
1-b8 Aktualna moc cieplna w% maksymalnej znamionowej mocy
cieplnej w trybie grzania
1-C1 Prąd jonizacji

Jednostka Pozostałe informacje
Kod stanu
Kodusterki
%
Maksymalna moc cieplna może zostać obniżona za pomocą
funkcji serwisowej 3-b1.
%
Maksymalną moc podgrzewania c. można obniżyć za
pomocą funkcji serwisowej 3-C1.
°C
l/min
°C
%
? A

1-C2 Aktualna wydajność pompy w% wydajności znamionowej pompy
1-C4 Aktualna temperatura zewnętrzna (przy podłączonym czujniku
temperatury zewnętrznej)
1-C5 Temperatura na solarnym zasobniku buforowym
1-C6 Ciśnienie robocze
1-d1 Temperatura kolektora

bar
°C

1-d2 Temperatura na solarnym zasobniku buforowym (u dołu)

1-d3 Pompa solarna

%

1-d4 Usterka jednostki solarnej

1-E1
1-E2
1-E3
1-E4
1-EA
1-Eb

Wersja oprogramowania panelu obsługi (wersja główna)
Wersja oprogramowania panelu obsługi (wersja dodatkowa)
Numer wtyczki kodującej
Wersja wtyczki kodującej
Wersja oprogramowania elektroniki urządzenia (wersja główna)
Wersja oprogramowania elektroniki urządzenia (wersja
dodatkowa)

Podczas przygotowania c. wartości te mogą być większe niż
100%.
o Przy pracującym palniku: >= 2? A = OK,
&amp; lt; 2? A = nieprawidłowy
o Przy wyłączonym palniku: &amp; lt; 2? A = OK,
>= 2? A = nieprawidłowy
Wskazywana jest tylko wtedy, gdy jest podłączony modul
solarny.
Kodusterki
Tekst wyświetlany - pięciocyfrowa liczba wtyków kodujących.
Tab. 23 Menu 1: wyświetlanie informacji

29

10. 2 Menu 2
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L.
? Naciskać przycisk strzałki? na tyle często, aż wyświetli się L.
2-A1 Sprzęgło hydrauliczne

Ustawienia podstawowe w poniższej tabeli przedstawiono
wytłuszczonym drukiem.

Ustawienia/zakres ustawień
Uwagi/ograniczenia
Ustawienie to definiuje, gdzie jest podłączony
o 0: brak sprzęgła hydraulicznego
czujnik sprzęgła hydraulicznego.
o 1: (brak dostępności)
o 2: sprzęgło hydrauliczne podłączone do modułu

Tab. 24 Menu 2: ustawienia układu hydraulicznego:
10. 3 Menu 3
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L.

3-b1 Maksymalna udostępniona moc cieplna o 50... 82%

3-b2 Interwał czasowy między wyłączeniem o 3... 10... 60 minut
i ponownym włączeniem palnika
w trybie grzania

3-b3 Interwał temperaturowy dla wyłączenia o -15... -6... -2 K ( °C)
i ponownego załączenia palnika

3-C1 Maksymalna udostępniona moc
podgrzewania c.

o 50... 100%

3-C4 Urządzenia GC2200W.. C: Opóźnienie o 2... 16 × 0, 25 sekund
sygnału na turbinie

3-C5 Urządzenia GC2200W.. C: opóźnienie o 0 (nieaktywne)... 50 sekund
trybu przygotowania c. (tryb
solarny)

o 0... 30 minut
3-C6 Urządzenia GC2200W.. C: interwał
czasowy między wyłączeniem
i ponownym włączeniem palnika w celu
przygotowania c. (tylko w trybie
komfortowym i trybie letnim)

Uwagi/ograniczenia
? Ustawić moc cieplną w procentach.
? Zmierzyć natężenie przepływu gazu.
? Porównać wynik pomiaru z wartościami
nastawczymi w tabelach (? str. 61). Przy
odchyleniach skorygować ustawienie.
Interwał czasowy ustala minimalny czas
oczekiwania między wyłączeniem a ponownym
włączeniem palnika.
Jeśli podłączony jest regulator ogrzewania
sterowany wg temperatury zewnętrznej, będzie
on optymalizował to ustawienie.
Różnica między rzeczywistą a zadaną
temperaturą zasilania aż do momentu
załączenia palnika.
W przypadku kotłów zasilanych gazem
ziemnym:
? Ustawić moc cieplną w procentach.
? Porównać wynik pomiaru z wartościami
Opóźnienie zapobiega włączaniu się palnika
na krótko przy braku poboru wody,
wywołanemu samoistną zmianą ciśnienia
w układzie c.
Tryb przygotowania c. jest
powstrzymywany do czasu, aż czujnik
temperatury ciepłej wody wykryje, że
podgrzana solarnie woda osiągnęła żądaną
temperaturę wypływu.
? Ustawić opóźnienie trybu przygotowania
c. zgodnie z warunkami instalacji.
Po poborze wody ciepłej przygotowanie c.
jest zablokowane przez ten okres czasu.

3-C8 Urządzenia GC2200W.. C: dezynfekcja o OFF: wyłączony
termiczna podgrzewacza
o ON: włączony
pojemnościowego c.

Jeżeli pobierana jest zbyt duża ilość wody,
uzyskanie wymaganej temperatury może być
ewentualnie niemożliwe.
? Pobierać tylko tyle wody, aby osiągana była
temperatura c. 70 °C.
? Przeprowadzić dezynfekcję termiczną
(? instrukcja dla osoby obsługującej).
0: tryb komfortowy, kocioł utrzymywany jest cały Dzięki temu w trybie komfort krótszy jest czas
oczekiwania przy poborze wody. Także kiedy nie
czas na ustawionej temperaturze.
1: tryb eco, nagrzewanie do zadanej temperatury ma poboru c. u., kocioł z tego powodu się
załącza.
następuje dopiero, gdy ciepła woda jest
pobierana z kranu.
2: (brak dostępności)
3: (brak dostępności)
1... 3... 60 minut
Czas wybiegu pompy rozpoczyna się po
zakończeniu żądania ciepła ze strony regulatora
61: 24 godzin
ogrzewania.

Urządzenia GC2200W.. C: dezynfekcja
termiczna do punktu czerpalnego

3-CA Tryb przygotowania c.

o

3-d6 Czas wybiegu pompy c. w trybie
grzania

Tab. 25 Menu 3: ustawienia podstawowe
10. 4 Menu 4
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L. 4.
4-A1 Funkcja odpowietrzenia

4-A2 Program napełniania syfonu

o 0: wyłączony
o 1: automatyczna (odpowietrzenie
wykonywane jest jednorazowo. Po
zakończeniu odpowietrzania ustawienia są
resetowane do stanu,, wyłączony". )
o 2: włączona stale (Ustawienia są
zachowywane do zmiany trybu pracy. )
o 0: wyłączony (dozwolony tylko podczas
konserwacji)
o 1: włączony przy minimalnej wydajności
o 2: włączony przy minimalnej mocy cieplnej

Po konserwacji można załączyć funkcję
odpowietrzenia.
W trakcie odpowietrzania wyświetlacz wskazuje
symbol
Program napełniania syfonu jest uaktywniany
w następujących przypadkach:
o Załączenie kotła wyłącznikiem głównym.
o Palnik nie był używany przez 28 dni.
o Tryb pracy zostanie przestawiony z letniego na
zimowy.
Przy następnym żądaniu ciepła ze strony c. lub
zasobnika kocioł przez 15 minut jest
utrzymywany na niskiej mocy cieplnej.
W czasie trwania programu napełniania syfonu
wyświetlacz wskazuje symbol
na zmianę
z temperaturą zasilania.

4-A4 Wskazanie serwisowe

4-A5 Interwał czasowy między przeglądami w o
zależności od liczby godzin pracy

0: wyłączona
1: według liczby godzin pracy
3: według czasu pracy
10... 60 x 100 godzin

4-A6 Interwał czasowy między przeglądami w o 1... 72 miesięcy
zależności od czasu pracy

Ta funkcja serwisowa jest dostępna tylko
wówczas, gdy aktywna jest funkcja serwisowa 4A4. (=01)
Po upływie tego okresu czasu na wyświetlaczu
pojawia się wskazanie serwisowe 1018,
przypominające o konieczności przeglądu.
wówczas, gdy aktywna jest funkcja serwisowa 4A4. (=03)
przypominające o konieczności przeglądu.

31

4-b2 Granica temperatury zewnętrznej dla
automatycznego przejścia między
trybem letnim i zimowym.

