Instrukcja instalacji w terenie Canon Ip90 Pixma Color Inkjet Printer

Instalacja w terenie Canon iP90 Pixma Color Inkjet Printer jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Pierwszym krokiem jest wyjęcie drukarki z pudełka, a następnie podłączenie jej do komputera za pomocą kabla USB. Następnie należy pobrać i zainstalować sterowniki drukarki. Kiedy drukarka jest już podłączona i zainstalowana, można ją używać do drukowania, skanowania i innych zadań. Instalacja w terenie Canon iP90 Pixma Color Inkjet Printer zajmuje tylko kilka minut i jest bardzo prosta, nawet dla osób nieposiadających doświadczenia w instalacji drukarek.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji w terenie Canon Ip90 Pixma Color Inkjet Printer

 • Warunki otoczenia podczas pracy

  Ten podręcznik został przystosowany do prawidłowego wyświetlania w następujących systemach operacyjnych i przeglądarkach.

 • Windows
 • Systemy operacyjne

  Windows 8. 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2 i Windows XP SP3 (tylko wersja 32-bitowa)

 • Przeglądarki internetowe

  Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 i Internet Explorer 8 (*1)
  Mozilla Firefox
  Google Chrome

 • Mac OS

  OS X Yosemite v10. 10, OS X Mavericks v10. 9, OS X Mountain Lion v10. 8 i OS X Lion v10. 7. 5

  Safari 8, Safari 7, Safari 6 i Safari 5

 • iOS

  iOS 8. 0, iOS 7. 1, iOS 7. 0 i iOS 6. 1 (*2)

  Safari 8, Safari 7 i Safari 6

 • Android

  Android 4. 4, Android 4. 3, Android 4. 2, Android 4. 1, Android 4. 0 i Android 2. 3

  Przeglądarka internetowa

 • Windows RT

  Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10

 • * Należy w ustawieniach przeglądarki zezwolić na zapisywanie plików cookie i włączyć obsługę języka JavaScript.
 • *1 Niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo w Trybie zgodności w przeglądarce Internet Explorer 8. W takim przypadku należy wyłączyć Tryb zgodności.
 • *2 Odtwarzanie filmów jest obsługiwane tylko w systemie operacyjnym iOS w wersji 7. 0 lub nowszej.
 • Korzystanie z tego Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Zrzuty ekranu w tym podręczniku
 • Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik MP Drivers i sterownik drukarki XPS dla posiadanego modelu.

  1. Wyłącz drukarkę.

  2. Uruchom instalator.

   Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
   Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

   Ważne

   • Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może pojawić się okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
    To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
    Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Tak (Yes) (albo Kontynuuj (Continue) lub Zezwól (Allow)), aby kontynuować.
    W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. W takich przypadkach należy zalogować się na konto administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
  3. Zainstaluj sterowniki MP Drivers.

   Należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

  4. Zakończ instalację.

   Kliknij przycisk Zakończ (Complete).

  W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer.

 • Sterownik drukarki XPS można zainstalować według tej samej procedury, jaka obowiązuje w przypadku sterowników MP Drivers. Jednak w celu zainstalowania sterownika drukarki XPS należy najpierw dokończyć instalację sterowników MP Drivers.
 • Sterowniki MP Drivers i sterownik drukarki XPS można pobrać bezpłatnie, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku.
 • Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.
 • Standardowa metoda połączenia – dla użytkowników systemu Mac

  Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby ustawić drukarkę w sieci bezprzewodowej.

  Pobierz oprogramowanie, aby rozpocząć instalację.

  Krok 1

  1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG, aby otworzyć poniższy ekran. Aby rozpocząć konfigurację, dwukrotnie kliknij ikonę [Setup/Konfiguracja], a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

  Krok 2

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Krok 3

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wpisz hasło, aby umożliwić instalację narzędzia asystenta, a następnie kliknij pozycję [Install Helper/Asystent instalacji]

  Krok 4

  4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Start Setup/Uruchom instalację]

  Krok 5

  5. Oprogramowanie sprawdzi, czy nie ma żadnych aktualizacji sterowników i oprogramowania (pobierze je w razie potrzeby). Może to potrwać kilka minut. pl/media/mac5_tcm125-1631277. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Krok 6

  6. Wybierz swój region i kraj, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Krok 7

  7. Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Yes/Tak]

  Krok 8

  8. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie rozszerzonej ankiety, kliknij [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku kliknij [Do not agree/Nie zgadzam się]

  Punkt 9

  9. Podczas kontroli stanu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/mac9_tcm125-1631281. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 10

