Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ge Profile Ptw700

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne w przypadku modelu Ge Profile Ptw700. Przy uruchamianiu urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający jest cały i że został podłączony do gniazdka z bezpiecznym uziemieniem. Używając urządzenia, należy zawsze zachować ostrożność, aby uniknąć poparzenia się lub dotknięcia gorących powierzchni. Po zakończeniu gotowania należy odczekać, aż urządzenie i naczynia ostygną, zanim zostaną wyjęte z urządzenia. Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone i wystudzone. Należy zachować czujność, gdy używasz urządzenia lub pracujesz w jego pobliżu.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ge Profile Ptw700

NR REF. : 154800, 154801, 154802, 154803, 154805, 154806 oraz 154807;

Biomet Poland 3 lutego 2014 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DOTYCZY: Komponenty udowe AGC DA 2000 (system kolanowy AGC Dual Articular 2000) NR REF. : 154800, 154801, 154802, 154803, 154805,

Bardziej szczegółowo

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWANOTATKA BEZPIECZEŃSTWA ODCZYNNIK IL TEST MAGNESIUM NA ANALIZATORACH ILAB 600/650 I ILAB TAURUS Czerwiec 2013 Szanowni użytkownicy ILAB 600/650 i ILab Taurus Celem niniejszej Notatki bezpieczeństwa [Field

Uwaga! Ważna informacja! KNOTT GmbH Obinger Straße 15 D 83125 Eggstätt www. knott. de Eggstätt, 20. 7. 2018 Uwaga! Ważna informacja! Działania w zakresie bezpieczeństwa - Kontrola spawów Szanowni Państwo, według naszych informacji

Regulamin zakupów od r. Regulamin zakupów od 25. 12. 2014 r. Regulamin zakupów w Wydawnictwie ISP PAN 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo ISP PAN prowadzone przez firmę "INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. LINGEA. PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r. ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJIZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWEREGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (uniwersalne odkurzacze domowe) KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI

2014R0884 PL2014R0884 PL 02. 02. 2016 001. 001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Informacja dla konsumentaInformacja dla konsumenta Niniejsza informacja pochodzi od: Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJREGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą CASHBACK ( Akcja promocyjna). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest FUJIFILM Europe

FORMULARZ REKLAMACYJNYObowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24. 2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec. pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec. pl/ jest firma

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie iPada lub innego sprzętu. Przed rozpoczęciem używania iPada przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Obsługa iPada należy obsługiwać, zachowując ostrożność. Urządzenie jest wykonane z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera czułe elementy elektroniczne. W przypadku upuszczenia, przypalenia, przebicia, zgniecenia lub kontaktu z płynami iPad lub jego bateria może ulec uszkodzeniu. Jeśli podejrzewasz, że iPad lub jego bateria są uszkodzone, przestań używać urządzenia, ponieważ może to skutkować przegrzaniem i obrażeniami. Nie używaj iPada z rozbitym ekranem, ponieważ może to skutkować obrażeniami. Aby uniknąć zarysowania iPad, warto korzystać z etui lub pokrowca.

Naprawa iPada nie należy otwierać ani próbować naprawiać go samodzielnie. Demontaż iPada może spowodować jego uszkodzenie lub być przyczyną obrażeń. Jeśli iPad został uszkodzony, działa nieprawidłowo lub został narażony na działanie płynu, skontaktuj się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple. Naprawy dokonywane przez podmioty inne niż Apple lub autoryzowanym serwisem Apple mogą być dokonywane bez użycia oryginalnych części zamiennych Apple, co może wpływać na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia i jego funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji na temat napraw i serwisu, odwiedź witrynę poświęconą naprawom iPada.

Bateria Bateria iPada powinna być wymieniana tylko przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć jej uszkodzenia mogącego spowodować przegrzanie, pożar lub obrażenia użytkownika. Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadków domowych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i wytycznymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy i recyklingu baterii, odwiedź witrynę Serwis i recykling baterii.

Lasery System kamer TrueDepth oraz skaner LiDAR zawierają jeden lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać wyłączone ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub będzie działać nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na iPadzie, że system laserowy został wyłączony, zawsze należy zlecić jego naprawę Apple lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple w systemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe działanie mechanizmów zabezpieczających i spowodować narażenie na niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.