4-b3 Punkt końcowy krzywej grzania przy
regulacji wg temperatury zewnętrznej

4-b4 Punkt początkowy krzywej grzania przy
4-b5 Ochrona kotła przed zamarzaniem

o 0... 16... 30 °C

o 20... 90 °C

o OFF: wyłączony
o ON: włączony

Ta funkcja serwisowa dostępna jest tylko
wówczas, gdy aktywna jest funkcja serwisowa 4b1.
Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie ponad
określoną wartość graniczną, ogrzewanie wyłączy
się (tryb letni). Jeżeli temperatura zewnętrzna
spadnie o min. 1 K ( °C) poniżej ustawionej
wartości, ogrzewanie załączy się ponownie (tryb
zimowy).
Zadana temperatura na zasilaniu przy
temperaturze zewnętrznej - 10 °C (? krzywa
grzania, str.
temperaturze zewnętrznej wynoszącej + 20 °C
(? krzywa grzania, str.
Funkcja ochrony kotła przed zamarzaniem
załącza palnik oraz pompę c. o., gdy temperatura
zewnętrzna spada poniżej 5 °C. W ten sposób
urządzenie grzewcze jest chronione przed
zamarzaniem.

4-E1 Podświetlenie wyświetlacza LCD

4-E2 Jednostka miary temperatury
4-F1 Resetowanie wartości do ustawienia
podstawowego
4-F2 Resetowanie wskazania usterki

o OFF: podświetlenie wyświetlacza wyłącza się
2 minuty po ostatnim naciśnięciu przycisku
o ON: stałe podświetlenie wyświetlacza
o °C
o °F
o YES: urządzenie jest resetowane do ustawień
podstawowych
o NO: usterka jest utrzymana
o YES: usterka jest resetowana

Tab. 26 Menu 4: ustawienia

32

10. 5 Menu 5
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L.
5-t1 Ciągły zapłon

5-t2 Ciągła praca wentylatora
5-t3 Ciągła praca pompy (pompa c. )

o

? Aby uniknąć uszkodzenia transformatora
zapłonowego, funkcji tej nie pozostawiać
załączonej dłużej niż 2 minuty.
Praca wentylatora bez dopływu gazu lub zapłonu.
Jeśli wartość ustawiona jest &amp; gt; 0 pompa pracuje na
poziomie 100%.

o 0... 100%
o 0... 100%

5-t5 Zawór 3-drogowy na stałe w położeniu
przygotowania c.
5-tA Oscylator jonizacji
5-tb Test palnika

Sprawdzenie zapłonu poprzez ciągły zapłon bez
dopływu gazu.

0: ogrzewanie
1: c.
OFF: wyłączony
ON: włączony
0... 100%

Test palnika zostaje zakończony po ustawieniu
wartości nastawczej ponownie na 0 lub po
opuszczeniu L. 27 Menu 5
10. 6 Menu 0
? Jednocześnie naciskać przyciski ( oraz * do momentu
wyświetlenia L. 0.
0-A1 Tryb ręczny
0-A2 Temperatura zadana - tryb ręczny

o 30... 60... 82 °C

Uwagi/ograniczenia

Tab. 28 Menu 0

Sprawdzenie ustawienia gazu

Sprawdzenie ustawienia gazu

Urządzenia dla grupy gazu ziemnego 2E fabrycznie ustawiane na liczbę
Wobbego 15 kWh/m3 i ciśnienie gazu na przyłączu 20 mbar i są
zaplombowane.
o Jeśli urządzenie jest eksploatowane z tym samym rodzajem gazu co
ustawiony fabrycznie, to ustawienie na nominalne obciążenie cieplne
i minimalne obciążenie cieplne nie jest wymagane.
o Jeżeli urządzenie przezbrajane jest na inny rodzaj gazu, konieczne
jest ustawienie CO2 lub O2.
o Jeżeli urządzenie zostanie przestawione z gazu ziemnego na gaz
płynny (lub odwrotnie), to wymagane jest przezbrojenie przy użyciu
zestawu przezbrojeniowego na inny gaz oraz ustawienie CO2 lub O2.

11. 2

Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza, w razie
potrzeby wyregulować

? Zdjąć obudowę (? str. 21).
? Wyjąć korek z króćca pomiarowego spalin.
? Wsunąć sondę spalin na ok. 85 mm i wsunąć w króciec pomiarowy
spalin.
? Uszczelnić punkt pomiarowy.

? Po przezbrojeniu na inny rodzaju gazu należy umieścić tabliczkę
z informacją o rodzaju gazu (należy do zakresu dostawy urządzenia
grzewczego lub zestawu przezbrojeniowego na inny gaz) na
urządzeniu grzewczym w pobliżu tabliczki znamionowej.

Stosunek ilości gazu do powietrza można ustawić wyłącznie po
dokonaniu pomiarów zawartości CO2 lub O2, przy minimalnej
znamionowej mocy ciepła oraz maksymalnej znamionowej mocy ciepła,
za pomocą miernika elektronicznego. 1

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Urządzenie
Przezbrojenie na
Gaz ziemny E
gaz płynny
Gaz ziemny Ls
(GZ35)

7 736 901 726
7 736 901 727
7 736 901 728

Gaz ziemny Lw
(GZ41, 5)

6 720 614 153-07. 34 Króciec pomiarowy spalin
? Aby zapewnić ciepło oddawane: otworzyć zawory grzejnikowe.
? Naciskać przycisk ok tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
C.
Wyświetlacz wskazuje maksymalną wartość procentową wydajności
100% na zmianę z temperaturą zasilania. Palnik zostaje
uruchomiony z maksymalną znamionową mocą cieplną.
? Zmierzyć zawartość CO2 lub O2.
? Sprawdzić zawartość CO2 dla maksymalnej znamionowej mocy
cieplnej zgodnie z tabelą 30.

7 736 901 729

Tab. 29 Dostępne zestawy przezbrojeniowe
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu.
? Prace przy elementach instalacji gazowej może przeprowadzać
Maksymalna znamionowa
moc cieplna1)
Rodzaj gazu
gaz płynny

CO2
9, 0% - 10, 8%
10, 8% - 12, 8%

CO
&amp; lt; 250 ppm
&amp; lt; 250 ppm

Minimalna
znamionowa moc
cieplna1)
&amp; gt; 8, 2%2) &amp; lt; 250 ppm
&amp; gt; 10, 2%2) &amp; lt; 250 ppm

1) Pomiar po 10 minutach
2) Wartość musi być o co najmniej 0, 6% mniejsza od wartości zmierzonej przy
maksymalnej znamionowej mocy cieplnej. 30 Zawartość CO2

? Zamówić zestaw przezbrojeniowy na inny gaz z katalogu części
zamiennych.
? Zestaw przezbrojeniowy na inny gaz zamontować zgodnie
z odnośnymi wskazówkami montażowymi.
? Po każdym przezbrojeniu: Ustawić stosunek ilości gazu do powietrza.

34

Przegląd różnicy ciśnień na zaworze gazowym

Ustawienie różnicy ciśnień zaworu gazowego

? Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
? Wyłączyć zawór przyłączeniowy gazu na dole na urządzeniu.
? W celu dostarczenia wymaganego ciepła odkręcić co najmniej dwa
grzejniki.
? Odkręcić śrubę pomiarową różnicy ciśnień na zaworze gazowym (?
rys.
? Ustawić manometr w położeniu 0.
? Wężem połączyć punkt pomiaru różnicy ciśnień na zaworze gazowym
z dodatnim (+) końcem manometru.
? Odkręcić zawór przyłącza gazu.
? Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.
? Naciskać przycisk strzałki? tak często, aż pojawi się symbol C.
na zmianę z temperaturą zasilania. Palnik zostaje uruchomiony
z maksymalną znamionową mocą cieplną.
? Wcisnąć przycisk strzałki? i ustawić urządzenie na moc minimalną.
Wyświetlacz wskazuje minimalną wartość procentową wydajności na
zmianę z temperaturą zasilania.
? Zmierzyć różnicę ciśnień zaworu gazowego (? rys. 35).
Optymalna różnica ciśnień wynosi -0, 16 mbar.
? Jeżeli różnica ciśnień leży w ramach podanego obszaru, sprawdzić
stosunek CO2 (? tab. 30).
? Zamknąć zawór.
? Jeżeli wartość leży pomiędzy -0, 11 i -0, 21 mbar, różnicę ciśnień
ustawić, jak pokazano poniżej (? rys. 36).

? Zdjąć plombę śruby nastawczej armatury gazowej.

0010016057-002

Rys. 36 Zdejmowanie plomby ze śruby nastawczej
Przy uwzględnieniu podanej odległości różnicy ciśnień:
? Ustawić różnicę ciśnień zaworu gazowego za pomocą śruby.
? Ponownie sprawdzić ustawienia przy minimalnej oraz maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej, ew. dostosować.
? Nacisnąć przycisk ok.
Urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.
? Ustalić zawartość CO2 czy też O2, CO i różnicę ciśnień zaworu
gazowego w protokole uruchomienia.
? Wyjąć sondę spalin z króćca pomiarowego spalin i założyć korek.
? Zaplombować armaturę gazową i dławik gazowy.
-0, 11 mbar -0, 16 mbar -0, 21 mbar
0010024374-001

Rys. 35 Pomiar różnicy ciśnień

Kontrola ciśnienia gazu na przyłączu

? Wyłączyć kocioł i zamknąć zawór gazowy.
? Odkręcić śrubę na króćcu pomiarowym dla ciśnienia gazu na
przyłączu i podłączyć manometr.