  10. Wybierz pozycję [Wireless LAN Connection/Bezprzewodowe połączenie LAN] i kliknij opcję [Next/Dalej]. pl/media/mac10_tcm125-1631249. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 11

  11. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]

  Punkt 12

  12. Oprogramowanie wyszuka drukarki zainstalowane w sieci.

  Wykrywanie może zająć trochę czasu, więc należy zachować cierpliwość podczas wyszukiwania drukarki przez oprogramowanie. pl/media/mac12_tcm125-1631251. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 13

  13. Jeśli drukarka jest już podłączona do sieci, wybierz ją z listy w oknie Drukarki w sieci i kliknij przycisk [Next/Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania, a następnie przejdź do kroku 20.
  Jeśli konfigurujesz tę drukarkę po raz pierwszy, nie pojawi się ona na liście, więc przejdź do kroku 14. pl/media/mac13_tcm125-1631252. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 14

  14. Zaznacz opcję [Setting printer could not be found on the list/Nie znaleziono ustawienia drukarki na liście] i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/mac14_tcm125-1631253. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 15

  15. Na krótko pojawi się poniższy ekran. pl/media/mac15_tcm125-1631254. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 16

  16. Przewodnik konfiguracji przeprowadzi cię przez proces podłączania drukarki do sieci za pomocą opcji „Konfiguracja połączenia bezkablowego”.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować drukarkę do połączenia. Kliknij Next (Dalej) tylko wtedy, gdy drukarka odpowiada przykładowi przedstawionemu na poniższych schematach. pl/media/mac16_tcm125-1631257. png" data-aspect="0" width="100%"/> 

  Punkt 17

  17. Zaczekaj, aż program wykryje drukarkę.
  Przez ten czas połączenie sieciowe komputera jest wyłączone. pl/media/mac17_tcm125-1631258. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 18

  18. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwól]. pl/media/mac18_tcm125-1631259. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 19

  19. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Next/Dalej]

  Punkt 20

  20. Sterowniki MP i narzędzia sieciowe zostaną pobrane i zainstalowane. Zaczekaj, aż oprogramowanie zostanie zainstalowane. pl/media/mac20_tcm125-1631262. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 21

  21. Czekaj na zakończenie konfiguracji. pl/media/mac21_tcm125-1631263. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 22

  22. Kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/mac22_tcm125-1631264. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 23

  23. Drukarka zostanie wykryta i wyświetlona w oknie Add (Dodaj) poniżej.
  Początkowo zostanie wykryta tylko usługa Bonjour Multifunction. Zaczekaj, aż okno zostało zaktualizowane. pl/media/mac23_tcm125-1631265. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 24

  24. Zaczekaj, aż zostanie wykryte Canon IJ Network, a następnie wybierz drukarkę z Canon IJ Network wymienionym w kolumnie Kind (Rodzaj) i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. pl/media/mac24_tcm125-1631266. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 25

  25. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zaczekaj, aż drukarka zakończy konfigurację. Po dodaniu drukarki ekran konfiguracji może zostać ukryty przez przeglądarkę. Jeśli tak się stanie, kliknij ikonę Setup (Konfiguracja) na pasku zadań, aby wyświetlić ekran ponownie. pl/media/mac25_tcm125-1631267. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 26

  26. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby zakończyć konfigurację drukarki. pl/media/mac26_tcm125-1631268. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 27

  27. Jeśli instalujesz drukarkę po raz pierwszy, po zakończeniu instalacji zalecane jest wyrównanie głowicy drukującej. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby kontynuować. pl/media/mac27_tcm125-1631269. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 28

  28. Aby wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia instalacji, kliknij [Start]. W przeciwnym wypadku kliknij [Next/Dalej]

  Punkt 29

  29. Konfiguracja jest zakończona. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby przeprowadzić instalację oprogramowania. pl/media/mac29_tcm125-1631271. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 30

  30. Wybierz z listy oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/mac30_tcm125-1631273. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 31

  31. Aby zarejestrować drukarkę, kliknij przycisk [Next/Dalej] (zostanie otwarta strona w przeglądarce). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Skip/Pomiń]. pl/media/mac31_tcm125-1631274. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 32

  32. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację. pl/media/mac32_tcm125-1631275. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Instrukcja instalacji w terenie Canon Ip90 Pixma Color Inkjet Printer

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji w terenie Canon Ip90 Pixma Color Inkjet Printer

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji w terenie Canon Ip90 Pixma Color Inkjet Printer