Rozpraszanie uwagi Korzystanie z iPada w niektórych okolicznościach może rozpraszać uwagę użytkownika i stwarzać niebezpieczne sytuacje (unikaj na przykład korzystania ze słuchawek w czasie jazdy na rowerze oraz wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia samochodu). Przestrzegaj zasad zakazujących lub ograniczających korzystanie z urządzeń lub słuchawek.

Nawigacja Mapy wymagają usług transmisji danych. Usługi te mogą ulec zmianie, a ich dostępność zależy od kraju i regionu, więc mapy oraz informacje związane z położeniem mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Zawsze porównuj informacje podawane przez aplikację Mapy z otoczeniem. W czasie korzystania z funkcji nawigacji kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zwracaj uwagę na warunki panujące na drodze oraz znaki drogowe i dostosowuj do nich swoje zachowanie. Dla niektórych funkcji Map wymagane są usługi lokalizacji.

Ładowanie Do ładowania iPada używaj dołączonego przewodu USB i zasilacza. iPada możesz także ładować przy użyciu zasilaczy i przewodów innych firm, oznaczonych logo „Made for iPad”, jeśli są zgodne ze standardem USB 2. 0 lub nowszym oraz z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także z międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa. Inne zasilacze mogą nie spełniać stosownych standardów bezpieczeństwa, a używanie ich może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Korzystanie z uszkodzonych przewodów lub ładowarek, jak również ładowanie baterii z narażeniem na działanie wilgoci, może spowodować pożar, porażenie prądem i inne obrażenia oraz uszkodzenie iPada i innego sprzętu. W przypadku ładowania baterii iPada przed podłączeniem zasilacza do gniazda sieciowego należy się upewnić, że przewód USB jest prawidłowo włożony do zasilacza. Ważne jest, aby podczas używania lub ładowania iPad, przewód USB i jego zasilacz znajdowały się w miejscu o dobrej wentylacji.

Przewód i złącze do ładowania Unikaj przedłużonego kontaktu przewodu i złącza do ładowania ze skórą, gdy przewód jest podłączony do źródła zasilania, ponieważ może to spowodować dyskomfort lub uraz. Unikaj spania lub siedzenia na przewodzie lub złączu do ładowania.

Przedłużone działanie wysokiej temperatury iPad oraz jego zasilacz USB spełniają stosowne wymogi i limity dotyczące temperatury powierzchni urządzeń, określone przez przepisy obowiązujące w danym kraju oraz międzynarodowe i regionalne normy bezpieczeństwa. Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma kontakt z urządzeniem lub zasilaczem podczas dłuższego ładowania baterii. Na przykład, nie umieszczaj urządzenia ani zasilacza pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Podczas używania lub ładowania iPad i jego zasilacz muszą znajdować się w miejscu o dobrej wentylacji. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą.

Zasilacz Apple USB Aby bezpiecznie korzystać z zasilacza Apple USB i zmniejszyć ryzyko obrażeń lub szkód wywołanych przegrzaniem, podłączaj zasilacz bezpośrednio do gniazda zasilania. Nie używaj zasilacza w mokrych miejscach, na przykład w pobliżu umywalek, wanien i pryszniców. Nie podłączaj ani rozłączaj zasilacza, gdy masz mokre ręce. Nie używaj zasilacza ani przewodów, jeśli:

  • Wtyczka przewodu lub jej wtyki są uszkodzone.

  • Przewód zasilacza jest przetarty lub uszkodzony w inny sposób.

  • Zasilacz jest narażony na nadmierną wilgoć albo został zalany dowolną cieczą.

  • Zasilacz został upuszczony i ma uszkodzoną obudowę.

Specyfikacja techniczna zasilacza USB:

Częstotliwość

50–60 Hz, jedna faza

Napięcie

100‑240 V (prąd zmienny)

Napięcie wyjściowe

Określone na obudowie zasilacza

Utrata słuchu Słuchanie dźwięków na wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Szum tła oraz słuchanie głośnych dźwięków przez długi czas mogą sprawiać, że dźwięki wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Przed włożeniem jakichkolwiek słuchawek do ucha należy rozpocząć odtwarzanie i sprawdzić poziom głośności. Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPadzie znajdziesz w części Redukowanie w Ustawieniach głośnych dźwięków ze słuchawek. Aby uzyskać więcej informacji na utraty słuchu, odwiedź witrynę Dźwięk i słuch.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy długo słuchać dźwięków na wysokim poziomie głośności.