Rodzaj gazu

Ciśnienie
Dopuszczalny zakres ciśnień
znamionowe przy maks. znamionowej mocy
[mbar]
cieplnej
10 - 16
16 - 23
17 - 25
Gaz płynny (propan)1) 37
25 - 45
Gaz płynny (butan)
1) Wartość standardowa dla zbiorników na gaz płynny o poj. do 15 000 l
zamocowanych na stałe

Tab. 31 Dopuszczalne ciśnienie gazu na przyłączu

Niedozwolone jest uruchamianie kotła poza dopuszczalnym zakresem
ciśnień.
? Ustalić przyczynę i usunąć usterkę.
? Jeżeli nie jest to możliwe: odciąć dopływ gazu do kotła i zawiadomić
dostawcę gazu.
? Wyłączyć kocioł i zamknąć zawór gazowy, wyjąć manometr i dokręcić
śrubę.
? Ponownie zamontować obudowę.

0010016058-002

Rys. 37 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu
? Otworzyć zawór gazowy i załączyć kocioł.
? Zapewnić oddawanie ciepła przez otwarte zawory grzejnikowe.
? Naciskać przycisk ok tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
100% na zmianę z temperaturą zasilania.
? Sprawdzić wymagane ciśnienie na przyłączu gazu zgodnie z tabelą.

Pomiar parametrów spalin

12. 1

Pomiar parametrów spalin
Tryb kominiarza

Do pomiaru użyć wielootworowej sondy spalin.

W trybie kominiarza kocioł pracuje z maksymalną znamionową mocą
cieplną.

Użytkownik ma 30 minut, aby zmierzyć wartości lub dokonać ustawień.
Po upływie tego czasu następuje ponowne przełączenie na tryb
normalny.
? Aby ustawić minimalną znamionową moc cieplną, nacisnąć przycisk
strzałki?.
zmianę z temperaturą zasilania.
Aby wyłączyć tryb kominiarza:
? Nacisnąć przycisk ok.

12. 2

Pomiar CO2 w spalinach

? Wyjąć korek z króćca pomiarowego spalin [1] (? rys. 38).
? Sondę spalin wsunąć do oporu w króciec, a następnie uszczelnić
punkt pomiarowy.
? Ustawić tryb kominiarza (? rozdział 12.
? Zmierzyć zawartość CO2.
? Wyjąć sondę spalin.
? Ponownie założyć korek.

Ochrona środowiska i utylizacja

Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy
Bosch.
Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska stanowią dla
nas cele równorzędne. Ściśle przestrzegane są ustawy i przepisy
dotyczące ochrony środowiska.
Aby chronić środowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie
i materiały, uwzględniając przy tym ich ekonomiczność.
Opakowania

Kontrola szczelności drogi spalinowej

Pomiar O2- lub CO2 w powietrzu do spalania.
Do pomiaru należy użyć sondy pierścieniowej.

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań,
działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny
recykling.
Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla
środowiska i mogą być ponownie przetworzone.
Zużyty sprzęt

W przypadku odprowadzania spalin typu C13, C33, C43 i C93 można
sprawdzić szczelność drogi spalin przez pomiar O2 lub CO2 w powietrzu
do spalania. Zawartość O2 nie może spaść poniżej 20, 6%. Zawartość
CO2 nie może przekraczać 0, 2%.

Stare urządzenia zawierają materiały, które mogą być ponownie
wykorzystane.
Moduły można łatwo odłączyć. Tworzywa sztuczne są oznakowane.
W ten sposób różne podzespoły można sortować i ponownie
wykorzystać lub zutylizować.

? Zdjąć korek z króćca pomiaru powietrza do spalania [2].
? Wsunąć sondę spalin w króciec, następnie uszczelnić punkt
pomiarowy.

6 720 614 153-08. 38 Króćce pomiarowe spalin oraz powietrza do spalania
Króciec pomiarowy spalin
Króciec pomiarowy powietrza do spalania

? Zmierzyć zawartość O2 i CO2.
37

Przeglądy i konserwacja

Przeglądy i konserwacja

14. 1

i konserwacji

Przeglądy i konserwacje mogą być wykonywane
wyłącznie przez uprawnioną firmę serwisową. Należy
stosować się do instrukcji konserwacji dostarczonej
przez producenta urządzenia. Ignorowanie tych
wskazówek grozi szkodami materialnymi i urazami
cielesnymi ze śmiercią włącznie.
? Należy poinformować użytkownika
o konsekwencjach zaniedbania konserwacji
i przeglądu oraz ich niewłaściwego
przeprowadzenia.
? Należy co najmniej raz do roku dokonać kontroli i,
w razie potrzeby, czyszczenia i konserwacji
instalacji ogrzewczej.
? Niezwłocznie usunąć zaistniałe braki.
? Blok cieplny sprawdzać i, w razie potrzeby, czyścić
co najmniej co 2 lata. Zaleca się przeprowadzanie
kontroli raz w roku.
? Stosować tylko oryginalne części zamienne (zob.
katalog części zamiennych).
? Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na
nowe.
H Zagrożenie życia przez porażenie prądem
elektrycznym!
Dotknięcie elementów znajdujących się pod
napięciem może spowodować porażenie prądem.
? Przed przystąpieniem do prac przy elementach
elektrycznych należy odłączyć zasilanie (230 V AC)
(za pomocą bezpiecznika bądź wyłącznika
automatycznego) i zabezpieczyć przed
niezamierzonym włączeniem.
H Zagrożenie życia spowodowane przez
ulatniające się spaliny!
Ulatniające się spaliny mogą spowodować zatrucie.
? Po wykonaniu prac na elementach instalacji
spalinowej przeprowadzić próbę szczelności.

H Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą!
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.
? Zwrócić uwagę mieszkańcom na
niebezpieczeństwo poparzenia.
? Dezynfekcję termiczną przeprowadzać poza
normalnymi czasami pracy urządzenia.
H Wypływająca woda może spowodować szkody
materialne!
Przeciekająca woda może spowodować uszkodzenie
urządzenia sterującego.
? Przed przystąpieniem do wykonania prac na
elementach instalacji wodnej przykryć urządzenie
sterujące.
H Środki pomocnicze do przeglądów
i konserwacji
o Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:
- Elektroniczny miernik CO2, O2, CO i temperatury
spalin
- Urządzenie do pomiaru ciśnienia 0 - 30 mbar
(rozdzielczość co najmniej 0, 1 mbar)
? Użyć pasty termoprzewodzącej nr
8 719 918 658 0.
? Stosować dopuszczone smary.
H Przed przeglądem/konserwacją
? Przed przystąpieniem do prac na komponentach
przewodzących wodę urządzenie należy pozbawić
ciśnienia po stronie ogrzewania i c.
H Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacji
? Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia
skręcane.
? Ponownie uruchomić urządzenie (? str.
? Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza.

H Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane
przez ulatniający się gaz!
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu.
? Przed przystąpieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamknąć kurek
gazowy.
? Przeprowadzenie próby szczelności.

38

14. 2

Wywołanie ostatniej zapisanej usterki

14. 4

Kontrola elektrod i czyszczenie bloku cieplnego
OSTROŻNOŚĆ:

Przegląd usterek znajduje się od str. 49.

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącymi powierzchniami!

? Wybrać funkcję serwisową 1-A2 (? rozdział 10. 2 od str. 29).

Pewne części kotła mogą być gorące nawet po upływie dłuższego czasu
od wyłączenia!

14. 3

Kontrola bloku cieplnego

? Zdjąć przednią obudowę.
? Zdjąć osłonę z króćca pomiarowego i podłączyć manometr.

? Przed wykonywaniem prac na kotle: Odczekać, aż urządzenie
całkowicie ostygnie.
? W razie potrzeby użyć rękawic ochronnych.
Do czyszczenia bloku cieplnego używać osprzętu nr 1156, nr
katalogowy 7 719 003 006, w którego skład wchodzą szczotka
i narzędzie do wygarniania popiołu.
1.
3.

Odłączyć wtyczkę wentylatora.
Zdemontować wąż gazu z dyszy Venturiego.
Wyjąć śrubę z zespołu mieszającego.
Zdemontować wentylator z zespołem mieszającym.

0010015926-001

Rys. 39 Króciec pomiarowy na zespole mieszającym

4.

? Sprawdzić ciśnienie sterujące na urządzeniu mieszającym przy
maksymalnej znamionowej mocy cieplnej.
? Blok cieplny należy oczyścić przy następującym wyniku pomiaru:
- GC2200W 24 C 23 &amp; lt; 3, 5 mbar

0010016229-002

Rys. 40 Demontaż wentylatora z zespołem mieszającym
? Wyjąć przewody elektrody zapłonowej i nadzorującej.
? Zdemontować pokrywę palnika.

Podczas montażu palnika po zakończeniu konserwacji dociągnąć
nakrętkę do oporu w celu zapewnienia prawidłowej szczelności M8.

39

Przeglądy i konserwacja

? Zdjąć uszczelkę.
? Zdjąć zestaw elektrod i sprawdzić elektrody pod kątem
zanieczyszczeń, ew. oczyścić lub wymienić.
? Wyjąć palnik.

3.

0010015927-002

Rys. 41 Odłączenie pokrywy palnika
? Zdemontować zawór klapowy zwrotny.
? Sprawdzić zawór klapowy zwrotny pod kątem zabrudzenia oraz
pęknięć.
0010015929-002

Rys. 43 Wyjmowanie palnika
? Wyjąć górny element wyporowy za pomocą narzędzia do wygarniania
popiołu.

0010015934-001

Rys. 42 Zawór klapowy zwrotny w zespole mieszającym

0010002794-002

Rys. 44 Wyjmowanie górnego elementu wyporowego

Przeglądy i konserwacja

? Wyjąć dolny element wyporowy za pomocą narzędzia do wygarniania
popiołu.

? Blok cieplny można sprawdzić pod kątem pozostałości za pomocą
latarki i lustra.

0010002838-002

Rys. 47 Kontrola bloku cieplnego pod kątem pozostałości
? Ponownie zamontować elementy wyporowe.
? Zdemontować syfon kondensatu i podstawić odpowiednie naczynie.
? Blok cieplny przepłukać od góry wodą.

0010002795-002

O
H2

Rys. 45 Wyjmowanie dolnego elementu wyporowego
? Oczyścić oba elementy wyporowe.
? Oczyścić blok cieplny za pomocą szczotki:
- obracając w lewo i w prawo
- z góry na dół aż do oporu
? Usunąć śruby na pokrywie otworu kontrolnego i zdjąć pokrywę.

0010002797-002

Rys. 48 Płukanie bloku cieplnego wodą
? Ponownie otworzyć otwór kontrolny i oczyścić wannę i przyłącze
kondensatu.
Szkody materialne spowodowane przez gorące spaliny!
Wadliwe uszczelki mogą dopuścić do ulatniania się gorących spalin,
które mogą uszkodzić urządzenie i zagrozić bezpieczeństwu
użytkowania.
? Przy każdym otwarciu palnika wymienić uszczelkę palnika
(? rys. 43, poz. [1]) oraz wszystkie pozostałe uszczelki
uszkodzone przez te czynności. (maksymalny okres żywotności
uszczelki palnika: 7, 5 roku)
? Zwrócić uwagę na dokładne osadzenie uszczelek.
? Ustawić stosunek ilości gazu do powietrza.
0010015928-002

Rys. 46 Czyszczenie wymiennika ciepła
? Odessać pozostałości i ponownie zamknąć otwór kontrolny.

14. 5

Oczyszczenie syfonu kondensatu
5. Dokręcić osłonę czyszczącą do pozycji zablokowania.

Przy niewypełnionym syfonie kondensatu mogą ulatniać się trujące
spaliny.
? Program napełniania syfonu wyłączać jedynie na czas konserwacji.
Po zakończeniu konserwacji włączać go ponownie.
? Zapewnić prawidłowe odprowadzanie kondensatu.

Uszkodzenia, powstające wskutek niedostatecznego czyszczenia
syfonu, są wykluczone z gwarancji.
? Regularnie czyścić syfon. Zdjąć wąż z lewej strony syfonu kondensatu. Aby odblokować syfon, nacisnąć u dołu dźwignię ustalającą. Wyjąć syfon kondensatu pociągnięciem w dół i opróżnić go.

0010017273 -001

Rys. 50 Oczyszczenie syfonu kondensatu
? Zdjąć uszczelkę u góry na syfonie kondensatu.

0010021752-001

Rys. 49 Demontaż syfonu kondensatu
1. Przykręcić osłonę czyszczącą. Zutylizować uszczelkę osłony czyszczącej. Oczyścić syfon kondensatu i sprawdzić drożność otworu do
wymiennika ciepła. Założyć nową uszczelkę.

42

0010017274-001

Rys. 51 Zdejmowanie uszczelki u góry na syfonie kondensatu

Przeglądy i konserwacja

? Prawidłowo ustawić nową uszczelkę na syfonie kondensatu.

? Podczas montażu nasmarować wąż i sprawdzić przyłącze pod kątem
szczelności.

0010019151-001

Rys. 52 Ustawianie nowej uszczelki na syfonie kondensatu
? Docisnąć uszczelkę zgodnie z kolejnością.
Przy prawidłowo założonej uszczelce bolec jest widoczny
w zagłębieniu i tworzy jedną płaszczyznę z górną krawędzią
uszczelki.

0010021780-001

Rys. 54 Zakładanie syfonu kondensatu
? Napełnić syfon kondensatu ok. 150 ml wody.

0010019159-001

Rys. 53 Dociśnięcie uszczelki
? Ponownie założyć syfon kondensatu i sprawdzić jego prawidłowe
osadzenie.
? Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić wąż kondensatu.

43

14. 6

Sprawdzenie sitka w rurze wody zimnej

14. 7

1. Zdjąć klamrę. Wyciągnąć zawór bezpieczeństwa.

Sprawdzenie płytowego wymiennika ciepła

Przy niewystarczającej mocy c. :
? Sprawdzić sitko w rurze wody zimnej pod kątem zanieczyszczeń.
? Usunąć kamień z płytowego wymiennika ciepła za pomocą
odpowiedniego środka dla stali szlachetnej (1. 4401).
-lub? Zdemontować i wymienić płytowy wymiennik ciepła. Wykręcić śrubę. Wyjąć płytowy wymiennik ciepła.

0010006637-002

Rys. 55 Zdjęcie zaworu bezpieczeństwa (obieg grzewczy)
2. Wyjąć wkład. Sprawdzić sitko pod kątem zanieczyszczeń.

0010005834-002

Rys. 57 Demontaż płytowego wymiennika ciepła

14. 8

Sprawdzanie naczynia wzbiorczego

Wymagana jest coroczna kontrola naczynia wzbiorczego.

? W razie potrzeby nastawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego
na statyczną wysokość instalacji ogrzewczej. 9

ogrzewczej

Wskazanie na manometrze
1 bar
Minimalne ciśnienie napełniania (w przypadku
zimnej instalacji)
1 - 2 bar
Optymalne ciśnienie napełniania
3 bary
Maksymalne ciśnienie napełniania przy najwyższej
temperaturze wody grzewczej - nie należy go
przekraczać (otworzy się zawór bezpieczeństwa). 32
Jeśli wskazówka pokazuje poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji):
? uzupełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się ponownie pomiędzy
1 bar a 2 bar.

0010006636-002

Gdy ciśnienie nie zostaje utrzymane:
? Sprawdzić szczelność instalacji ogrzewczej i naczynia wzbiorczego. 56 Sprawdzenie sitka w rurze wody zimnej

44

14. 10 Demontaż armatury gazowej

14. 11 Demontaż pompy c.

?
?
?
?
?

1. Wyjąć wtyczkę. Wykręcić śruby. Wyjąć głowicę pompy, ciągnąc ją do przodu.

Zamknąć zawór gazowy.
Wyjąć wtyczkę.
Odkręcić nakrętkę kołpakową u góry na armaturze gazowej.
Zdjąć wąż gazu i reduktor ciśnienia.
Odkręcić nakrętkę kołpakową na dole na armaturze gazowej.

0010006639-003

Rys. 60 Demontaż pompy c. 12 Demontaż odpowietrznika automatycznego
2. Wyciągnąć automatyczny odpowietrznik.

0010015948-002

Rys. 58 Wyjmowanie wtyczki i odkręcanie nakrętek kołpakowych
? Wykręcić 2 śruby i zdemontować armaturę gazową.

0010006638-003

Rys. 61 Demontaż odpowietrznika automatycznego

0010015949-001

Rys. 59 Demontaż armatury gazowej
? Postępując w odwrotnej kolejności, zamontować armaturę gazową
i sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza. 13 Demontaż napędu zaworu 3-drogowego

14. 14 Demontaż bloku cieplnego

? Demontaż odpowietrznika automatycznego
? Demontaż napędu zaworu 3-drogowego:

? Zdemontować wentylator, rurę ssącą i zespół mieszający
(? rozdział 14. 4, str. 39). Otworzyć klamrę. Zdjąć napęd zaworu 3-drogowego.
5.