Działanie sygnałów radiowych iPad używa sygnałów radiowych do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi. Aby uzyskać informacje na temat skutków działania sygnałów radiowych (ang. RF, radio frequency) oraz sposobów minimalizowania narażenia na nie, przejdź do Ustawień  i stuknij w Ogólne > Informacje prawne i certyfikaty > Narażenie na RF, albo odwiedź witrynę Ekspozycja na fale radiowe.

Zakłócenia częstotliwości radiowych Należy stosować się do znaków i ostrzeżeń zabraniających lub ograniczających korzystanie z urządzeń mobilnych. iPad został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany z uwzględnieniem przepisów o emisji fal radiowych, ale emisje iPada mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych i powodować ich nieprawidłowe działanie. W określonych przypadkach (np. podczas podróży samolotem lub na żądanie władz) należy wyłączyć iPada, aktywować tryb Samolot albo wyłączyć nadajniki bezprzewodowe (Ustawienia  > Wi‑Fi oraz Ustawienia > Bluetooth).

Zakłócenia pracy urządzeń medycznych iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio oraz Apple Pencil zawierają magnesy oraz elementy i urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. Te magnesy oraz pola elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych.

Aby uzyskać informacje na temat danego urządzenia medycznego oraz ewentualnej konieczności zachowywania bezpiecznej odległości między nim a iPadem, nakładką Smart Cover, etui Smart Folio, etui Smart Keyboard Folio, klawiaturą Magic Keyboard do iPada oraz rysikiem Apple Pencil, skonsultuj się ze swoim lekarzem i producentem urządzenia. Producenci często udostępniają zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia ich urządzeń w pobliżu produktów bezprzewodowych lub magnetycznych, które pozwalają unikać potencjalnych zakłóceń. Jeśli podejrzewasz, że iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard do iPada lub Apple Pencil zakłóca pracę urządzenia medycznego, przestań używać tych produktów.

Urządzenia medyczne, takie jak wszczepione rozruszniki serca lub defibrylatory mogą zawierać czujniki reagujące na magnesy i nadajniki radiowe znajdujące się w bliskiej odległości. Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń pracy tych urządzeń, zachowaj bezpieczną odległość między danym urządzeniem a iPadem, nakładką Smart Cover, etui Smart Folio, etui Smart Keyboard Folio, klawiaturą Magic Keyboard do iPada oraz rysikiem Apple Pencil (więcej niż 15 cm). Skonsultuj się z lekarzem oraz producentem urządzenia, aby uzyskać szczegółowe wskazówki.

To nie jest urządzenie medyczne iPad nie jest urządzeniem medycznym i nie powinien być używany jako zastępstwo specjalistycznej opinii medycznej. Nie został zaprojektowany i nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób i schorzeń, ani do stosowania w leczeniu, łagodzeniu, terapii lub profilaktyce chorób i schorzeń. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje dotyczące Twojego zdrowia, skonsultuj się z podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną.

Uwarunkowania zdrowotne W przypadku uwarunkowań zdrowotnych lub wystąpienia symptomów, na które iPad lub pulsujące światło mogą mieć według użytkownika wpływ (np. napady padaczkowe, omdlenia, astenopia czy bóle głowy), przed rozpoczęciem używania iPada należy skonsultować się z lekarzem.

Atmosfera wybuchowa i inne warunki atmosferyczne Ładowanie iPada w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem, w których powietrze zawiera wysokie stężenia łatwopalnych substancji, par lub cząstek (np. pyłu organicznego lub metalicznego albo kurzu) może być niebezpieczne. Narażenie iPada na działanie wysokich stężeń związków chemicznych używanych w przemyśle, w tym używanie go w pobliżu parujących źródeł gazów w stanie płynnym (na przykład helu) może uszkodzić iPada lub zakłócić jego działanie. Należy zwracać uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze i przestrzegać instrukcji.

Ruchy powtarzane Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak pisanie, wykonywanie gestów czy korzystanie z gier na iPadzie, może pojawić się uczucie dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi i innych częściach ciała. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy przestać korzystać z iPada i skonsultować się z lekarzem.

Zastosowania o potencjalnie krytycznych skutkach To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku, w którym awaria urządzenia mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Ryzyko zadławienia Niektóre akcesoria iPada mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Akcesoria te należy chronić przed dziećmi.

Zakłócenia magnetyczne Klawiatura Magic Keyboard i etui Magic Keyboard Folio zawierają magnesy bezpiecznie utrzymujące iPada we właściwym miejscu. Unikaj umieszczania po wewnętrznej stronie klawiatury Magic Keyboard i etui Magic Keyboard Folio kart przechowujących dane na pasku magnetycznym, takich jak karty płatnicze lub magnetyczne karty hotelowe, ponieważ może to spowodować rozmagnesowanie karty.