Zdjąć klamrę.
Odłączyć rurę zasilania.
Odłączyć kabel z czujnika temperatury zasilania na bloku cieplnym.
Zdjąć kabel z ogranicznika temperatury spalin.
Wykręcić nakrętkę.

0010006640-003

Rys. 62 Demontaż napędu zaworu 3-drogowego
? Nacisnąć blaszkę zaciskową i wyciągnąć wtyczkę.

0010015950-002

Rys. 63 Odłączanie rury zasilania i kabla
1. Wyjąć rurę spalinową z obejm. Przesunąć rurę spalinową do góry. Wyjąć blok cieplny.

0010015951-002

Rys. 64 Demontaż bloku cieplnego

46

14. 15 Wymiana elektroniki urządzenia

14. 16 Ponowne zakładanie obudowy bocznej

Urządzenia dostarczane są bez wtyczki kodującej.
? Przy wymianie elektroniki urządzenia należy dodatkowo zamówić
odpowiednią wtyczkę kodującą i podłączyć ją do elektroniki
urządzenia. Wtyczka kodująca musi pozostać podpięta, aby
umożliwić pracę palnika.

? Obudowę boczną należy w taki sposób ustawić na urządzeniu, aby jej
dolna strona była poprowadzona wzdłuż kołnierza ramy urządzenia.
? Przesunąć obudowę boczną do tyłu.
? Dociągnąć śruby mocujące.

? Instalację elektroniczną odchylić ku dołowi (? rys. 27 str. 23).
? Wymienić elektronikę urządzenia.

0010017283-002

Rys. 65 Wymiana elektroniki urządzenia

1.

? Otworzyć pokrywę na pokrywie elektroniki urządzenia.
? Podłączyć wtyczkę kodującą.

0010019239-001

Rys. 67 Zakładanie obudowy bocznej

0010017275-001

Rys. 66 Podłączanie wtyczki kodującej

47

14. 17 Lista kontrolna do przeglądu i konserwacji
Data
Wywołać aktualną usterkę w sterowniku (funkcja
serwisowa 1-A2).
Wykonać kontrolę wzrokową instalacji powietrznospalinowej.
Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu.
mbar

min. %
Sprawdzić stosunek ilości gazu do
powietrza przy min. /maks. znamionowej maks. %
mocy cieplnej.
Sprawdzić szczelność instalacji gazowej i wodnej.

Sprawdzić blok cieplny.

Sprawdzić elektrody.

Sprawdzić prąd jonizacji (funkcja serwisowa 1-C1).

Sprawdzić zawór klapowy zwrotny w zespole
mieszającym.
Oczyścić syfon kondensatu.

Sprawdzić sitko w rurze wody zimnej.

Sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu bar
wzbiorczym pod kątem wysokości
statycznej instalacji ogrzewczej.
Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji bar
ogrzewczej.
Sprawdzić okablowanie pod kątem uszkodzeń.

Sprawdzić ustawienia regulatora ogrzewania.

Sprawdzić funkcje serwisowe wg naklejki,, Ustawienia w
menu serwisowym". 33 Protokół przeglądu i konserwacji

48

Wskazania na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania (tabele 34 i 35):
Wskazywana wartość
Cyfra, kropka, cyfra lub litera,
po kropce jest litera
Po literze cyfra lub litera

(? rozdział 10. 2 na str. 29)
Miga kod usterki
(? tab. 16, str. 49)
dwie cyfry lub jedna cyfra, po Wartość dziesiętna
np. temperatura zasilania
kropce jest cyfra
lub

Usterki

16. 1

Informacje ogólne

Wskaźniki stanu pracy (klasa usterki O)
Wskaźniki stanu pracy sygnalizują stany robocze w trybie normalnym.
Wskaźniki stanu pracy można odczytać za pomocą funkcji serwisowej 1A1.
Usterki niepowodujące blokady (klasa usterki R)
W przypadku usterek nie powodujących blokady instalacja ogrzewacza
nadal pracuje. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol H.

trzy cyfry
Tab. 34 Wskazania na wyświetlaczu

Wskazanie
specjalne

Połączenie EMS niemożliwe

]
np. 227
tylko] oraz
[

Program napełniania syfonu aktywny (funkcja
serwisowa)
Funkcja odpowietrzania aktywna (ok. 4 minuty)
(funkcja serwisowa)
Tryb letni (ochrona przed zamarzaniem)
Kod usterki (? rozdział 16)
Standby
Niskie ciśnienie

0010016301-001

Rys. 68 Przykład: usterka niepowodująca blokady
Resetowanie usterki niepowodującej blokady
? Nacisnąć przycisk &quot; i przytrzymać, aż wyświetlą się symbole H i
!.
Wyświetlony zostanie kod usterki o najniższym numerze.
? Aby wybrać kod usterki: nacisnąć przycisk strzałki? lub?.
? Aby usunąć kod usterki: nacisnąć przycisk ok.
? Pozostałe kody usterek skasować w ten sam sposób.
Usterki przemijające (klasa usterki B)

Tab. 35 Specjalne wskazania wyświetlacza

Usterki przemijające prowadzą do ograniczonego czasowo wyłączenia
instalacji ogrzewczej. Instalacja ogrzewcza uruchamia się ponownie
samoczynnie, gdy tylko przestanie usterka przemijająca ustanie.
Kod usterki przemijającej można odczytać za pomocą funkcji serwisowej
1-A2.
Klasa usterki V: usterki blokujące trwale
Usterki blokujące trwale prowadzą do wyłączenia instalacji ogrzewczej,
którą można uruchomić ponownie dopiero po resecie.
Kod usterki blokującej trwale miga na wyświetlaczu wraz z symbolem
H.
? Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
-lub? Jednocześnie nacisnąć przycisk strzałki? oraz? i przytrzymać tak
długo, aż symbole H oraz! przestaną być wyświetlane.
Urządzenie ponownie podejmuje pracę. Zostaje wyświetlona
temperatura zasilania.
Jeżeli nie można usunąć usterki:
? Sprawdzić płytę główną, w razie potrzeby wymienić ją.
? Ustawić funkcje serwisowe zgodnie z naklejką,, Ustawienia w menu
serwisowym".

49

Usterki

Klasa
usterki

Tabela wskazań roboczych i wskazań usterek

Kod
16. 2

Opis

200
201

O

202

203

204

214

Kocioł znajduje się w trybie grzania.
Kocioł znajduje się w trybie przygotowania
c.
Urządzenie znajduje się w programie
optymalizacji załączania: interwał czasowy do
ponownego włączenia palnika jeszcze nie został
osiągnięty (? funkcja serwisowa 3-b2).
Kocioł znajduje się w gotowości do pracy, nie ma
zapotrzebowania ciepła.
Aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż
zadana temperatura na zasilaniu. Palnik został
wyłączony.
Kocioł znajduje się w trybie kominiarza. Po 30
minutach tryb kominiarza zostanie
automatycznie wyłączony.
Wentylator jest wyłączany w czasie
bezpieczeństwa.

224
224

Zadziałał ogranicznik temperatury spalin lub
ogranicznik temperatury bloku cieplnego.

? Sprawdzić urządzenie, ew. wyłączyć je.
? Sprawdzić napięcie sieciowe.
Jeżeli przez dłuższy czas występuje usterka przemijająca, to zmieni się ona na usterkę
blokującą trwale.
? Sprawdzić ustawienie zaworu w obiegu grzewczym, ew. otworzyć go.
? Sprawdzić ciśnienie wody, ew. uzupełnić do osiągnięcia zadanego ciśnienia.
? Sprawdzić ogranicznik temperatury bloku cieplnego oraz kabel przyłączeniowy
pod kątem występowania przerw, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić ogranicznik temperatury spalin i kabel przyłączeniowy pod kątem
występowania przerw, w razie potrzeby wymienić.
? Odpowietrzyć urządzenie, korzystając z funkcji serwisowej 4-A1 (? str. 28).
Po 5. próbie zapłonu usterka przemijająca zmienia się w usterkę blokującą trwale.

227
227

Nie wykryto płomienia.

228

Sygnał płomienia mimo wyłączonego palnika.

Usunięcie usterki

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Sprawdzić, czy zawór gazowy jest otwarty.
Sprawdzić sygnał jonizacji.
Sprawdzić podłączenie do sieci.
Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić instalację spalinową, w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy.
Sprawdzić i ewentualnie skorygować stosunek ilości gazu do powietrza.
Oczyścić blok cieplny.
Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
Sprawdzić ustawienie palnika, a w razie potrzeby skorygować.
Sprawdzić, czy jest płomień.
Sprawdzić elektrody i kabel przyłączeniowy, w razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić, ew. wymienić elektronikę urządzenia.

Kod
229

Płomień zgasł podczas pracy palnika.

233

Usterka wtyczki kodującej lub elektroniki
urządzenia.

234

Usterka elektryczna armatury gazowej.

235

Konflikt wersji elektroniki urządzenia/wtyczki
kodującej.