<strong>Informacje</strong> <strong>dotyczące</strong> <strong>bezpieczeństwa</strong> Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Postępowanie niezgodne z podanymi informacjami może być niebezpieczne lub nielegalne Należy wyłączyć telefon w pobliżu silnych środków chemicznych, stacji benzynowych oraz w pobliżu innych objektów, gdzie przechowuje się materiały wybuchowe lub niebezpieczne. Należy trzymać telefon z dala od dzieci. W czasie prowadzenia pojazdu dla <strong>bezpieczeństwa</strong> należy używać zestawu hands free (dodawany osobno). Można również zjechać na pobocze w celu zapewnienia <strong>bezpieczeństwa</strong> w czasie trwania rozmowy. Zawsze należy wyłaczać telefon po wejściu na pokład samolotu I nie wolno go włączać w czasie lotu. Należy zachować szczególne środki ostrożności w pobliżu urządzeń medycznych takich jak kardiostymulatory, aparaty słuchowe oraz inne medyczne urządzenia elektryczne. Ich działanie może być zakłócone przez telefon komórkowy. Producent telefonu nie warantuje kompatybilności telefonu z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta oraz nie podlegają one gwarancji przez producenta tego telefonu. Nie wolno samodzielne rozmontowywać urządzenia. W przypadku jakichkolwiek problemów z telefonem należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nie wolno podłączyć telefonu do ładowania przed włożeniem baterii. Telefon należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych I wybuchowych. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu kart magnetycznych, dysków i innych urządzeń emitujących pole magnetyczne. Należy trzymać telefon z dala od wilgoci. W przypadku zamoczenia telefonu należy wyjąć baterię z urządzenia i skontaktować się z serwisem. Nie należy korzystać z telefonu przy zbyt wysokih lub niskich temperaturach. Nie należy również wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy trzymać telefon z dala od miejsc wilgotnych lub zakurzonych. Nie wolno telefonu czyścić płynami, ostrymi materiałami ani detergentami. Opis ikonek Siła sygnału, im więcej kresek tym silniejszy sygnał. Alarm budzika Wskaźnik poziomu naładowania baterii Blokada klawiatury Tryb słuchawek Połączenie nieodebrane Tryby dzwonków Bateria Dzwonek Tylko wibracje Wibracje a następnie dzwonek Wibracje i dzwonek Litowa bateria w telefonie komórkowym jest gotowa do natychmiastowego użycia zaraz po rozpakowaniu. By przedłużyć żywotność baterii najlepiej nową baterię trzykrotnie całkowicie naładować i rozładować. Instalacja baterii 1. Należy włożyć baterię tak by jej złote złącza stykały się ze złączami w telefonie. 2. Należy założyć pokrywę gniazda baterii i delikatnie ją docisnąć do całkowitego zamknięcia Dociśnij baterię Dociśnij pokrywę Wymiana baterii 1. Należy upewnić się, że telefon jest wyłączony 2. Należy zdjąć pokrywę gniazda baterii 3. Należy delikatnie podważyć baterię i wyjąć ją z telefonu Wkładanie karty SIM Jeśli potrzebujesz wyjątkowego i łatwego w użyciu telefonu komórkowego, to właśnie masz go przed sobą! Jednak by można było w pełni cieszyć się możliwościami naszego telefonu komórkowego, to najpierw należy włożyć kartę SIM. Wkładanie karty SIM. Należy upewnić się, że telefon jest wyłączony i nie jest podłączony do ładowarki. Należy odwrócić telefon i zdjąć tylną pokrywę. Jeśli w telefonie jest bateria to należy ją wyjąć! Należy trzymać kartę SIM tak, by złącza były skierowane do dołu a ścięty róg tak jak na rysunku i delikatnie wsunąć kartę w jej gniazdo. Należy włożyć baterię. Należy zamknąć pokrywę. 1 2 3 4

  • Page 2 and 3: Co to jest karta SIM? Każdy telefo
  • Page 4 and 5: Ustawianie numeru SOS Edytuj: AT+S:
  • Page 6 and 7: Funkcje Menu Funkcja Opis Wybór Do
  • Page 8: Nie można naładować baterii Prob

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ge Profile Ptw700

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ge Profile Ptw700

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ge Profile Ptw700