237

Usterka systemowa.

238
245
249
250
251
252
253
254
258

Elektronika urządzenia jest uszkodzona.
Usterka systemowa elektroniki urządzenia.

259
262
263

269

273

275
306

360
362
363

364

365

Błąd wewnętrzny sterownika.

Usunięcie usterki
? Sprawdzić główny zawór odcinający dopływ paliwa, ew.
? Sprawdzić zawór odcinający urządzenia, ew. otworzyć.
? Zmierzyć ciśnienie gazu na przyłączu przy znamionowym obciążeniu cieplnym. Ew.
wyłączyć urządzenie i sprawdzić przewód gazowy.
? Sprawdzić elektrodę jonizacyjną kabel przyłączeniowy, ew. wymienić.
? Zmierzyć prąd jonizacji.
? Sprawdzić przyłącze przewodu ochronnego w sterowniku.
? Sprawdzić przewód zapłonowy pod kątem uszkodzeń, ew.
? Zmierzyć rezystancję zaworów bezpieczeństwa na armaturze gazowej, ew.
wymienić armaturę gazową.
? Sprawdzić wartość nastawczą palnika przy znamionowym obciążeniu cieplnym lub
zamontowane dysze palnika.
? Sprawdzić wartość nastawczą przy najmniejszej wydajności.
? Sprawdzić instalację spalinową, ew. przezbroić.
? Sprawdzić doprowadzenie powietrza do spalania.
? Sprawdzić blok cieplny po stronie spalinowej pod kątem osadów, ew. oczyścić.
? Sprawdzić przyłącze przewodu stykowego na osłonie palnika.
? Sprawdzić, czy wtyczka kodująca jest zainstalowana.
? Sprawdzić, ew.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
? Sprawdzić wersję oprogramowania elektroniki urządzenia oraz wtyczki kodującej.
? Wymienić elektronikę urządzenia lub wtyczkę kodującą.
? Wymienić wtyczkę kodującą.
? Zresetować elektronikę urządzenia.
? Sprawdzić przyłącza elektryczne.

?
?
?
Usterka systemowa elektroniki urządzenia.
?
?
?
Kontrola płomienia.
?
?
Przerwanie pracy: kontrola bezpieczeństwa po -
24 godzinach pracy ciągłej.
Wykryto testową wtyczkę kodującą.
Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu?
gazu.
?
?
Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
?
Wykryto serwisową wtyczkę kodującą.
?
Usterka systemowa elektroniki urządzenia: błąd?
podczas testu sygnału jonizacji.
Zawór elektromagnetyczny EV2 jest
?
nieszczelny.
?
?
Zawór elektromagnetyczny EV1 jest
?
nieszczelny.
?
?

Zresetować sterownik.
Ponownie prawidłowo podłączyć przyłącza elektryczne do sterownika.
Wymienić sterownik.
Zresetować elektronikę urządzenia.
Sprawdzić przyłącza elektryczne.
Wymienić elektronikę urządzenia.

Sprawdzić wtyczkę kodującą, ew. wymienić ją.
Zresetować elektronikę urządzenia, ew.
51

604

Usterka systemowa automatu palnikowego.

815

R

1013 R

1017 R
1021 R

1023 R
1065 R

1068 R
1073 R

1074 R

1075 R

1076 R

2085 V
2908 V
2910 V
2915 V

2920 V
2921 B
2923 V
2924 V

52

Usunięcie usterki

? Zresetować urządzenie.
? Jeśli usterka utrzymuje się po resecie, automat palnikowy jest uszkodzony i należy
go wymienić.
Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego? Sprawdzić przyłącze czujnika.
jest uszkodzony.
? Sprawdzić, czy czujnik temperatury nie znajduje się w niewłaściwym miejscu lub
nie jest uszkodzony.
Osiągnięto maksymalny czas zapłonu.
? Sprawdzić, czy wyświetlona temperatura zasobnika jest wiarygodna.
? Sprawdzić złącza wtykowe i wiązkę kablową pod kątem styku.
? Wymienić czujnik zasobnika.
Ciśnienie wody zbyt niskie.
? Sprawdzić czujnik ciśnienia, ew. wymienić go.
Czujnik temperatury ciepłej wody uszkodzony.? Sprawdzić wtyczkę, ew. podłączyć ją prawidłowo.
? Sprawdzić pozycję montażu czujnika temperatury, ew. zamontować prawidłowo.
? Sprawdzić czujnik temperatury i ewentualnie wymienić (? tab. 42, str.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem występowania przerwy lub zwarcia,
w razie potrzeby wymienić.
Osiągnięto maks. czas pracy włącznie z czasem? Przeprowadzić przegląd.
czuwania.
Czujnik ciśnienia jest uszkodzony lub nie został? Sprawdzić wtyczkę, ew.
podłączony.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem występowania przerwy lub zwarcia,
Czujnik temperatury zewnętrznej lub sonda
? Rozwiązać problem styku.
lambda uszkodzone.
? Wymienić sondę lambda.
Zwarcie czujnika temperatury zasilania.
? Sprawdzić czujnik temperatury zasilania, ew.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem zwarcia, w razie potrzeby wymienić.
Brak sygnału czujnika temperatury zasilania.
? Sprawdzić wtyczkę, ew.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem występowania przerwy, w razie
potrzeby wymienić.
Zwarcie ogranicznika temperatury bloku
? Sprawdzić ogranicznik temperatury bloku cieplnego, w razie potrzeby wymienić.
cieplnego.
Brak sygnału ogranicznika temperatury bloku? Sprawdzić wtyczkę, ew.
? Sprawdzić ogranicznik temperatury bloku cieplnego, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem występowania przerwy, w razie
Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.? Zresetować urządzenie.
? Jeśli usterka utrzymuje się po resecie, automat palnikowy jest uszkodzony i należy
Usterka w instalacji spalinowej.
? Sprawdzić, czy podłączona jest instalacja spalinowa, ew. zamontować.
? Sprawdzić, czy przekrój instalacji spalinowej jest drożny, ew. usunąć osady.
? Zresetować urządzenie.
? Jeśli usterka utrzymuje się po resecie, automat palnikowy jest uszkodzony i należy
Usterka kontroli płomienia.
? Sprawdzić elektrody i kabel przyłączeniowy, w razie potrzeby wymienić.
Urządzenie jest w trybie testowym (? Menu 5, -
str.
? Jeśli usterka utrzymuje się po resecie, elektronika urządzenia jest uszkodzona
i należy ją wymienić.

2925 V
2926 V

2927 B

Nie wykryto płomienia podczas zapłonu.

?
?
?
?
?

Usunięcie usterki

Opis

?
?
?
?
?
?

2928
2930
2931
2940
2941

2946 V
2947 R

?
?
?
?
?
Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.?
?

Zbyt słaby strumień przepływu w urządzeniu
grzewczym.

Sprawdzić, ew.
Sprawdzić główny zawór odcinający dopływ paliwa, ew.
Sprawdzić zawór odcinający urządzenia, ew.
Zmierzyć ciśnienie gazu na przyłączu przy znamionowym obciążeniu cieplnym.
Sprawdzić elektrodę jonizacyjną kabel przyłączeniowy, ew.
Zmierzyć prąd jonizacji.
Sprawdzić przyłącze przewodu ochronnego w sterowniku.
Sprawdzić przewód zapłonowy pod kątem uszkodzeń, ew.
Zmierzyć rezystancję zaworów bezpieczeństwa na armaturze gazowej, ew.
Sprawdzić wartość nastawczą palnika przy znamionowym obciążeniu cieplnym lub
zamontowane dysze palnika.
Sprawdzić wartość nastawczą przy najmniejszej wydajności.
Sprawdzić instalację spalinową, ew.
Sprawdzić doprowadzenie powietrza do spalania.
Sprawdzić blok cieplny po stronie spalinowej pod kątem osadów, ew.
Sprawdzić przyłącze przewodu stykowego na osłonie palnika.
Zresetować urządzenie.
Jeśli usterka utrzymuje się po resecie, automat palnikowy jest uszkodzony i należy
go wymienić.

? Sprawdzić wtyczkę czujnika temperatury zasilania, ew. podłączyć prawidłowo.
? Sprawdzić czy pompa nie jest zablokowana, ew. usunąć blokadę.
? Sprawdzić ustawienia pompy, ew. skorygować.
? Sprawdzić wtyczkę kodującą, ew.
Funkcja zatrzymuje się automatycznie.

2948 B

Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
Zabezpieczenie pompy przed blokadą zostało
aktywowane.
Brak sygnału płomienia przy małej wydajności. Po płukaniu palnik jest automatycznie uruchamiany ponownie.

2949 B

? Sprawdzić ustawienia CO2.
Brak sygnału płomienia przy dużej wydajności.

2950 B

? Sprawdzić uszczelki palnika, ew.
? Zmniejszyć wydajność.
Po płukaniu palnik jest automatycznie uruchamiany ponownie.

2955 B

2956 O
2957 V
2958 V
2959
2960
2961
2962

2963 R

Brak sygnału płomienia po procesie
uruchomienia.
Ustawione parametry dla konfiguracji
hydraulicznej nie są obsługiwane przez
urządzenie grzewcze.
Hydrauliczna konfiguracja na urządzeniu
grzewczym została aktywowana.
Brak sygnału z wentylatora.
Sygnał z ogranicznika temperatury bloku
cieplnego znajduje się poza dopuszczalnym
zakresem.

Condens 2200 W - 6720886267 (2018/10)

? Sprawdzić i ewentualnie skorygować stosunek ilości gazu do powietrza.
? Sprawdzić konfigurację hydrauliczną, ew. skorygować ją.

-
?
?
?
?

Zaktualizować wtyczkę kodującą.

?
?
?
?
?
?

Sprawdzić urządzenie, ew.
Sprawdzić napięcie sieciowe.
Sprawdzić ogranicznik temperatury bloku cieplnego, w razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić czujnik temperatury zasilania, ew.
Sprawdzić wtyczkę, ew.
Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem występowania przerwy, w razie
potrzeby wymienić.

53

2964 B

Zbyt mały strumień przepływu w bloku
cieplnym.

2965 B

Zbyt wysoka temperatura zasilania.

2966 B

Zbyt szybki wzrost temperatury zasilania
w bloku cieplnym.

2967 B

Różnica temperatur między czujnikiem
temperatury zasilania a ogranicznikiem
temperatury bloku cieplnego jest zbyt duża.

2971 V

Zbyt niskie ciśnienie robocze.

? Sprawdzić pozycję montażu czujnika temperatury zasilania, ew. zamontować
prawidłowo.
? Sprawdzić pompę.
? Sprawdzić pozycję montażu czujnika temperatury zasilania, ew.
? Odpowietrzyć instalację ogrzewczą.
? Zapewnić prawidłowe zasilanie elektryczne.

2972 V
Napięcie sieciowe jest zbyt niskie. 36 Wskazania robocze i usterek

54

Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu

Usterki kotła
Zbyt głośne odgłosy spalania; przydźwięki

Odgłosy przy przepływie
Rozgrzewanie trwa zbyt długo.
Niewłaściwe parametry spalin: Zbyt wysoka zawartość CO.

Zapłon zbyt gwałtowny, nieprawidłowy.

Kondensat w skrzyni powietrznej
Temperatura na wylocie ciepłej wody nie jest osiągana.
Ilość ciepłej wody nie jest osiągana.
Brak funkcji, wyświetlacz pozostaje ciemny.

Usunięcie usterki
? Sprawdzić rodzaj gazu.
? Sprawdzenie ciśnienia gazu na przyłączu.
? Sprawdzić instalację spalinową, w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy.
? Sprawdzić i ewentualnie skorygować stosunek ilości gazu do powietrza.
? Ustawić prawidłowo moc lub charakterystykę pompy i dostosować do mocy
maksymalnej.
? Sprawdzić rodzaj gazu.
? Sprawdzić przyłącze sieciowe.
? Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić element.
? W przypadku gazu ziemnego: sprawdzić i w razie potrzeby wymienić zewnętrzny
czujnik przepływu gazu.
? Sprawdzić palnik, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić membranę w zespole mieszającym, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić turbinę, w razie potrzeby wymienić.
? Sprawdzić płytowy wymiennik ciepła.
? Sprawdzić sitko w rurze wody zimnej.
? Sprawdzić okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeń.
? Wymienić uszkodzone kable.
? Sprawdzić bezpiecznik, w razie potrzeby wymienić. 37 Usterki bez wskazania na wyświetlaczu

55

Załącznik

Załącznik

17. 1

Protokół uruchomienia kotła

Klient/użytkownik instalacji:
Nazwisko, imię

Ulica, nr domu/mieszkania

Telefon/faks

Kod pocztowy, miejscowość

Wykonawca instalacji:

Numer zlecenia:
(Dla każdego kotła wypełnić oddzielny protokół! )

Typ kotła:
Numer seryjny:
Data rozruchu:
? kocioł jednofunkcyjny |? kaskada, liczba kotłów:......
Pomieszczenie
zainstalowania:

? piwnica |? poddasze |? inne:
cm2

Otwory wentylacyjne: liczba:......, wielkość: ok.
Instalacja spalinowa:? rura koncentryczna |? LAS |? szacht |? prowadzenie oddzielnymi rurami
? tworzywo sztuczne |? aluminium |? stal szlachetna
Długość całkowita: ok....... m | kolano 90°:...... szt. | kolano 15-45°:......
Sprawdzenie szczelności drogi spalin w przeciwprądzie:? tak |? nie
Zawartość CO2 w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:

%

Zawartość O2 w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:

%

Uwagi do pracy w podciśnieniu i nadciśnieniu:

Ustawienie gazu i pomiar spalin:
Ustawiony rodzaj gazu:
Ciśnienie gazu na przyłączu:

Ciśnienie statyczne gazu na przyłączu:

Ustawiona maksymalna znamionowa moc cieplna:

kW

Ustawiona minimalna znamionowa moc cieplna:

Natężenie przepływu gazu przy maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej:
Wartość opałowa HiB:

l/min

Natężenie przepływu gazu przy minimalnej
znamionowej mocy cieplnej:

kWh/m3

Wartość CO2 przy maksymalnej znamionowej mocy
%
cieplnej:
Wartość O2 przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:%
Wartość CO przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: ppm
mg/kWh
Temperatura spalin przy maksymalnej
Zmierzona maksymalna temperatura zasilania:
Wartość CO2 przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej:%
Wartość O2 przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej:

%

Wartość CO przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej:

ppm
Temperatura spalin przy minimalnej
Zmierzona minimalna temperatura zasilania:

Układ hydrauliczny instalacji
? Sprzęgło hydrauliczne, typ:

?

? Pompa c. :

Dodatkowe naczynie wzbiorcze
Wielkość/ciśnienie wstępne:
Czy jest odpowietrznik automatyczny?? tak |? nie

? Podgrzewacz pojemnościowy c. /typ/liczba/typ powierzchni grzewczych:
? Sprawdzono układ hydrauliczny, uwagi:

56

Zmienione funkcje serwisowe:
Tutaj należy wpisać wartości zmienionych funkcji serwisowych.

? Naklejkę,, Ustawienia w menu serwisowym" wypełniono i naklejono.
Regulacja instalacji grzewczej:
? Regulacja wg temperatury zewnętrznej

? Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu

? Zdalne sterowanie ×...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegów):
? Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu ×...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegów):
? Moduł ×...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegów):
Inne:
? Regulacja ogrzewania ustawiona, uwagi:
? Zmienione ustawienia regulacji ogrzewania udokumentowano w instrukcji obsługi/instrukcji montażu regulatora
Przeprowadzono następujące prace:
? Sprawdzono przewody elektryczne, uwagi:
? Syfon kondensatu napełniono

? Wykonany pomiar powietrza do spalania/spalin

? Wykonano sprawdzenie działania

? Wykonano próbę szczelności po stronie gazowej i wodnej

Uruchomienie obejmuje kontrolę wartości nastaw, wzrokową kontrolę szczelności na kotle jak również kontrolę działania kotła grzewczego i układu
regulacji. Sprawdzenie instalacji grzewczej wykonuje wykonawca instalacji.
Wyżej wymienioną instalację sprawdzono w zaznaczonym wcześniej
Użytkownikowi przekazano dokumentację. Zapoznano go ze wskazówkami
zakresie.
dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługą wyżej wymienionego kotła
grzewczego wraz z jego osprzętem. Ponadto został on pouczony
o konieczności regularnej konserwacji powyższej instalacji ogrzewczej.

________________________________________________
Nazwisko serwisanta

Data, podpis użytkownika
Tutaj wkleić protokół pomiarowy.

Data, podpis wykonawcy instalacji
Tab. 38 Protokół uruchomienia

57

17. 2

Okablowanie elektryczne

12 13 14 15
N

IN

TW1

BUS

0010017258-002

Rys. 69 Okablowanie elektryczne
Legenda do rys. 69:
[1] Bezpiecznik
[2] Kabel przyłączeniowy z wtyczką
[3] Masa
[4] Czujnik temperatury ciepłej wody
[5] Czujnik ciśnienia
[6] Turbina
[7] Zawór 3-drogowy
[8] Ogranicznik temperatury spalin
[9] Armatura gazowa
[10] Czujnik temperatury zasilania
[11] Wentylator
[12] Czujnik temperatury zasilania na bloku cieplnym
[13] Masa
58

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Elektrody zapłonowe
Elektroda nadzorująca
Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
Transformator zapłonowy
Pompa c.
Listwa zaciskowa dla zewnętrznego osprzętu dodatkowego
Miejsce na wtyczkę kodującą (KIM)

17. 3

Dane techniczne
Jednost Gaz ziemny
ka
E

Moc cieplna/obciążenie cieplne
Maks. znamionowa moc cieplna (Pmaks) 40/30 °C
Maks. znamionowa moc cieplna (Pmaks) 50/30 °C
Maks. znamionowa moc cieplna (Pmaks) 80/60 °C
Maks. znamionowe obciążenie cieplne (Qmaks. )
Min. znamionowa moc cieplna (Pmin) 40/30 °C
Min. znamionowa moc cieplna (Pmin) 50/30 °C
Min. znamionowa moc cieplna (Pmin) 80/60 °C
Min. znamionowe obciążenie cieplne (Qmin)
Maks. znamionowa moc cieplna c. (PnW)
Maks. znamionowe obciążenie cieplne c. (QnW)
Sprawność urządzenia przy maks. mocy - 40/30 °C
Sprawność urządzenia przy maks. mocy - 50/30 °C
Sprawność urządzenia przy maks. mocy - 80/60 °C
Sprawność urządzenia przy min. mocy - 36/30 °C
Sprawność urządzenia przy min. mocy - 40/30 °C
Sprawność urządzenia przy min. mocy - 50/30 °C
Sprawność urządzenia przy min. mocy - 80/60 °C
Sprawność znormalizowana - 75/60 °C
Sprawność znormalizowana przy obciążeniu 30% - 40/30 °C
Zużycie gazu
Gaz ziemny Ls (HiS = 6, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny Lw (HiS = 7, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny E (Hi(15 °C) = 9, 5 kWh/m3)
Propan (Hi = 12, 9 kWh/kg)
Butan (Hi = 12, 7 kWh/kg)
Dopuszczalne ciśnienie gazu na przyłączu
Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie wstępne
Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego wg EN 13831
Maks. ilość wody
temperatury wody
Maks. temperatura dopływu wody zimnej
Maks. dopuszczalne ciśnienie wody
Min. ciśnienie hydrauliczne
Specyficzny przepływ wg EN 13203-1 (? T = 30 K)
Wartości obliczeniowe dla obliczenia przekroju wg EN 13384
Masowy przepływ spalin przy maks. /min. znamionowej mocy
Temperatura spalin przy parametrach 80/60 °C, przy maks. /
min. znamionowej mocy cieplnej
Temperatura spalin przy parametrach 40/30 °C, przy maks. /
Spręż dyspozycyjny
CO2 przy maks. znamionowej mocy cieplnej
CO2 przy min. znamionowej mocy cieplnej
Grupa wartości spalin dla G 636/G 635
Klasa NOx
Gaz ziemny Gaz ziemny
Propan1)
Lw
Ls

Butan

kW
kW
%
%
%
%
%
%
%
%
%

21, 4
21, 2
20, 0
20, 4
5, 3
4, 8
4, 9
25, 0
25, 5
105
104
98
109, 5
108
97, 5
108, 5

24, 8
23, 3
23, 8
6, 2
5, 6
5, 7
29, 41
m3/h
kg/h
kg/h

2, 60
3, 20
3, 70
1, 54
mbar
25 - 35

25 - 45

l

0, 75
602)
0, 3
11, 6

g/s

11, 31/2, 4

68/58

49/35

Pa
%
%
9, 6
8, 6
G61/G62
9, 25
9, 2
11, 0
10, 2
13, 0
12, 5
11, 63/2, 39 11, 68/2, 39 10, 98/2, 27 10, 94/2, 19

59

E
Kondensat
Maks. ilość kondensatu (TR = 30 °C)
Odczyn pH, ok.
Straty
Straty przy wyłączonym palniku przy? T = 30 K
Dane dotyczące dopuszczenia
Numer ident. produktu
Kategoria urządzeń
Typ instalacji
Ogólne
Napięcie elektryczne
Częstotliwość
Maks. pobór mocy (tryb grzania)
Klasa wartości granicznych EMC
Poziom ciśnienia akustycznego
Stopień ochrony
Maks. temperatura zasilania
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze (PMS) ogrzewania
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Ilość wody grzewczej
Masa (bez opakowania)
Wymiary S × W × G

l/h
1, 7
4, 8

4, 8

%

0, 36

CE-0085CS0332
II2 ELwLs 3 B/P
C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

AC... V
230
Hz
50
W
65
dB(A)
43
IP
X4D
0 - 50
l
kg
mm
400 × 710 × 400 × 710 × 400 × 710 × 400 × 710 × 400 × 710 ×
300
1) Mieszanka propanu i butanu dla stałych zbiorników o pojemności do 15 000 l
2) Maksymalna temperatura wody dla stopnia 1 pompy cyrkulacyjnej wynosi 55 °C (? rozdział 7. 26). 39 Dane techniczne

17. 4

Skład kondensatu

Substancja
Amon
Ołów
Kadm
Chrom
Halogenoalkan
Węglowodory
Miedź
Nikiel
Rtęć
Siarczan
Cynk
Cyna
Wanad
Tab. 40 Skład kondensatu

Wartość [mg/l]
1, 2
<= 0, 01
<= 0, 001
<= 0, 1
<= 0, 002
0, 015
0, 028
0, 1
<= 0, 0001
<= 0, 015
<= 0, 001

Wartości czujnika

Temperatura [°C? 10%]
0
15
25
45
55
70
75
80
85
90
95
100

Rezystancja [? ]
33 404
25 902
20 247
15 950
12 657
10 115
8 138
6 589
5 367
4 398
3 624
3 002
2 500
2 092
1 759
1 486
1 260
1 074
918
788
680

Tab. 41 Czujnik temperatury zasilania

Temperatura [°C]
17. 7

33 242
19 947
12 394
7 947
5 242
3 548
2 459
1 740
1 256
923

Wartości nastaw dla mocy cieplnej

Maksymalna znamionowa moc cieplna może być zmniejszona do 50%
zakresu mocy (? funkcja serwisowa 3-b1).
Minimalna znamionowa moc cieplna może być zwiększona do 50%
zakresu mocy (? funkcja serwisowa 5-A3).
17. 1 Wartości nastawcze gazu
Gaz ziemny H
Ciepło spalania HS(0 °C) [kWh/m3]
Wartość opałowa Hi(15 °C) [kWh/m3]
Wskazanie Moc [kW]
Obciążenie
[%]
[kW]

Tab. 42 Czujnik temperatury ciepłej wody
-40
-30
-20
-10
>= 4 111
3 218
2 360
1 650
1 122
759
515
354
247
<= 174

Tab. 43 Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
prowadzonych wg temperatury zewnętrznej, osprzęt
dodatkowy)

17. 6

pA

pB
+20

-10

AT/°C
0 010 005 905-001

Rys. 70 Krzywa grzewcza
Punkt końcowy (przy temperaturze zewnętrznej - 10 °C)
AT
Temperatura zewnętrzna
Punkt początkowy (przy temperaturze zewnętrznej + 20 °C)
maks. Maksymalna temperatura zasilania
pA Temperatura zasilania w punkcie końcowym krzywej grzewczej
pB Temperatura zasilania w punkcie początkowym krzywej grzewczej
Automatyczne wyłączenie ogrzewania (tryb letni).
VT
Temperatura zasilania

20, 65
19, 36
18, 07
16, 78
15, 97
14, 64
13, 31
11, 98
10, 65
9, 32
7, 99
6, 65
4, 80

Tab. 44 Wartości nastawcze dla gazu ziemnego

Krzywa grzewcza

VT/°C
max

20, 24
18, 97
17, 71
16, 44
15, 65
14, 35
13, 04
11, 74
10, 38
9, 08
7, 79
6, 49
4, 68

11, 2
9, 5
Ilość gazu
[l/min przy TV/TR =
80/60 °C]
34, 73
32, 56
30, 39
28, 22
26, 84
24, 60
22, 37
20, 13
17, 89
15, 66
13, 42
11, 18
8, 10

Propan
Moc [kW]
20, 08
18, 83
17, 57
16, 32
15, 75
14, 44
13, 12
11, 81
10, 50
9, 19
7, 87
6, 56
4, 85

[kW]
20, 49
19, 21
17, 93
16, 65
16, 07
14, 73
13, 39
12, 05
10, 71
9, 37
8, 04
6, 70
4, 97

Butan
23, 32
16, 40
14, 91
11, 87
10, 39
8, 90
7, 42
5, 56

23, 80
18, 26
16, 74
15, 22
13, 70
12, 17
9, 13
7, 61
5, 70

Tab. 45 Wartości nastawcze dla gazu płynnego

61

Robert Bosch Sp. z o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia: 0 801 600 801
Infolinia serwis: 0 801 300 810
www. pl

Instrukcja montażu i lista części Bosch Pr20e

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i lista części Bosch Pr20e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i lista części Bosch Pr20e